Nokia 8800 Gold Arte Repair Sim lock Ok ! | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Nokia 8800 Gold Arte Repair Sim lock Ok !

Thảo luận trong 'ATF BOX' bắt đầu bởi Taki7610™, 24/6/14.

 1. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  Mã:
  ATF Software Version v11.41
  ATF Box FBUS Flash Started...
    
  Number of Image Files: 3
  
  Processing Image File :
   C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-233\rm233__10.00.mcusw
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : BB5 ALGORITHM
  Secondary Sending Speed : 51000 Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000 Hz
  Program Sending Speed : 6500000 Hz
  Message Reading Speed : 98000 Hz
  Number of Blocks : 1227
  Entry Point : 0x4FFB
  Page Format : 128K
  Maximum Page Size : 0x00004000
  
  Changing MODE : FLASH
  Booting Phone via FBUS...
  
  
  AdvanceBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  
  ******************************************************
   TIME STARTS HERE  
  ******************************************************
  
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 0 (0x00) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
   Block Length : 21 (15)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   ID DWORD 0 : 00000001
   ID DWORD 1 : 00000226
   ID DWORD 2 : 00010006
   ID DWORD 3 : 010C1921
   ID DWORD 4 : 01003000
   2 EM_ASIC_ID 02
   Block Length : 5 (05)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   ID DWORD 0 : 00000295
   3 EM_ASIC_ID 02
   Block Length : 5 (05)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   ID DWORD 0 : 00000B22
   4 PUBLIC_ID 12
   Block Length : 21 (15)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   ID DWORD 0 : 1AF00118
   ID DWORD 1 : 7EC95550
   ID DWORD 2 : 37B93384
   ID DWORD 3 : 06C532EA
   ID DWORD 4 : 9B04B85A
   5 ASIC_MODE_ID 13
   Block Length : 2 (02)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   Mode Id : 00
   6 ROOT_KEY_HASH 14
   Block Length : 17 (11)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   Hash : BA F3 A9 C3 DB FA 84 54 93 7D B7 7F 2B 88 52 B1
   7 ROM_ID 15
   Block Length : 9 (09)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   CRC 0 : 273F6D55
   CRC 1 : DFAAF68F
  Checksum A3
  
  SearchForBootstrap_DCT5..
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_2nd.fg
  Boot File - Version 010.042.00
  Boot File - Revision 0x0000 (0)
  eBB5ProtocolType == Original
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Secondary Loader Sent...
  ConfigurationRequest_DCT5 (RAM_SIZE_BB5 0x0000)..
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
   MessageID : 03
   SubBlocks : 03
   1 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length : 0B
   BB ASIC Index : CMT 00
   Device Type : NOR 00
   Device Index : 00
   Manufacturer Code : 00EC ->
   Device ID : 220C -> K5G1257ATM
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID : 8921
   2 Sub Block ID : 11 STORAGE_DEVICE_CONTENTS_BB5
   Block Length : 13
   BB ASIC Index : CMT 00
   Device Type : NOR 00
   Device Index : 00
   Device Contents : 00000000000000000000
   3 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length : 0B
   BB ASIC Index : CMT 00
   Device Type : MMC 04
   Device Index : 00
   Manufacturer Code : FFFF -> Flash
   Device ID : 0000 -> BAD FLASH TYPE
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID : 0000
   Checksum : DC
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  FLS1SendAlgoCodeEx..
  SendAlgoCode_DCT5..
  SearchForAlgorithm_DCT5..
  Looking for ALL Devices...
  Searching Algorithm Files NOR (00) ManID :00EC DevID :220C ExtID :0000 RevID :8921
  Flash Descriptor
   Manufacturer Code : 00EC
   Device ID : 220C
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID : 0000
   Size : 04000000 (64 MB)
   VPP Info : 0009
   Erase10s : 28
   Block1s : 32
   BErase1s : 02
   Reserved0 : 00
   Reserved1 : 00
   Reserved2 : 00
  VPPInfo : VPP_INFO_3V_MASK VPP_INFO_9V_MASK
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_algo.fg
  Algorithm File - Version 010.040.00
  Algorithm File - Revision 0x0000 (0)
  eBB5ProtocolType == Original
  SearchForAlgorithm_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  TransmissionTypeRequest_DCT5...
  SuggestedType : 01 16BIT
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 01 DC
  ReturnedType : 01 16BIT
  TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  
  Uploading ALGO File...
  SendAlgoCodeFile_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  
   ============================================
   OLD Protocol Detected... Using Turbo Mode...
   ============================================
  
  PAPUB_KEYS_HASH_REQ_BB5
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
   PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
   BB Asic Index : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
  35533D51D73D1D01227E11385E72D4AFDFAE6E7A
  
  ===========================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia
  ===========================================
  
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  No RESTORE CERTIFICATE FOUND IN IMAGE FILE
  VPP Enabled by Software
  Using Internal VPP
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x2E (46)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
   0 ERASE_AREA_BB5 0x12
   Block Length : 0x2B (43)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x00 NOR
   Device Index : 0x00
   0 : 00000000-0001FFFF
   1 : 00040000-000BFFFF
   2 : 000C0000-0013FFFF
   3 : 013C0000-0153FFFF
   4 : 00140000-013BFFFF
  
  Erase_SendEraseBlock_BB5_NOR
  Task in Progress... Please Wait...
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
   Block Length : 01
   BB ASIC Index : 00
  
  Successfully erased..
  Time Taken to Erase : 00:00:59
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 04 D9
  ReturnedType : 04 DDR & 2TX
  TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  
  Flashing Speed: 5.00 Mhz
  Processing : rm233__10.00.mcusw
  Total blocks to write : 1227
  ================================================
   FBUS Cable RX2 PIN Diagnostics  
  ================================================
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
   Block Length : 01
   BB ASIC Index : 00
  ================================================
  INFO: RX2 PIN is OK
  ================================================
  >> CMT Rootkey Hash CERT : NOLO
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [35533D51D73D1D01227E11385E72D4AFDFAE6E7A]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
   Block Length : 01
   BB ASIC Index : 00
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  Time Taken to Flash : 00:01:45
  
  Processing Image File :
   C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-233\rm233__10.00.ppm_v
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : BB5 ALGORITHM
  Secondary Sending Speed : 51000 Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000 Hz
  Program Sending Speed : 6500000 Hz
  Message Reading Speed : 98000 Hz
  Number of Blocks : 383
  Entry Point : 0x00B6
  Page Format : 128K
  Maximum Page Size : 0x00004000
  
  VPP Enabled by Software
  Using Internal VPP
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
   0 ERASE_AREA_BB5 0x12
   Block Length : 0x0B (11)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x00 NOR
   Device Index : 0x00
   0 : 01540000-01BBFFFF
  
  Erase_SendEraseBlock_BB5_NOR
  Task in Progress... Please Wait...
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
   Block Length : 01
   BB ASIC Index : 00
  
  Successfully erased..
  Time Taken to Erase : 00:00:18
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 04 D9
  ReturnedType : 04 DDR & 2TX
  TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  
  Flashing Speed: 5.00 Mhz
  Processing : rm233__10.00.ppm_v
  Total blocks to write : 383
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
   Block Length : 01
   BB ASIC Index : 00
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  Time Taken to Flash : 00:00:33
  
  Processing Image File :
   C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-233\rm233__10.00_ISM_002.image_v_gold
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.5
  Secondary Sending Speed : 51000 Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000 Hz
  Program Sending Speed : 6500000 Hz
  Message Reading Speed : 98000 Hz
  Number of Blocks : 2630
  Entry Point : 0x01AE
  Page Format : 128K
  Maximum Page Size : 0x00004000
  
  MASS_MEMORY_CONFIG_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  VPP Enabled by Software
  Using Internal VPP
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x16 (22)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
   0 ERASE_AREA_BB5 0x12
   Block Length : 0x13 (19)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x00 NOR
   Device Index : 0x00
   0 : 01EC0000-03F9FFFF
   1 : 01BC0000-01EBFFFF
  
  Erase_SendEraseBlock_BB5_NOR
  Task in Progress... Please Wait...
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
   Block Length : 01
   BB ASIC Index : 00
  
  Successfully erased..
  Time Taken to Erase : 00:01:53
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 04 D9
  ReturnedType : 04 DDR & 2TX
  TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  
  Flashing Speed: 5.00 Mhz
  Processing : rm233__10.00_ISM_002.image_v_gold
  Total blocks to write : 2630
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
   Block Length : 01
   BB ASIC Index : 00
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  Time Taken to Flash : 00:02:36
  
  Total Flash Write Time (Flashing Only) : 00:04:54
  Total Flashing Time (Booting + Erase + Flashing) : 00:08:10
  
  
  Waiting for Phone to Go Online...
  Elapsed Time: 1s
  Elapsed Time: 2s
  Elapsed Time: 3s
  Elapsed Time: 4s
  Elapsed Time: 5s
  Elapsed Time: 6s
  Elapsed Time: 7s
  Elapsed Time: 8s
  Elapsed Time: 9s
  Elapsed Time: 10s
  
  ================================================
   Basic Phone Information  
  ================================================
  MCU Version: V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia  
  IMEI Plain : 358645014502215
  IMEI Spare : A358645014502210
  IMEI SV : 33586450145022175F
  Phone Model: Nokia 8800e-1
  Category : Premium Phone
  Phone Type : RM-233
  
  ================================================
   Extended Phone Information  
  ================================================
  Product Serial Number: MXH868649
  Product Code : 0563491
  Module Code : 0203893
  Basic Production Code: 0574003
  Long Production SN : 0
  PPM SW Version : V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia V
  BT MCM Version : 06cc-P9.2
  MCU SW Version : V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia
  HW Version : 1006
  RFIC Version : 17141715
  DSP Version : ICPR71_09w03
  LCD Version : SEIKO
  Content Pack Version : Content: v_gold V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia
  AHNE Version : 30
  RETU Version : 15
  TAHVO Version : 22
  Bluetooth ID : 00:1E:A3:FA:D5:1D
  CS Type : GSM900, GSM1800, GSM1900, WCDMA I
  
  ================================================
   Simlock Information  
  ================================================
  CONFIG KEY : 8000000000000002
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
   Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  SIMLOCK_TYPE : PA_SL2
  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  PHONE_MODE : TEST
  
  
  FACTORY SET TO : Full Factory Set
   OK
  FACTORY SET TO : User Data
   OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
   OK
  FACTORY SET TO : Service Center
   OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
   OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
   OK
  
  
  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
   OK
  
  ================================================
   Basic Phone Information  
  ================================================
  MCU Version: V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia  
  IMEI Plain : 358645014502215
  IMEI Spare : A358645014502210
  IMEI SV : 33586450145022175F
  Phone Model: Nokia 8800e-1
  Category : Premium Phone
  Phone Type : RM-233
  
  
  Changing MODE : FLASH
  Booting Phone via FBUS...
  
  BOOTING BB5 Phone...
  
  ******************************************************
   TIME STARTS HERE  
  ******************************************************
  
  CMT Hardware : 010C192101003000
  CMT PUBLIC ID : 1AF001187EC9555037B9338406C532EA9B04B85A
  CMT ROOTHASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  CMT ROM_ID : 273F6D55DFAAF68F
  
  
  Send Loader...
  Custom Loader Running!
  Restarting phone, please wait .. .
  VBATT Powering Down <<<<
  VBATT Powering Up >>>>
  SET VCCIO Level Done
  SET BSI Load Done
  
  Waiting for Phone to Go Online...
  Elapsed Time: 1s
  Elapsed Time: 2s
  Elapsed Time: 3s
  Elapsed Time: 4s
  Elapsed Time: 5s
  Elapsed Time: 6s
  Elapsed Time: 7s
  Elapsed Time: 8s
  Elapsed Time: 9s
  Elapsed Time: 10s
  
  ================================================
   Basic Phone Information  
  ================================================
  MCU Version: V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia  
  IMEI Plain : 358645014502215
  IMEI Spare : A358645014502210
  IMEI SV : 33586450145022175F
  Phone Model: Nokia 8800e-1
  Category : Premium Phone
  Phone Type : RM-233
  
  ================================================
   Extended Phone Information  
  ================================================
  Product Serial Number: MXH868649
  Product Code : 0563491
  Module Code : 0203893
  Basic Production Code: 0574003
  Long Production SN : 0
  PPM SW Version : V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia V
  BT MCM Version : 06cc-P9.2
  MCU SW Version : V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia
  HW Version : 1006
  RFIC Version : 17141715
  DSP Version : ICPR71_09w03
  LCD Version : SEIKO
  Content Pack Version : Content: v_gold V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia
  AHNE Version : 30
  RETU Version : 15
  TAHVO Version : 22
  Bluetooth ID : 00:1E:A3:FA:D5:1D
  CS Type : GSM900, GSM1800, GSM1900, WCDMA I
  
  ================================================
   Simlock Information  
  ================================================
  CONFIG KEY : 8000000000000002
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
   Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  SIMLOCK_TYPE : PA_SL2
  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  PHONE_MODE : LOCAL
  
  
  ================================================
   SL1/SL2 Simlock RPL Stand Alone Edition  
  ================================================
  Generating Simlock Data RPL...  
  OK: Simlock RPL Accepted
  
  
  ================================================
   Basic Phone Information  
  ================================================
  MCU Version: V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia  
  IMEI Plain : 358645014502215
  IMEI Spare : A358645014502210
  IMEI SV : 33586450145022175F
  Phone Model: Nokia 8800e-1
  Category : Premium Phone
  Phone Type : RM-233
  
  ================================================
   Extended Phone Information  
  ================================================
  Product Serial Number: MXH868649
  Product Code : 0563491
  Module Code : 0203893
  Basic Production Code: 0574003
  Long Production SN : 0
  PPM SW Version : V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia V
  BT MCM Version : 06cc-P9.2
  MCU SW Version : V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia
  HW Version : 1006
  RFIC Version : 17141715
  DSP Version : ICPR71_09w03
  LCD Version : SEIKO
  Content Pack Version : Content: v_gold V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia
  AHNE Version : 30
  RETU Version : 15
  TAHVO Version : 22
  Bluetooth ID : 00:1E:A3:FA:D5:1D
  CS Type : GSM900, GSM1800, GSM1900, WCDMA I
  
  ================================================
   Simlock Information  
  ================================================
  CONFIG KEY : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
   Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  SIMLOCK_TYPE : PA_SL2
  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  CMLA_KEY : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  
  ================================================
   SL1/SL2 Phone detected  
  ================================================
  
  PHONE_MODE : LOCAL
  
  
  Successfully done.
  
  ================================================
   Basic Phone Information  
  ================================================
  MCU Version: V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia  
  IMEI Plain : 358645014502215
  IMEI Spare : A358645014502210
  IMEI SV : 33586450145022175F
  Phone Model: Nokia 8800e-1
  Category : Premium Phone
  Phone Type : RM-233
  
  
  
  ================================================
   Super Dongle RPL Stand Alone Edition  
  ================================================
  Generating Super Dongle RPL...  
  Sending Superdongle RPL...
  OK: Super Dongle RPL Accepted
  
  
  Successfully done.
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  pe_giang4242 đã cảm ơn bài này.
   
  : 8800

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !