Nokia 603 tiếng việt | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Nokia 603 tiếng việt

Thảo luận trong 'ATF BOX' bắt đầu bởi Repair_Mobile, 24/4/15.

 1. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 5,127
  Cảm ơn: 410
  Điểm: 52
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Tình trạng máy ấn nút nguồn rung 1 cái màn hình đen xì, flash ok

  Mã:
  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_XSR17_alg.fg Algorithm Loader Sent... FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)  Booting/Flashing Failed... Please Try Again...
  
  
  
  
  
  Number of Image Files: 4
  
  Processing Image File :
  RM-779_113.010.1506_79u_prd.core.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 13000000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 587
  Entry Point: 0x0272
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  
  Processing Image File :
  RM-779_113.010.1506_270.01_default_79u.2012.34_prd.rofs3.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 13000000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 8
  Entry Point: 0x0153
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00006600
  
  Processing Image File :
  RM-779_113.010.1506_15.01_Vietnam_79u_prd.rofs2.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 13000000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 155
  Entry Point: 0x014B
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  
  Processing Image File :
  RM-779_113.010.1506_267.01_default_79u.2012.34.uda.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 13000000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 781
  Entry Point: 0x014B
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  
  
  
  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
  
  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
  
  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...
  
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM
  
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000003
     ID DWORD  1 : 00000226
     ID DWORD  2 : 00010007
     ID DWORD  3 : 400C1921
     ID DWORD  4 : 03032108
   2 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00001040
   3 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00001060
   4 PUBLIC_ID 12
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 5C1F0000
     ID DWORD  1 : FFFB3C40
     ID DWORD  2 : 3E910A47
     ID DWORD  3 : 56205A30
     ID DWORD  4 : 6D1203DF
   5 ASIC_MODE_ID 13
     Block Length : 2 (02)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Mode Id    : 00
   6 ROOT_KEY_HASH 14
     Block Length : 17 (11)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Hash     : 3A B5 DB 70 B4 5D 23 F1 AD EE BB 57 34 16 07 06
   7 ROM_ID 15
     Block Length : 9 (09)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     CRC     0 : 2CAC45E2
     CRC     1 : 3BC33C8B
  
  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_2nd.fg
  Secondary Loader Sent....
  
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
  MessageID : C1
  SubBlocks : 06
  1 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : RAM 05
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 0000 -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
  2 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : MMC 04
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : FFFF -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
  3 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 0000 -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
  4 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 01
    Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
    Device ID     : 0001 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
  5 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : MuxOneNAND 03
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 00EC ->
    Device ID     : 0060 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0032
  6 Sub Block ID   : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
    Block Length   : 09
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Data       : XSR 1.6
  
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Flash Descriptor
    Manufacturer Code : 00EC
    Device ID     : 0060
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
    Size       : 40000000 (1024 MB)
    VPP Info     : 0000
    Erase10s     : 1E
    Block1s      : 32
    BErase1s     : 02
    Reserved0     : 00
    Reserved1     : 00
    Reserved2     : 00
  
  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_XSR17_alg.fg
  Algorithm Loader Sent...
  
  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok
  
  START READING RPL DATA
  IMEI: 358647040704872
  Reading : NPC... OK!
  Reading : CCC... OK!
  Reading : HWC... OK!
  Reading : R&D... OK!
  Reading : PARTNERC... OK!
  
  NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  IMEI      : 358647040704872
  PRODUCT CODE  : 059M3J7
  WLAN ID    : 14:36:05:B1:06:D7
  BLUETOOTH ID  : 14:36:05:B0:6A:97
  PUBLIC_ID   : 5C1F0000FFFB3C403E910A4756205A306D1203DF
  PAPUB_KEYS_HASH: BC8F5330DDAE68D572ADF62FA254EB9EA2EEF364
  CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PRODUCT CODE  : 059M3J7
  HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PUBLIC_ID   : 5C1F0000FFFB3C403E910A4756205A306D1203DF
  PRODUCT CODE  : 059M3J7
  
  
  RPL Backup was Successful...
  Plain RPL saved to:
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\358647040704872\358647040704872_110534.rpl
  
  PA PUBLIC KEY Request
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
   PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
    BB Asic Index  : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
  BC8F5330DDAE68D572ADF62FA254EB9EA2EEF364
  
  ======================================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  113.010.1506
  ======================================================
  
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-779\
  ImageFilename: RM-779_113.010.1506_79u_prd.core.fpsx
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
   Name    : NPC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
   Name    : CCC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
   Name    : HWC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
   Name    : R&D
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 5
   Name    : PARTNERC
   ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 05 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 50 41 52 54 4E 45 52 43 00 00 00 00 00 3B
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F5F00030000020000FFFFFFFF0000000500000003000000020014000002DA0000000000040000000202EE0000142200000000000800000001171000001700000000000027000000012E100000105000000000000A000000013E6000000040000053
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x57 (87)
  ERASE Blocks : 0x02 (2)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x23 (35)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 00040000-0007FFFF
          1       : 000C0000-008BFFFF
          2       : 010C0000-170FFFFF
          3       : 2E100000-3E5FFFFF
     1  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x03000000
        Format Info   : 000000000000000A0000000000000002000000640018000000000002000000010000000000000000
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5004120B000300000400000007FFFF120B000300000C0000008BFFFF120B000300010C0000170FFFFF120B0003002E1000003E5FFFFFD3
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000003000000000000000A000000000000000200000064001800000000000200000001000000000000000025
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 587
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+PMML
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+DECOMP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [BC8F5330DDAE68D572ADF62FA254EB9EA2EEF364]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+IVE3A
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : LDSP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*ISASW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+CORE
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS1
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-779\
  ImageFilename: RM-779_113.010.1506_270.01_default_79u.2012.34_prd.rofs3.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x16 (22)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x13 (19)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 01678000-0169FFFF
          1       : 135C0000-170FFFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5002120B000300016780000169FFFF120B000300135C0000170FFFFFDA
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 8
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS3
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+IVE3B
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-779\
  ImageFilename: RM-779_113.010.1506_15.01_Vietnam_79u_prd.rofs2.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 0D1C0000-135BFFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B0003000D1C0000135BFFFF49
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 155
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS2
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-779\
  ImageFilename: RM-779_113.010.1506_267.01_default_79u.2012.34.uda.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 17100000-2E0FFFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B000300171000002E0FFFFF7C
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 781
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID   : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
       Block Length   : 0F
       BB ASIC Index   : 00
       Device Type    : 03
       Device Type    : 00
       Num Bad Blocks  : 00000000
       Additional Bad  : 00000000
       Correctable ECC  : 00000000
  FlashInfo.RestartMode : 1
  
  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:46
  (Booting time is NOT Included)
  
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
  
  
  SW: V 79u_sr2_12w20.8 20-08-12 RM-779 (c) Noki
  IMEI: 358647040704872
  CONFIG KEY  : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  SIMLOCK_TEST       : PASSED
  SECURITY_TEST      : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  
  ================================================
          SL3 Phone detected        
  ================================================
                          
  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!     
  * Simlocks are in PM 120 Only...        
  * PM 308 is Write Protected...         
  
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  duy phuong đã cảm ơn bài này.
   
  : nokia 603

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !