NOKIA 700 lên tắt flash ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

NOKIA 700 lên tắt flash ok

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi luuanhtai, 20/2/14.

 1. luuanhtai

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 28/8/13
  Bài viết: 211
  Cảm ơn: 244
  Điểm: 392
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Thêm data cho 4rum[​IMG]


  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
  1 SYSTEM_ASIC_ID 01
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000003
  ID DWORD 1 : 00000226
  ID DWORD 2 : 00010007
  ID DWORD 3 : 400C1921
  ID DWORD 4 : 03032108
  2 EM_ASIC_ID 02
  Block Length : 5 (05)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000C35
  3 EM_ASIC_ID 02
  Block Length : 5 (05)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000C30
  4 PUBLIC_ID 12
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 64300000
  ID DWORD 1 : FFFF7C40
  ID DWORD 2 : F8AB005A
  ID DWORD 3 : 59B5E460
  ID DWORD 4 : 4F3C7851
  5 ASIC_MODE_ID 13
  Block Length : 2 (02)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Mode Id : 00
  6 ROOT_KEY_HASH 14
  Block Length : 17 (11)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Hash : 3A B5 DB 70 B4 5D 23 F1 AD EE BB 57 34 16 07 06
  7 ROM_ID 15
  Block Length : 9 (09)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  CRC 0 : 2CAC45E2
  CRC 1 : 3BC33C8B
  ADL_SERVER: PROCESSING RM-670_113.010.1506_79u_prd.core.fpsx
  ADL_SERVER: INVALID BB5 IMAGE
  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_2nd.fg
  Secondary Loader Sent....
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
  MessageID : C1
  SubBlocks : 06
  1 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : RAM 05
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 0000 -> Flash
  Device ID : 0000 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  2 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : MMC 04
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : FFFF -> Flash
  Device ID : 0000 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  3 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : NOR 00
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 0000 -> Flash
  Device ID : 0000 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  4 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : NOR 00
  Device Index : 01
  Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
  Device ID : 0001 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  5 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : MuxOneNAND 03
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 00EC ->
  Device ID : 0060 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0032
  6 Sub Block ID : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
  Block Length : 09
  BB ASIC Index : CMT 00
  Data : XSR 1.6
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Flash Descriptor
  Manufacturer Code : 00EC
  Device ID : 0060
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  Size : 40000000 (1024 MB)
  VPP Info : 0000
  Erase10s : 1E
  Block1s : 32
  BErase1s : 02
  Reserved0 : 00
  Reserved1 : 00
  Reserved2 : 00
  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_XSR17_alg.fg
  Algorithm Loader Sent...
  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok
  PA PUBLIC KEY Request
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
  PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
  BB Asic Index : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
  BD43E84B21F8AC7B9C66EA939355891E2A08044A
  ======================================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  112.010.1404
  ======================================================
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-670\
  ImageFilename: RM-670_113.010.1506_79u_prd.core.fpsx
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
  Name : NPC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
  Name : CCC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
  Name : HWC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
  Name : R&D
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 5
  Name : PARTNERC
  ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 05 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 50 41 52 54 4E 45 52 43 00 00 00 00 00 3B
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F5F00030000020000FFFFFFFF0000000500000003000000020014000002DC0000000000040000000202F00000142000000000000800000001171000001700000000000027000000012E100000105000000000000A000000013E6000000040000051
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x57 (87)
  ERASE Blocks : 0x02 (2)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x23 (35)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 00040000-0007FFFF
  1 : 000C0000-008BFFFF
  2 : 010C0000-170FFFFF
  3 : 2E100000-3E5FFFFF
  1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
  Block Length : 0x2F (47)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Format Info ID : 0x03000000
  Format Info : 000000000000000A0000000000000002000000640018000000000002000000010000000000000000
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5004120B000300000400000007FFFF120B000300000C0000008BFFFF120B000300010C0000170FFFFF120B0003002E1000003E5FFFFFD3
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000003000000000000000A000000000000000200000064001800000000000200000001000000000000000025
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 575
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+PMML
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+DECOMP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [BD43E84B21F8AC7B9C66EA939355891E2A08044A]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+IVE3A
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : LDSP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*ISASW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+CORE
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS1
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-670\
  ImageFilename: RM-670_113.010.1506_C00.01_79u_prd.rofs3.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x16 (22)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x13 (19)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 01678000-0169FFFF
  1 : 135C0000-170FFFFF
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5002120B000300016780000169FFFF120B000300135C0000170FFFFFDA
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 6
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS3
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+IVE3B
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-670\
  ImageFilename: RM-670_113.010.1506_15.01_Vietnam_79u_prd.rofs2.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x0B (11)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 0D1C0000-135BFFFF
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B0003000D1C0000135BFFFF49
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 156
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS2
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-670\
  ImageFilename: RM-670_113.010.1506_U05.01_79u.uda.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x0B (11)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 17100000-2E0FFFFF
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B000300171000002E0FFFFF7C
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 752
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
  Block Length : 0F
  BB ASIC Index : 00
  Device Type : 03
  Device Type : 00
  Num Bad Blocks : 00000000
  Additional Bad : 00000000
  Correctable ECC : 00000000
  FlashInfo.RestartMode : 1
  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:43
  (Booting time is NOT Included)
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
  SW: V 79u_sr2_12w20.8 20-08-12 RM-670 (c) Noki
  IMEI: 357023045787646
  CONFIG KEY : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
  Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  ================================================
  SL3 Phone detected
  ================================================

  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!
  * Simlocks are in PM 120 Only...
  * PM 308 is Write Protected...
  FACTORY SET TO : Full Factory Set
  OK
  FACTORY SET TO : User Data
  OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
  OK
  FACTORY SET TO : Service Center
  OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
  OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
  OK
  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
  OK
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
 2. phuccnc9

  • Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 4
  Làm thành viên từ: 5/8/13
  Bài viết: 1,089
  Cảm ơn: 1,098
  Điểm: 2,259
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Ké 1 em anh em có mạnh tay, mình flash bằng cyclone ok luôn
  [​IMG]
   
  trinhmobile1989 đã cảm ơn bài này.
 3. minhtu

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 23/3/14
  Bài viết: 2
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  NOKIA 700 lên tắt flash ok Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. ---Vietnamgsm.vn Cộng Đồng GSM kỹ thuật hùng mạnh nhất Việt Nam ---
   
 4. ducthangmobile

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 24/2/14
  Bài viết: 4
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  lon
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !