Nokia 7210c contactservices ok by atf | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Nokia 7210c contactservices ok by atf

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi ROSICKY_ARS, 31/3/14.

 1. ROSICKY_ARS

  • Thành Viên Đẳng Cấp
  Thành viên Đẳng Cấp
  Làm thành viên từ: 29/6/13
  Bài viết: 161
  Cảm ơn: 134
  Điểm: 66
  Nghề nghiệp: Sai đâu đánh đó
  Nơi ở: Buôn Ma Thuột - DakLak
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Lâu lâu có 1 em cũ rích đang xài tắt nguồn bị contactservices imei 12345....
  Lôi atf ra làm done luôn :D
  Mã:
  Booting Phone via FBUS...
   
   
  AdvanceBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
   
  ******************************************************
           TIME STARTS HERE           
  ******************************************************
   
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 0 (0x00) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
    Block Length : 21 (15)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    ID DWORD  0 : 00000001
    ID DWORD  1 : 00000226
    ID DWORD  2 : 00010006
    ID DWORD  3 : 030C1921
    ID DWORD  4 : 01033000
   2 EM_ASIC_ID 02
    Block Length : 5 (05)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    ID DWORD  0 : 00000295
   3 EM_ASIC_ID 02
    Block Length : 5 (05)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    ID DWORD  0 : 00000B22
   4 PUBLIC_ID 12
    Block Length : 21 (15)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    ID DWORD  0 : 16500210
    ID DWORD  1 : 6AF17C56
    ID DWORD  2 : A96134B9
    ID DWORD  3 : F891639E
    ID DWORD  4 : 94DAB042
   5 ASIC_MODE_ID 13
    Block Length : 2 (02)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    Mode Id   : 00
   6 ROOT_KEY_HASH 14
    Block Length : 17 (11)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    Hash     : 9D DB FC FE 6E 73 CE D7 D8 C6 26 8C 8E B8 57 23
   7 ROM_ID 15
    Block Length : 9 (09)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    CRC    0 : 273F6D55
    CRC    1 : DFAAF68F
  Checksum     20
   
  SearchForBootstrap_DCT5..
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_2nd.fg
  Boot File - Version 010.042.00
  Boot File - Revision 0x0000 (0)
  eBB5ProtocolType == Original
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Secondary Loader Sent...
  ConfigurationRequest_DCT5 (RAM_SIZE_BB5 0x0000)..
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
  MessageID : 03
  SubBlocks : 03
  1 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length   : 0B
   BB ASIC Index  : CMT 00
   Device Type   : NOR 00
   Device Index   : 00
   Manufacturer Code : 0089 ->
   Device ID    : 8982 -> NU48F512
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID   : 8A31
  2 Sub Block ID   : 11 STORAGE_DEVICE_CONTENTS_BB5
   Block Length   : 13
   BB ASIC Index  : CMT 00
   Device Type   : NOR 00
   Device Index   : 00
   Device Contents : 00000000000000000000
  3 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length   : 0B
   BB ASIC Index  : CMT 00
   Device Type   : MMC 04
   Device Index   : 00
   Manufacturer Code : FFFF -> Flash
   Device ID    : 0000 -> BAD FLASH TYPE
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID   : 0000
  Checksum : 51
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  FLS1SendAlgoCodeEx..
  SendAlgoCode_DCT5..
  SearchForAlgorithm_DCT5..
  Looking for ALL Devices...
  Searching Algorithm Files NOR (00) ManID :0089 DevID :8982 ExtID :0000 RevID :8A31
  Flash Descriptor
   Manufacturer Code : 0089
   Device ID    : 8982
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID   : 0000
   Size       : 04000000 (64 MB)
   VPP Info     : 0009
   Erase10s     : 28
   Block1s     : 64
   BErase1s     : 02
   Reserved0    : 00
   Reserved1    : 00
   Reserved2    : 00
  VPPInfo : VPP_INFO_3V_MASK VPP_INFO_9V_MASK
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_algo.fg
  Algorithm File - Version 010.040.00
  Algorithm File - Revision 0x0000 (0)
  eBB5ProtocolType == Original
  SearchForAlgorithm_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  TransmissionTypeRequest_DCT5...
  SuggestedType : 01 16BIT
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 01 DC
  ReturnedType : 01 16BIT
  TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
   
  Uploading ALGO File...
  SendAlgoCodeFile_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  PAPUB_KEYS_HASH_REQ_BB5
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
   PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
   BB Asic Index : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
  F1DCA5EA5203CD30A64D4D95ABCD621F4AB23026
   
  ===========================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  V 07.23 17-07-09 RM-436 (c) Nokia
  ===========================================
   
  VPP Enabled by Software
  Using Internal VPP
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 04 D9
  ReturnedType : 04 DDR & 2TX
  TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
   
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x10 (16)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
    0 ERASE_AREA_BB5 0x13
        Block Length  : 0x0D (13)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
   
  Erase_SendEraseBlock_BB5_NAND
  Task in Progress... Please Wait...
   
  Successfully erased..
   
  Now Writing : CMT NPC Certificate 0x0800 Bytes
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID   : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
       Block Length   : 01
       BB ASIC Index  : 00
   
  NPC Write Successful...
   
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x10 (16)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
    0 ERASE_AREA_BB5 0x13
        Block Length  : 0x0D (13)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
   
  Erase_SendEraseBlock_BB5_NAND
  Task in Progress... Please Wait...
   
  Successfully erased..
   
  Now Writing : CMT CCC Certificate 0x0400 Bytes
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID   : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
       Block Length   : 01
       BB ASIC Index  : 00
   
  CCC Write Successful...
   
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x10 (16)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
    0 ERASE_AREA_BB5 0x13
        Block Length  : 0x0D (13)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
   
  Erase_SendEraseBlock_BB5_NAND
  Task in Progress... Please Wait...
   
  Successfully erased..
   
  Now Writing : CMT HWC Certificate 0x0400 Bytes
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID   : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
       Block Length   : 01
       BB ASIC Index  : 00
   
  HWC Write Successful...
   
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x10 (16)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
    0 ERASE_AREA_BB5 0x13
        Block Length  : 0x0D (13)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
   
  Erase_SendEraseBlock_BB5_NAND
  Task in Progress... Please Wait...
   
  Successfully erased..
   
  Now Writing : CMT R&D Certificate 0x0400 Bytes
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID   : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
       Block Length   : 01
       BB ASIC Index  : 00
   
  R&D Write Successful...
   
   
  Write Certificates OK!
   
   
  RPL Upload Finished!!!
   
  ================================================
        Basic Phone Information      
  ================================================
  MCU Version: V 07.23 17-07-09 RM-436 (c) Nokia      
  IMEI Plain : 359310029713286
  IMEI Spare : A359310029713280
  IMEI SV  : 33593100297132840F
  Phone Model: Nokia 7210 Supernova
  Category : Live
  Phone Type : RM-436
   
   
   
  ================================================
    SL1/SL2 Simlock RPL Stand Alone Edition  
  ================================================
  Generating Simlock Data RPL...          
  OK: Simlock RPL Accepted
   
   
  ================================================
        Basic Phone Information      
  ================================================
  MCU Version: V 07.23 17-07-09 RM-436 (c) Nokia      
  IMEI Plain : 359310029713286
  IMEI Spare : A359310029713280
  IMEI SV  : 33593100297132840F
  Phone Model: Nokia 7210 Supernova
  Category : Live
  Phone Type : RM-436
   
  ================================================
        Extended Phone Information     
  ================================================
  Product Serial Number: DAO726718
  Module Code     : 0203868
  Basic Production Code: 0563951
  Long Production SN : 0
  PPM SW Version   : V 07.23 17-07-09 RM-436 (c) Nokia      V
  BT MCM Version   : 2222-143C
  MCU SW Version   : V 07.23 17-07-09 RM-436 (c) Nokia
  HW Version     : 1001
  RFIC Version    : 06540601
  DSP Version     : ICPR72_09w17
  LCD Version     : SHARP
  Content Pack Version : Content: v V 07.23 17-07-09 RM-436 (c) Nokia
  AHNE Version    : 30
  RETU Version    : 15
  TAHVO Version    : 22
  Bluetooth ID    : 00:24:7D:47:E2:55
  CS Type       : GSM900, GSM1800, GSM1900
   
  ================================================
         Simlock Information       
  ================================================
  CONFIG KEY  : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
   Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
   
  SIMLOCK_TYPE      : PA_SL2
  SIMLOCK_TEST      : PASSED
  SECURITY_TEST     : PASSED
  CMLA_KEY          : ABSENT
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
   
  ================================================
        SL1/SL2 Phone detected       
  ================================================
   
  PHONE_MODE       : TEST
                          
  ================================================
       Dynamic Camera Configuration     
  ================================================
  DCC ID : NIMMIIIIRRFF094B2F01
  DCC Ver: 002009
  Status : OK
   
   
  Successfully done.
  
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
 2. Hiếu_BR

  • Moderator
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 18/7/13
  Bài viết: 423
  Cảm ơn: 393
  Điểm: 117
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  imei 12345..... flash ok luôn hả anh .ghê vậy ?
   
 3. ROSICKY_ARS

  • Thành Viên Đẳng Cấp
  Thành viên Đẳng Cấp
  Làm thành viên từ: 29/6/13
  Bài viết: 161
  Cảm ơn: 134
  Điểm: 66
  Nghề nghiệp: Sai đâu đánh đó
  Nơi ở: Buôn Ma Thuột - DakLak
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Trong hình có đó bạn, unlock 1 cái mới được :D
   
 4. Hiếu_BR

  • Moderator
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 18/7/13
  Bài viết: 423
  Cảm ơn: 393
  Điểm: 117
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  sax. direct unlock =>repair được imei 12345...... cái này em chưa học tới rồi .em thua 1-0.:14.jpg:
   
 5. ROSICKY_ARS

  • Thành Viên Đẳng Cấp
  Thành viên Đẳng Cấp
  Làm thành viên từ: 29/6/13
  Bài viết: 161
  Cảm ơn: 134
  Điểm: 66
  Nghề nghiệp: Sai đâu đánh đó
  Nơi ở: Buôn Ma Thuột - DakLak
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Bác cứ đùa Em, Em đâu có chém gió để đưa lên đây khoe mẽ đâu bác. Bác đọc dùm Em cái log Em làm j là được rồi
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !