Nokia 6020 Flash By ATF bị lỗi | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Nokia 6020 Flash By ATF bị lỗi

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi oxsharaxo, 5/8/16.

 1. oxsharaxo

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 20/8/13
  Bài viết: 19
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  Nghề nghiệp: Sinh Viên - Software
  Nơi ở: 275 tân hòa đông, p.bình trình đông, q.bình tân.
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  6020 cài tiếng việt, lúc đầu v4.1 e flash v5.2 thì bị lỗi, xin ace giúp đỡ :'(.
  11:26:23 : Make sure you have installed the
  11:26:23 : COMPLETE Flash Package for this Phone...
  11:26:23 :
  11:26:23 : Goto "Settings" --> "Nokia Settings" and verify that
  11:26:23 : the Folder where you installed your Flash Files are
  11:26:23 : in the "PRODUCT PATH TO SCAN" List...
  11:27:46 : Boot Check, Please wait...
  11:27:55 : MCUID Response
  11:27:55 : -------------------------------------
  11:27:55 : MessageID : 92
  11:27:55 : msbUPP_ID : 21
  11:27:55 : lsbUPP_ID : 42
  11:27:55 : -------------------------------------
  11:27:55 : Boot OK
  11:27:55 :
  11:27:55 : Boot File: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\DCT4_Loader\u_2nd.fia
  11:27:55 : DataLen : 000009D8
  11:27:55 : Secondary Loader Sent...
  11:27:55 : Boot OK!
  11:27:55 : MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_DCT4_MUL3
  11:27:55 : DCT4 Mess 9F MUL3 Mess 9F
  11:27:55 : TransMode : 03
  11:27:55 : NumFlash : 02
  11:27:55 : DevAddr0 : 01
  11:27:55 : ManuId0 : 0020 - ST
  11:27:55 : DevId0 : 882E - Type not in database
  11:27:55 : ExtId0 : 0000
  11:27:55 : RevId0 : 7121
  11:27:55 : SectorSize0: 11
  11:27:55 : Reserved0 : 00
  11:27:55 : DevAddr1 : 02
  11:27:55 : ManuId1 : 0000 - Flash
  11:27:55 : DevId1 : 0001 - not used
  11:27:55 : ExtId1 : 0000
  11:27:55 : RevId1 : 0000
  11:27:55 : SectorSize1: 00
  11:27:55 : Reserved1 : 00
  11:27:55 : ExtBUSC : AD 7E B6 1A 1B BE 0B E2 7D 58 6B E4 DB EE 65 14
  11:27:55 : CheckSum : 56
  11:27:55 : ReceiveConfigurationResponse_DCT4 - FLS1_NO_ERROR
  11:27:55 : SearchForBootstrap_DCT4 : No Error
  11:27:55 : Algo Match File : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\DCT4_Loader\uh_intel.fia
  11:27:57 : ALGO SENT..
  11:27:57 : Perform AUTHENTICATION..
  11:27:57 : MSID: 84666BA6CC3EE57E61D41C79D7
  11:27:57 : DecodedMSID: 843E4EBAE900021E7EAA000000
  11:27:57 : EncodedFAID: 2FF763CD3F50D6CCF26510B6
  11:27:58 : Authentication : SUCCESSFULL
  11:27:58 : BB_RESTART : 07 FF
  11:27:58 : MCURestart : SUCCESS
  11:27:58 : Done!
  11:28:00 :
  11:28:03 : ERROR : PHONE READ INFO FAILED
  11:28:03 :
  11:28:06 :
  11:28:06 : Make sure you have installed the
  11:28:06 : COMPLETE Flash Package for this Phone...
  11:28:06 :
  11:28:06 : Goto "Settings" --> "Nokia Settings" and verify that
  11:28:06 : the Folder where you installed your Flash Files are
  11:28:06 : in the "PRODUCT PATH TO SCAN" List...
  11:29:32 : ImageFile:D:\Products\RM-30\rm30__05.200
  11:29:32 : PhoneType : DCT4
  11:29:32 : Algorithm : DCT4 ALGORITHM
  11:29:32 : Supported Hardwares :
  11:29:32 : > 1131
  11:29:32 : > 1130
  11:29:32 : > 2140
  11:29:32 : > 2141
  11:29:32 : > 2142
  11:29:32 : > 2143
  11:29:32 : > 3161
  11:29:32 : > 3160
  11:29:32 : Secondary Sending Speed : 100000Hz
  11:29:32 : Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  11:29:32 : Program Sending Speed : 6500000Hz
  11:29:33 : Message Reading Speed : 51000Hz
  11:29:33 : Number of Blocks : 535
  11:29:33 : Entry Point: 0x00E4
  11:29:33 : Is128k: True
  11:29:33 : Boot Check, Please wait...
  11:29:34 : MCUID Response
  11:29:34 : -------------------------------------
  11:29:34 : MessageID : 92
  11:29:34 : msbUPP_ID : 21
  11:29:34 : lsbUPP_ID : 42
  11:29:34 : -------------------------------------
  11:29:34 : Boot OK
  11:29:34 :
  11:29:34 : Boot File: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\DCT4_Loader\u_2nd.fia
  11:29:34 : DataLen : 000009D8
  11:29:35 : Secondary Loader Sent...
  11:29:35 : Boot OK!
  11:29:35 : MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_DCT4_MUL3
  11:29:35 : DCT4 Mess 9F MUL3 Mess 9F
  11:29:35 : TransMode : 03
  11:29:35 : NumFlash : 02
  11:29:35 : DevAddr0 : 01
  11:29:35 : ManuId0 : 0020 - ST
  11:29:35 : DevId0 : 882E - Type not in database
  11:29:35 : ExtId0 : 0000
  11:29:35 : RevId0 : 7121
  11:29:35 : SectorSize0: 11
  11:29:35 : Reserved0 : 00
  11:29:35 : DevAddr1 : 02
  11:29:35 : ManuId1 : 0000 - Flash
  11:29:35 : DevId1 : 0001 - not used
  11:29:35 : ExtId1 : 0000
  11:29:35 : RevId1 : 0000
  11:29:35 : SectorSize1: 00
  11:29:35 : Reserved1 : 00
  11:29:35 : ExtBUSC : AD 7E B6 1A 1B BE 0B E2 7D 58 6B E4 DB EE 65 14
  11:29:35 : CheckSum : 56
  11:29:35 : ReceiveConfigurationResponse_DCT4 - FLS1_NO_ERROR
  11:29:35 : SearchForBootstrap_DCT4 : No Error
  11:29:35 : Algo Match File : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\DCT4_Loader\uh_intel.fia
  11:29:36 : ALGO SENT..
  11:29:36 : Perform AUTHENTICATION..
  11:29:37 : MSID: 841A58C83AF287399C1903C552
  11:29:37 : DecodedMSID: 846357BAE900021E7EA9000000
  11:29:37 : EncodedFAID: 09A8D698A036BF0FE4F5A4DC
  11:29:37 : Authentication : SUCCESSFULL
  11:29:37 : Erasing address:
  11:29:37 : >> 01000000 : 0101FFFF
  11:29:44 : BB_PROGRAMMING_STATUS_REQUEST : 04 FF
  11:29:44 : ProgrammingStatus_DCT4 : No Error - 0 (0x00)
  11:29:44 :
  11:29:44 : >> 01020000 : 0185FFFF
  11:30:52 : BB_PROGRAMMING_STATUS_REQUEST : 04 FF
  11:30:52 : ProgrammingStatus_DCT4 : No Error - 0 (0x00)
  11:30:52 :
  11:30:52 : >> 01E60000 : 01FDFFFF
  11:31:05 : BB_PROGRAMMING_STATUS_REQUEST : 04 FF
  11:31:05 : ProgrammingStatus_DCT4 : No Error - 0 (0x00)
  11:31:05 :
  11:31:05 : Erasing Done
  11:31:05 : Flashing ImageFile
  11:32:50 : ContinueFlash_DCT4 Complete
  11:32:50 : Write Time Elapse : 00:01:44
  11:32:50 : FLASH Mode Set to : PHONEMODE_FLASHBUS
  11:32:50 : ProgrammingStatus_DCT4
  11:32:50 : BB_PROGRAMMING_STATUS_REQUEST : 04 FF -- Progamming status
  11:32:50 : First Byte OK
  11:32:50 : Second Byte OK
  11:32:50 : BB_PERM_DATA_RESTORE_REQ : 18 FF
  11:32:51 : BB_RESTART : 07 FF
  11:32:51 : MCURestart : SUCCESS
  11:32:51 : Making delay between files for 6000ms
  11:32:57 : ImageFile:D:\Products\RM-30\rm30__05.20v
  11:32:57 : PhoneType : DCT4
  11:32:57 : Algorithm : DCT4 ALGORITHM
  11:32:57 : Supported Hardwares :
  11:32:57 : > 1131
  11:32:57 : > 1130
  11:32:57 : > 2140
  11:32:57 : > 2141
  11:32:57 : > 2142
  11:32:57 : > 2143
  11:32:57 : > 3161
  11:32:57 : > 3160
  11:32:57 : Secondary Sending Speed : 100000Hz
  11:32:57 : Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  11:32:57 : Program Sending Speed : 3250000Hz
  11:32:57 : Message Reading Speed : 51000Hz
  11:32:57 : Number of Blocks : 106
  11:32:57 : Entry Point: 0x00D8
  11:32:57 : Is128k: True
  11:32:57 : Boot Check, Please wait...
  11:33:29 : DCT4 Failed to BOOT
  11:33:29 : Boot Check, Please wait...
  11:33:31 : MCUID Response
  11:33:31 : -------------------------------------
  11:33:31 : MessageID : 92
  11:33:31 : msbUPP_ID : 21
  11:33:31 : lsbUPP_ID : 42
  11:33:31 : -------------------------------------
  11:33:31 : Boot OK
  11:33:31 :
  11:33:31 : Boot File: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\DCT4_Loader\u_2nd.fia
  11:33:31 : DataLen : 000009D8
  11:33:31 : Secondary Loader Sent...
  11:33:31 : Boot OK!
  11:33:31 : MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_DCT4_MUL3
  11:33:31 : DCT4 Mess 9F MUL3 Mess 9F
  11:33:31 : TransMode : 03
  11:33:31 : NumFlash : 02
  11:33:31 : DevAddr0 : 01
  11:33:31 : ManuId0 : 0020 - ST
  11:33:31 : DevId0 : 882E - Type not in database
  11:33:31 : ExtId0 : 0000
  11:33:31 : RevId0 : 7121
  11:33:32 : SectorSize0: 11
  11:33:32 : Reserved0 : 00
  11:33:32 : DevAddr1 : 02
  11:33:32 : ManuId1 : 0000 - Flash
  11:33:32 : DevId1 : 0001 - not used
  11:33:32 : ExtId1 : 0000
  11:33:32 : RevId1 : 0000
  11:33:32 : SectorSize1: 00
  11:33:32 : Reserved1 : 00
  11:33:32 : ExtBUSC : AD 7E B6 1A 1B BE 0B E2 7D 58 6B E4 DB EE 65 14
  11:33:32 : CheckSum : 56
  11:33:32 : ReceiveConfigurationResponse_DCT4 - FLS1_NO_ERROR
  11:33:32 : SearchForBootstrap_DCT4 : No Error
  11:33:32 : Algo Match File : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\DCT4_Loader\uh_intel.fia
  11:33:33 : ALGO SENT..
  11:33:33 : Perform AUTHENTICATION..
  11:33:33 : MSID: 84666BA6CC3EE57E61D41C79D7
  11:33:33 : DecodedMSID: 843E4EBAE900021E7EAA000000
  11:33:33 : EncodedFAID: 2FF763CD3F50D6CCF26510B6
  11:33:34 : Authentication : SUCCESSFULL
  11:33:34 : Erasing address:
  11:33:34 : >> 01860000 : 01A5FFFF
  11:33:51 : BB_PROGRAMMING_STATUS_REQUEST : 04 FF
  11:33:51 : ProgrammingStatus_DCT4 : No Error - 0 (0x00)
  11:33:51 :
  11:33:51 : Erasing Done
  11:33:51 : Flashing ImageFile
  11:34:15 : ContinueFlash_DCT4 Complete
  11:34:15 : Write Time Elapse : 00:00:23
  11:34:15 : FLASH Mode Set to : PHONEMODE_FLASHBUS
  11:34:15 : ProgrammingStatus_DCT4
  11:34:15 : BB_PROGRAMMING_STATUS_REQUEST : 04 FF -- Progamming status
  11:34:15 : First Byte OK
  11:34:15 : Second Byte OK
  11:34:16 : BB_PERM_DATA_RESTORE_REQ : 18 FF
  11:34:17 : BB_RESTART : 07 FF
  11:34:17 : MCURestart : SUCCESS
  11:34:17 : Making delay between files for 6000ms
  11:34:23 : ImageFile:D:\Products\RM-30\rm30__05.20.image_v
  11:34:23 : PhoneType : DCT4
  11:34:23 : Algorithm : DCT4 ALGORITHM
  11:34:23 : Supported Hardwares :
  11:34:23 : > 1131
  11:34:23 : > 1130
  11:34:23 : > 2140
  11:34:23 : > 2141
  11:34:23 : > 2142
  11:34:23 : > 2143
  11:34:23 : > 3161
  11:34:23 : > 3160
  11:34:23 : Secondary Sending Speed : 100000Hz
  11:34:23 : Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  11:34:23 : Program Sending Speed : 6500000Hz
  11:34:23 : Message Reading Speed : 51000Hz
  11:34:23 : Number of Blocks : 120
  11:34:23 : Entry Point: 0x00DF
  11:34:23 : Is128k: False
  11:34:23 : D:\Products\RM-30\rm30__05.20.image_v_128k
  11:34:23 : PhoneType : DCT4
  11:34:23 : Algorithm : DCT4 ALGORITHM
  11:34:23 : Supported Hardwares :
  11:34:23 : > 1131
  11:34:23 : > 1130
  11:34:23 : > 2140
  11:34:23 : > 2141
  11:34:23 : > 2142
  11:34:23 : > 2143
  11:34:23 : > 3161
  11:34:23 : > 3160
  11:34:23 : Secondary Sending Speed : 100000Hz
  11:34:23 : Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  11:34:23 : Program Sending Speed : 6500000Hz
  11:34:23 : Message Reading Speed : 51000Hz
  11:34:23 : Number of Blocks : 120
  11:34:23 : Entry Point: 0x00DF
  11:34:23 : Is128k: False
  11:34:23 : Boot Check, Please wait...
  11:34:25 : MCUID Response
  11:34:25 : -------------------------------------
  11:34:25 : MessageID : 92
  11:34:25 : msbUPP_ID : 21
  11:34:25 : lsbUPP_ID : 42
  11:34:25 : -------------------------------------
  11:34:25 : Boot OK
  11:34:25 :
  11:34:25 : Boot File: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\DCT4_Loader\u_2nd.fia
  11:34:25 : DataLen : 000009D8
  11:34:26 : Secondary Loader Sent...
  11:34:26 : Boot OK!
  11:34:26 : MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_DCT4_MUL3
  11:34:26 : DCT4 Mess 9F MUL3 Mess 9F
  11:34:26 : TransMode : 03
  11:34:26 : NumFlash : 02
  11:34:26 : DevAddr0 : 01
  11:34:26 : ManuId0 : 0020 - ST
  11:34:26 : DevId0 : 882E - Type not in database
  11:34:26 : ExtId0 : 0000
  11:34:26 : RevId0 : 7121
  11:34:26 : SectorSize0: 11
  11:34:26 : Reserved0 : 00
  11:34:26 : DevAddr1 : 02
  11:34:26 : ManuId1 : 0000 - Flash
  11:34:26 : DevId1 : 0001 - not used
  11:34:26 : ExtId1 : 0000
  11:34:26 : RevId1 : 0000
  11:34:26 : SectorSize1: 00
  11:34:26 : Reserved1 : 00
  11:34:26 : ExtBUSC : AD 7E B6 1A 1B BE 0B E2 7D 58 6B E4 DB EE 65 14
  11:34:26 : CheckSum : 56
  11:34:26 : ReceiveConfigurationResponse_DCT4 - FLS1_NO_ERROR
  11:34:26 : SearchForBootstrap_DCT4 : No Error
  11:34:26 : Algo Match File : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\DCT4_Loader\uh_intel.fia
  11:34:27 : ALGO SENT..
  11:34:28 : Perform AUTHENTICATION..
  11:34:28 : MSID: 848159757308CDBE77068BA0E4
  11:34:28 : DecodedMSID: 841C15BAE300021E7EAD0005BD
  11:34:28 : EncodedFAID: 4A56C6E0703B68E17088DB71
  11:34:28 : Authentication : SUCCESSFULL
  11:34:28 : Erasing address:
  11:34:28 : >> 01A60000 : 01E5FFFF
  11:35:07 : BB_PROGRAMMING_STATUS_REQUEST : 04 FF
  11:35:07 : ProgrammingStatus_DCT4 : No Error - 0 (0x00)
  11:35:07 :
  11:35:07 : Erasing Done
  11:35:07 : Flashing ImageFile
  11:35:27 : ContinueFlash_DCT4 Complete
  11:35:27 : Write Time Elapse : 00:00:20
  11:35:27 : FLASH Mode Set to : PHONEMODE_FLASHBUS
  11:35:27 : ProgrammingStatus_DCT4
  11:35:27 : BB_PROGRAMMING_STATUS_REQUEST : 04 FF -- Progamming status
  11:35:28 : First Byte OK
  11:35:28 : Second Byte OK
  11:35:28 : BB_PERM_DATA_RESTORE_REQ : 18 FF
  11:35:29 : BB_RESTART : 07 FF
  11:35:29 : MCURestart : SUCCESS
  11:35:29 : Time Elapse : 00:05:56
  11:35:33 :
  11:35:33 : Waiting For Phone to go Online...
  11:35:33 :
  11:35:33 : 5,
  11:35:34 : 4,
  11:35:35 : 3,
  11:35:36 : 2,
  11:35:37 : 1...
  11:35:38 :
  11:35:43 : ERROR : PHONE READ INFO FAILED
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !