Nokia 5610-2b RM-359 Unlock / Mở Mạng Ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Nokia 5610-2b RM-359 Unlock / Mở Mạng Ok

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi ChiTruongSW, 12/11/15.

 1. ChiTruongSW

  • Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật dự bị
  Làm thành viên từ: 23/7/13
  Bài viết: 520
  Cảm ơn: 170
  Điểm: 601
  Nghề nghiệp: Phần Mềm Di Động
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  11-11-2015 12-29-30 PM.jpg 11-11-2015 12-29-48 PM.jpg IMG_0516.jpg IMG_0517.jpg IMG_0518.jpg


  Booting Phone via FBUS...
  VBATT Powering Down <<<<
  VBATT Powering Up >>>>
  SET VCCIO Level Done
  SET BSI Load Done
  AdvanceBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  ******************************************************
  TIME STARTS HERE
  ******************************************************
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded after 4 Attempts
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 0 (0x00) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
  1 SYSTEM_ASIC_ID 01
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000001
  ID DWORD 1 : 00000226
  ID DWORD 2 : 00010006
  ID DWORD 3 : 010C1921
  ID DWORD 4 : 01013000
  2 EM_ASIC_ID 02
  Block Length : 5 (05)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000295
  3 EM_ASIC_ID 02
  Block Length : 5 (05)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000B22
  4 PUBLIC_ID 12
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 20B00115
  ID DWORD 1 : C0810254
  ID DWORD 2 : C565F201
  ID DWORD 3 : D9E8F3E8
  ID DWORD 4 : E958252F
  5 ASIC_MODE_ID 13
  Block Length : 2 (02)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Mode Id : 00
  6 ROOT_KEY_HASH 14
  Block Length : 17 (11)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Hash : BA F3 A9 C3 DB FA 84 54 93 7D B7 7F 2B 88 52 B1
  7 ROM_ID 15
  Block Length : 9 (09)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  CRC 0 : 273F6D55
  CRC 1 : DFAAF68F
  Checksum 25
  SearchForBootstrap_DCT5..
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_2nd.fg
  Boot File - Version 010.042.00
  Boot File - Revision 0x0000 (0)
  eBB5ProtocolType == Original
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Secondary Loader Sent...
  ConfigurationRequest_DCT5 (RAM_SIZE_BB5 0x0000)..
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
  MessageID : 03
  SubBlocks : 03
  1 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : NOR 00
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 00EC ->
  Device ID : 220C -> K5G1257ATM
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 8921
  2 Sub Block ID : 11 STORAGE_DEVICE_CONTENTS_BB5
  Block Length : 13
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : NOR 00
  Device Index : 00
  Device Contents : 00000000000000000000
  3 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : MMC 04
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : FFFF -> Flash
  Device ID : 0000 -> BAD FLASH TYPE
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  Checksum : DC
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  FLS1SendAlgoCodeEx..
  SendAlgoCode_DCT5..
  SearchForAlgorithm_DCT5..
  Looking for ALL Devices...
  Searching Algorithm Files NOR (00) ManID :00EC DevID :220C ExtID :0000 RevID :8921
  Flash Descriptor
  Manufacturer Code : 00EC
  Device ID : 220C
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  Size : 04000000 (64 MB)
  VPP Info : 0009
  Erase10s : 28
  Block1s : 32
  BErase1s : 02
  Reserved0 : 00
  Reserved1 : 00
  Reserved2 : 00
  VPPInfo : VPP_INFO_3V_MASK VPP_INFO_9V_MASK
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_algo.fg
  Algorithm File - Version 010.040.00
  Algorithm File - Revision 0x0000 (0)
  eBB5ProtocolType == Original
  SearchForAlgorithm_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  TransmissionTypeRequest_DCT5...
  SuggestedType : 01 16BIT
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 01 DC
  ReturnedType : 01 16BIT
  TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Uploading ALGO File...
  SendAlgoCodeFile_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  PAPUB_KEYS_HASH_REQ_BB5
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
  PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
  BB Asic Index : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
  0A0D74E6C8F49779262B4801CC023D50D9468B09
  ===========================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  V 05.92 14-03-08 RM-358 (c) Nokia
  ===========================================
  Scanning Simlock Applet Type...
  OK
  =================================================
  SL1/SL2 Applet detected
  =================================================
  ================================================
  Basic Phone Information
  ================================================
  MCU Version: V 05.92 14-03-08 RM-359 (c) Nokia
  IMEI Plain : 359303020787771
  IMEI Spare : A359303020787770
  IMEI SV : 33593030207877735F
  Phone Model: Nokia 5610 XpressMusic
  Category : Music Phone
  Phone Type : RM-359
  ================================================
  Extended Phone Information
  ================================================
  Product Serial Number: CEK074896
  Product Code : 0557826
  Module Code : 0203577
  Basic Production Code: 0553722
  Long Production SN : 0
  PPM SW Version : V 05.92 14-03-08 RM-358 (c) Nokia NTM
  BT MCM Version : 2222-143
  MCU SW Version : V 05.92 14-03-08 RM-359 (c) Nokia
  HW Version : 1901
  RFIC Version : 17141715
  DSP Version : ICPR71_08w03_3_1
  LCD Version : SHARP
  Content Pack Version : Content: n_tmobusa_red_v2_June13th08 V 05.92 14-03-08 RM-358 (c) Nokia
  AHNE Version : 30
  RETU Version : 15
  TAHVO Version : 22
  Bluetooth ID : 00:22:65:41:7F:AF
  CS Type : GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900
  ================================================
  Simlock Information
  ================================================
  CONFIG KEY : 8000000000000000
  PROVIDER KEY : 3102000000000000
  NETWORK NAME : Union Telephone Company ;United States [GSM]
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
  Block [1] 1:Close
  Block [2] 1:Close
  Block [3] 1:Close
  Block [4] 1:Close
  Block [5] 1:Close
  Block [6] 1:Close
  Block [7] 1:Close
  Block [8] 1:Close
  Block [9] 1:Close
  Block [10] 1:Close
  Block [11] 1:Close
  Block [12] 1:Close
  Block [13] 1:Close
  Block [14] 1:Close
  SIMLOCK STATE : LOCKED
  SIMLOCK_TYPE : PA_SL2
  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  PHONE_MODE : TEST
  Make sure you have installed the
  COMPLETE Flash Package for this Phone...
  Goto "Settings" --> "Nokia Settings" and verify that
  the Folder where you installed your Flash Files are
  in the "PRODUCT PATH TO SCAN" List...
  ================================================
  Basic Phone Information
  ================================================
  MCU Version: V 05.92 14-03-08 RM-359 (c) Nokia
  IMEI Plain : 359303020787771
  IMEI Spare : A359303020787770
  IMEI SV : 33593030207877735F
  Phone Model: Nokia 5610 XpressMusic
  Category : Music Phone
  Phone Type : RM-359
  ================================================
  SL1/SL2 Simlock RPL Stand Alone Edition
  ================================================
  Generating Simlock Data RPL...
  OK: Simlock RPL Accepted
  ================================================
  Basic Phone Information
  ================================================
  MCU Version: V 05.92 14-03-08 RM-359 (c) Nokia
  IMEI Plain : 359303020787771
  IMEI Spare : A359303020787770
  IMEI SV : 33593030207877735F
  Phone Model: Nokia 5610 XpressMusic
  Category : Music Phone
  Phone Type : RM-359
  ================================================
  Extended Phone Information
  ================================================
  Product Serial Number: CEK074896
  Product Code : 0557826
  Module Code : 0203577
  Basic Production Code: 0553722
  Long Production SN : 0
  PPM SW Version : V 05.92 14-03-08 RM-358 (c) Nokia NTM
  BT MCM Version : 2222-143
  MCU SW Version : V 05.92 14-03-08 RM-359 (c) Nokia
  HW Version : 1901
  RFIC Version : 17141715
  DSP Version : ICPR71_08w03_3_1
  LCD Version : SHARP
  Content Pack Version : Content: n_tmobusa_red_v2_June13th08 V 05.92 14-03-08 RM-358 (c) Nokia
  AHNE Version : 30
  RETU Version : 15
  TAHVO Version : 22
  Bluetooth ID : 00:22:65:41:7F:AF
  CS Type : GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900
  ================================================
  Simlock Information
  ================================================
  CONFIG KEY : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
  Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  SIMLOCK_TYPE : PA_SL2
  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  CMLA_KEY : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  ================================================
  SL1/SL2 Phone detected
  ================================================
  PHONE_MODE : TEST
  Successfully done.
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !