Nokia 6280 RM-78 Unlock / TV Ok ! | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Nokia 6280 RM-78 Unlock / TV Ok !

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi Taki7610™, 7/12/14.

 1. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  [​IMG]

  Mã:
  11:01:13 : PHONE FIRMWARE VERSION:
  11:01:13 : V 06.43 30-03-07 RM-78 (c) Nokia
  11:01:13 : ===========================================
  11:01:13 : 
  11:01:13 : Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  11:01:13 : Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  11:01:13 : No RESTORE CERTIFICATE FOUND IN IMAGE FILE
  11:01:13 : VPP Enabled by Software
  11:01:13 : Using Internal VPP
  11:01:13 : StartErase_DCT5...
  11:01:13 : BlockLength : 0x4E (78)
  11:01:13 : ERASE Blocks : 0x01 (1)
  11:01:13 :   0  ERASE_AREA_BB5 0x12
  11:01:13 :       Block Length   : 0x4B (75)
  11:01:13 :       BB ASIC Index  : 0x00 CMT
  11:01:13 :       Device Type   : 0x00 NOR
  11:01:13 :       Device Index   : 0x00
  11:01:13 :        0       : 00000000-000202BF
  11:01:14 :        1       : 00020300-000252FF
  11:01:14 :        2       : 00020000-0007FFFF
  11:01:14 :        3       : 00080000-000DFFFF
  11:01:14 :        4       : 00200000-0037FFFF
  11:01:14 :        5       : 00380000-011DDFFF
  11:01:14 :        6       : 011DE000-011DEFFF
  11:01:14 :        7       : 011DF000-011DFFFF
  11:01:14 :        8       : 00100000-001FFFFF
  11:01:14 : 
  11:01:14 : Erase_SendEraseBlock_BB5_NOR
  11:01:14 : Task in Progress... Please Wait...
  11:02:20 : STATUS_REQUEST_BB5...
  11:02:20 :   1 Sub Block ID   : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
  11:02:20 :      Block Length   : 01
  11:02:20 :      BB ASIC Index   : 00
  11:02:20 : 
  11:02:20 : Successfully erased..
  11:02:20 : Time Taken to Erase : 00:01:06
  11:02:20 : TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 04 D9
  11:02:20 : ReturnedType : 04 DDR & 2TX
  11:02:20 : TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  11:02:20 : 
  11:02:20 : Flashing Speed: 5.00 Mhz
  11:02:20 : Processing : rm7830006.430.mcusw
  11:02:20 : Total blocks to write : 1041
  11:02:20 : ================================================
  11:02:20 :     FBUS Cable RX2 PIN Diagnostics    
  11:02:20 : ================================================
  11:02:20 : STATUS_REQUEST_BB5...
  11:02:20 :   1 Sub Block ID   : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
  11:02:20 :      Block Length   : 01
  11:02:20 :      BB ASIC Index   : 00
  11:02:20 : ================================================
  11:02:20 : INFO: RX2 PIN is OK              
  11:02:20 : ================================================
  11:02:20 : >> CMT Rootkey Hash CERT : NOLO
  11:02:20 : >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  11:02:20 : >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  11:02:20 : >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  11:02:20 : >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [EA424306455C103E3853B304DD1BC0E10F839FBC]
  11:02:20 : >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
  11:02:21 : >> CMT Rootkey Hash CERT : DSP0
  11:02:26 : >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
  11:03:26 : >> CMT Rootkey Hash CERT : PMM_CONF
  11:03:26 : >> CMT Rootkey Hash CERT : SBIF_CONF
  11:03:26 : ContinueFlash_DCT5 Complete
  11:03:26 : STATUS_REQUEST_BB5...
  11:03:26 :   1 Sub Block ID   : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
  11:03:26 :      Block Length   : 01
  11:03:26 :      BB ASIC Index   : 00
  11:03:26 : Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  11:03:26 : Time Taken to Flash : 00:01:06
  11:03:26 : 
  11:03:26 : Processing Image File : 
  11:03:26 : C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-78\rm783006.43.ppm_v
  11:03:26 : CMT Type          : BB5
  11:03:26 : CMT Algorithm       : BB5 ALGORITHM
  11:03:26 : Secondary Sending Speed  : 51000 Hz
  11:03:26 : Algorithm Sending Speed  : 6500000 Hz
  11:03:26 : Program Sending Speed   : 6500000 Hz
  11:03:26 : Message Reading Speed   : 98000 Hz
  11:03:26 : Number of Blocks      : 308
  11:03:26 : Entry Point        : 0x00A6
  11:03:26 : Page Format        : 128K
  11:03:26 : Maximum Page Size     : 0x00004000
  11:03:26 : 
  11:03:26 : VPP Enabled by Software
  11:03:26 : Using Internal VPP
  11:03:26 : StartErase_DCT5...
  11:03:26 : BlockLength : 0x0E (14)
  11:03:26 : ERASE Blocks : 0x01 (1)
  11:03:26 :   0  ERASE_AREA_BB5 0x12
  11:03:26 :       Block Length   : 0x0B (11)
  11:03:26 :       BB ASIC Index  : 0x00 CMT
  11:03:26 :       Device Type   : 0x00 NOR
  11:03:26 :       Device Index   : 0x00
  11:03:27 :        0       : 011E0000-016DFFFF
  11:03:27 : 
  11:03:27 : Erase_SendEraseBlock_BB5_NOR
  11:03:27 : Task in Progress... Please Wait...
  11:03:46 : STATUS_REQUEST_BB5...
  11:03:46 :   1 Sub Block ID   : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
  11:03:46 :      Block Length   : 01
  11:03:46 :      BB ASIC Index   : 00
  11:03:46 : 
  11:03:46 : Successfully erased..
  11:03:46 : Time Taken to Erase : 00:00:19
  11:03:46 : TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 04 D9
  11:03:46 : ReturnedType : 04 DDR & 2TX
  11:03:46 : TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  11:03:46 : 
  11:03:46 : Flashing Speed: 5.00 Mhz
  11:03:46 : Processing : rm783006.43.ppm_v
  11:03:46 : Total blocks to write : 308
  11:04:06 : ContinueFlash_DCT5 Complete
  11:04:06 : STATUS_REQUEST_BB5...
  11:04:11 :   1 Sub Block ID   : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
  11:04:11 :      Block Length   : 01
  11:04:11 :      BB ASIC Index   : 00
  11:04:11 : Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  11:04:11 : Time Taken to Flash : 00:00:24
  11:04:11 : 
  11:04:11 : Processing Image File : 
  11:04:11 : C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-78\rm7830006.43.image_v
  11:04:11 : CMT Type          : BB5
  11:04:11 : CMT Algorithm       : BB5 ALGORITHM
  11:04:11 : Secondary Sending Speed  : 51000 Hz
  11:04:11 : Algorithm Sending Speed  : 6500000 Hz
  11:04:11 : Program Sending Speed   : 6500000 Hz
  11:04:11 : Message Reading Speed   : 98000 Hz
  11:04:11 : Number of Blocks      : 204
  11:04:11 : Entry Point        : 0x00AA
  11:04:11 : Page Format        : 64K
  11:04:11 : Maximum Page Size     : 0x00004000
  11:04:11 : 
  11:04:11 : Converting CNT to 128K format...
  11:04:11 : Converted file created : C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-78\rm7830006.43.image_v_128k
  11:04:11 : CMT Type          : BB5
  11:04:11 : CMT Algorithm       : BB5 ALGORITHM
  11:04:11 : Secondary Sending Speed  : 51000 Hz
  11:04:11 : Algorithm Sending Speed  : 6500000 Hz
  11:04:11 : Program Sending Speed   : 6500000 Hz
  11:04:11 : Message Reading Speed   : 98000 Hz
  11:04:11 : Number of Blocks      : 208
  11:04:11 : Entry Point        : 0x00AA
  11:04:11 : Page Format        : 128K
  11:04:11 : Maximum Page Size     : 0x00004000
  11:04:11 : 
  11:04:11 : VPP Enabled by Software
  11:04:11 : Using Internal VPP
  11:04:11 : StartErase_DCT5...
  11:04:11 : BlockLength : 0x0E (14)
  11:04:11 : ERASE Blocks : 0x01 (1)
  11:04:11 :   0  ERASE_AREA_BB5 0x12
  11:04:11 :       Block Length   : 0x0B (11)
  11:04:11 :       BB ASIC Index  : 0x00 CMT
  11:04:11 :       Device Type   : 0x00 NOR
  11:04:11 :       Device Index   : 0x00
  11:04:11 :        0       : 016E0000-01FDFFFF
  11:04:11 : 
  11:04:11 : Erase_SendEraseBlock_BB5_NOR
  11:04:11 : Task in Progress... Please Wait...
  11:04:50 : STATUS_REQUEST_BB5...
  11:04:50 :   1 Sub Block ID   : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
  11:04:50 :      Block Length   : 01
  11:04:50 :      BB ASIC Index   : 00
  11:04:50 : 
  11:04:50 : Successfully erased..
  11:04:50 : Time Taken to Erase : 00:00:38
  11:04:50 : TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 04 D9
  11:04:50 : ReturnedType : 04 DDR & 2TX
  11:04:50 : TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  11:04:50 : 
  11:04:50 : Flashing Speed: 5.00 Mhz
  11:04:50 : Processing : rm7830006.43.image_v_128k
  11:04:50 : Total blocks to write : 208
  11:05:03 : ContinueFlash_DCT5 Complete
  11:05:03 : STATUS_REQUEST_BB5...
  11:05:08 :   1 Sub Block ID   : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
  11:05:08 :      Block Length   : 01
  11:05:08 :      BB ASIC Index   : 00
  11:05:08 : Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  11:05:08 : Time Taken to Flash : 00:00:18
  11:05:08 : 
  11:05:08 : Total Flash Write Time (Flashing Only) : 00:01:49
  11:05:08 : Total Flashing Time (Booting + Erase + Flashing) : 00:03:56
  11:05:08 : 
  11:05:12 : 
  11:05:12 : Waiting for Phone to Go Online...
  11:05:13 : Elapsed Time: 1s
  11:05:14 : Elapsed Time: 2s
  11:05:15 : Elapsed Time: 3s
  11:05:16 : Elapsed Time: 4s
  11:05:17 : Elapsed Time: 5s
  11:05:18 : Elapsed Time: 6s
  11:05:19 : Elapsed Time: 7s
  11:05:20 : Elapsed Time: 8s
  11:05:21 : Elapsed Time: 9s
  11:05:22 : Elapsed Time: 10s
  11:05:22 : 
  11:05:22 : ================================================
  11:05:22 :       Basic Phone Information      
  11:05:22 : ================================================
  11:05:22 : MCU Version: V 06.43 30-03-07 RM-78 (c) Nokia
  11:05:22 : IMEI Plain : 358356007507571
  11:05:22 : IMEI Spare : A358356007507570
  11:05:22 : IMEI SV  : 33583560075075718F
  11:05:23 : Phone Model: Nokia 6280
  11:05:23 : Category  : Smart Classic Phone
  11:05:23 : Phone Type : RM-78
  11:05:23 : 
  11:05:23 : ================================================
  11:05:23 :      Extended Phone Information     
  11:05:23 : ================================================
  11:05:23 : Product Serial Number: CKM333747
  11:05:23 : Product Code     : 0532591
  11:05:23 : Basic Production Code: 0520041
  11:05:23 : PPM SW Version    : V 06.43 30-03-07 RM-78 (c) Nokia V
  11:05:24 : MCU SW Version    : V 06.43 30-03-07 RM-78 (c) Nokia
  11:05:24 : HW Version      : 2011
  11:05:24 : RFIC Version     : 17211721
  11:05:24 : DSP Version     : pb05w46v49
  11:05:24 : LCD Version     : SHARP
  11:05:24 : Content Pack Version : Content: v V 06.43 30-03-07 RM-78 (c) Nokia
  11:05:24 : AHNE Version     : 30
  11:05:25 : RETU Version     : 32
  11:05:25 : TAHVO Version    : 53
  11:05:25 : Bluetooth ID     : 00:15:DE:D7:C6:F1
  11:05:25 : CS Type       : GSM900, GSM1800, GSM1900, WCDMA I
  11:05:25 : 
  11:05:25 : ================================================
  11:05:25 :        Simlock Information       
  11:05:25 : ================================================
  11:05:25 : CONFIG KEY  : 0000000000000000
  11:05:25 : PROVIDER KEY : 2440700000000000
  11:05:26 : NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  11:05:26 : LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  11:05:26 : SIMLOCK TABLE :
  11:05:26 :  Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  11:05:26 :  Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  11:05:26 :  Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  11:05:26 :  Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  11:05:26 :  Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  11:05:26 :  Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  11:05:26 :  Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  11:05:26 : SIMLOCK STATE : Not Locked
  11:05:26 : 
  11:05:26 : SIMLOCK_TYPE       : PA_SL1
  11:05:26 : SIMLOCK_TEST       : PASSED
  11:05:26 : SECURITY_TEST      : PASSED
  11:05:26 : SECURITY_CODE     : 12345
  11:05:26 : PHONE_MODE       : TEST
  11:05:26 : 
  11:05:27 : 
  11:05:27 : FACTORY SET TO : Full Factory Set
  11:05:27 : OK
  11:05:27 : FACTORY SET TO : User Data
  11:05:27 : OK
  11:05:27 : FACTORY SET TO : Leave Factory
  11:05:27 : OK
  11:05:27 : FACTORY SET TO : Service Center
  11:05:27 : OK
  11:05:27 : FACTORY SET TO : Software Upgrade
  11:05:27 : OK
  11:05:27 : FACTORY SET TO : Production Tune
  11:05:27 : OK
  11:05:28 : 
  11:05:28 : 
  11:05:28 : RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
  11:05:28 : OK
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !