Nokia 5610 RM-359 unlock ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Nokia 5610 RM-359 unlock ok

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi lammeo, 28/9/13.

 1. lammeo

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 9/7/13
  Bài viết: 190
  Cảm ơn: 195
  Điểm: 83
  Nơi ở: Hồ Chí Minh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  2 chú Nokia 5610 RM-359 đồ cổ Sl2 unlock
  Lục kĩ càng lôi ra dc Fenix unlock qua usb khoẻ re
  Mã:
  Software version: 1.2.1
  Detected card sn: 904AEE4903DE
  Card version: 01.00
  Life counter: 100%
  Fenix Reader SW version: 0.0.2
  Connection interface is set to USB now.
  No phone found. Connect your phone using USB cable and try again.
  Checking connection...
  Reading phone info
  Product type: RM-359
  MCU SW Version: 
  V 08.23
  21-11-08
  RM-359
  (c) Nokia      
  PPM Version: 
  V 08.23
  21-11-08
  RM-358
  (c) Nokia      
  NTM
  Content Pack Version: 
  Content: n_tmobusa_white_v2 24-Feb-08
  V 08.23
  21-11-08
  RM-358
  (c) Nokia      
  Imei: 35638002028xxxx
  Product code: 0565932
  Simlock status:
  Profile bits: 8000000000000000
  Config key: 3102000000000000
  Fbus codes typed: 0/10
  Key codes typed: 0/3
  Block 1:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 01 60 
   
  Block 2:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 00 
   
  Block 3:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 10 
   
  Block 4:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 20 
   
  Block 5:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 30 
   
  Block 6:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 40 
   
  Block 7:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 50 
   
  Block 8:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 60 
   
  Block 9:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 70 
   
  Block 10:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 03 10 
   
  Block 11:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 05 80 
   
  Block 12:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 06 60 
   
  Block 13:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 08 00 
   
  Block 14:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 04 90 
   
  Analyzing profile bits...
  This phone can be unlocked via keyboard and fbus
  Looking for flash files
  Flash files found for selected product
  Job's finished successfully!
  Powering off the phone
  PLEASE PRESS PHONE`S POWER BUTTON
  CMT Hash : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  CMT Hw ID: 010C192101013000
  CMT Boot ROM CRC: 273F6D55
  CMT Secure ROM CRC: DFAAF68F
  CMT Public Id: 1B300011C2A1025465ED37B87C68D1E38B79809B
  Extracting loaders from flash file
  Sending 2ND
  Sending Algo
  Sending Pasubtoc
  Reconnecting
  Loader is alive!
  Initializing...
  Trying to set test mode automatically...
  Rebooting...
  Reading phone data
  Reading codes...
  [B]Unlocking codes: [/B]
  [B]#pw+713062297027467+7#[/B]
  Sending lock level 7 code to phone (via keyboard)
  Code accepted, phone is unlocked now
  Setting normal mode
  Job's finished successfully!
  Checking connection...
  Reading phone info
  Product type: RM-359
  MCU SW Version: 
  V 08.23
  21-11-08
  RM-359
  (c) Nokia      
  PPM Version: 
  V 08.23
  21-11-08
  RM-358
  (c) Nokia      
  NTM
  Content Pack Version: 
  Content: n_tmobusa_white_v2 24-Feb-08
  V 08.23
  21-11-08
  RM-358
  (c) Nokia      
  Imei: 356380020xxxxxx
  Product code: 0565932
  Simlock status:
  Profile bits: 8000000000000000
  Config key: 3102000000000000
  Fbus codes typed: 0/10
  Key codes typed: 0/3
  Block 1:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 01 60 
   
  Block 2:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 00 
   
  Block 3:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 10 
   
  Block 4:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 20 
   
  Block 5:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 30 
   
  Block 6:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 40 
   
  Block 7:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 50 
   
  Block 8:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 60 
   
  Block 9:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 70 
   
  Block 10:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 03 10 
   
  Block 11:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 05 80 
   
  Block 12:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 06 60 
   
  Block 13:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 08 00 
   
  Block 14:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 04 90 
   
   
  Reading phone info
  Product type: RM-359
  MCU SW Version: 
  V 08.23
  21-11-08
  RM-359
  (c) Nokia      
  PPM Version: 
  V 08.23
  21-11-08
  RM-358
  (c) Nokia      
  NTM
  Content Pack Version: 
  Content: n_tmobusa_white_v2 24-Feb-08
  V 08.23
  21-11-08
  RM-358
  (c) Nokia      
  Imei: 35930402xxxxxx
  Product code: 0565932
  Simlock status:
  Profile bits: 8000000000000000
  Config key: 3102000000000000
  Fbus codes typed: 0/10
  Key codes typed: 0/3
  Block 1:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 01 60 
   
  Block 2:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 00 
   
  Block 3:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 10 
   
  Block 4:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 20 
   
  Block 5:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 30 
   
  Block 6:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 40 
   
  Block 7:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 50 
   
  Block 8:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 60 
   
  Block 9:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 70 
   
  Block 10:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 03 10 
   
  Block 11:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 05 80 
   
  Block 12:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 06 60 
   
  Block 13:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 08 00 
   
  Block 14:
  Lock 1: CLOSED(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 04 90 
   
  Analyzing profile bits...
  This phone can be unlocked via keyboard and fbus
  Looking for flash files
  Flash files found for selected product
  Job's finished successfully!
  Powering off the phone
  PLEASE PRESS PHONE`S POWER BUTTON
  CMT Hash : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  CMT Hw ID: 010C192101013000
  CMT Boot ROM CRC: 273F6D55
  CMT Secure ROM CRC: DFAAF68F
  CMT Public Id: 19200019C89B5750C27AC1010AEB73AEE8E5970A
  Extracting loaders from flash file
  Sending 2ND
  Sending Algo
  Sending Pasubtoc
  Reconnecting
  Loader is alive!
  Initializing...
  Trying to set test mode automatically...
  Rebooting...
  Reading phone data
  Reading codes...
  [B]Unlocking codes: [/B]
  [B]#pw+143971690795103+7#[/B]
  Sending lock level 7 code to phone (via keyboard)
  Code accepted, phone is unlocked now
  Setting normal mode
  Job's finished successfully!
  Checking connection...
  Reading phone info
  Product type: RM-359
  MCU SW Version: 
  V 08.23
  21-11-08
  RM-359
  (c) Nokia      
  PPM Version: 
  V 08.23
  21-11-08
  RM-358
  (c) Nokia      
  NTM
  Content Pack Version: 
  Content: n_tmobusa_white_v2 24-Feb-08
  V 08.23
  21-11-08
  RM-358
  (c) Nokia      
  Imei: 359304020xxxxxx
  Product code: 0565932
  Simlock status:
  Profile bits: 8000000000000000
  Config key: 3102000000000000
  Fbus codes typed: 0/10
  Key codes typed: 0/3
  Block 1:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 01 60 
   
  Block 2:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 00 
   
  Block 3:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 10 
   
  Block 4:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 20 
   
  Block 5:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 30 
   
  Block 6:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 40 
   
  Block 7:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 50 
   
  Block 8:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 60 
   
  Block 9:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 02 70 
   
  Block 10:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 03 10 
   
  Block 11:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 05 80 
   
  Block 12:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 06 60 
   
  Block 13:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 08 00 
   
  Block 14:
  Lock 1: OPEN(IMSI); TYPE: 5; DATA: 31 04 90 
  
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !