Nokia Asha 309 RM-843 Nạp Tiếng Việt Ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Nokia Asha 309 RM-843 Nạp Tiếng Việt Ok

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi ChiTruongSW, 14/4/16.

 1. ChiTruongSW

  • Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật dự bị
  Làm thành viên từ: 23/7/13
  Bài viết: 520
  Cảm ơn: 170
  Điểm: 601
  Nghề nghiệp: Phần Mềm Di Động
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Nokia Asha 309 RM-843 Nạp Tiếng Việt Ok

  [​IMG]

  Mã:
  Number of Image Files: 3
  
  Processing Image File :
  rm843__05.85.mcusw
  CMT Type : XG223
  CMT Algorithm : XG223_V0 ALG
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 90
  Entry Point: 0x037D
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00080000
  
  Processing Image File :
  rm843__05.85.ppm_v
  CMT Type : XG223
  CMT Algorithm : XG223_V0 ALG
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 15
  Entry Point: 0x0368
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00080000
  
  Processing Image File :
  rm843__05.85.image_v_059N977
  CMT Type : XG223
  CMT Algorithm : XG223_V0 ALG
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 84
  Entry Point: 0x00B5
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00080000
  
  
  
  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
  
  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
  
  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...
  
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM
  
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 82 (0x52) bytes returned
  Number of Sub Blocks 5 (0x05)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000C20
     ID DWORD  1 : 16100040
     ID DWORD  2 : 49922A09
     ID DWORD  3 : 82C95414
     ID DWORD  4 : 43853E00
   2 PUBLIC_ID 12
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 1520F8BD
     ID DWORD  1 : C2ED71D4
     ID DWORD  2 : 49922A09
     ID DWORD  3 : 82C95414
     ID DWORD  4 : 43853E00
   3 ASIC_MODE_ID 13
     Block Length : 2 (02)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Mode Id    : 00
   4 ROOT_KEY_HASH 14
     Block Length : 17 (11)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Hash     : 12 5F C7 26 05 B5 C4 E4 8A 9E 02 25 08 4D 25 79
   5 ROM_ID 15
     Block Length : 9 (09)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     CRC     0 : 53588225
     CRC     1 : 2F54C676
  
  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\XG223_v11_usb2nd.fg
  Secondary Loader Sent....
  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\XG223_v11_usbalg.fg
  Algorithm Loader Sent....
  
  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok
  PA PUBLIC KEY Request
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
   PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
    BB Asic Index  : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
  42E7CDDAAE2ACD72926AC996E98AEC576D7840C3
  Reading : ISA-USER... OK!
  
  ======================================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  V 05.85 23-10-12 RM-843 (c) Nokia
  ======================================================
  
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-843\
  ImageFilename: rm843__05.85.mcusw
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
   Name    : NPC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
   Name    : CCC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
   Name    : HWC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
   Name    : R&D
   ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 04 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x2E (46)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x2B (43)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x00 NOR
        Device Index   : 0x00
          0       : 40000000-4003FFFF
          1       : 47E00000-47E3FFFF
          2       : 400A0000-4251FFFF
          3       : 42520000-4261FFFF
          4       : 47E40000-47F1FFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5005120B000000400000004003FFFF120B00000047E0000047E3FFFF120B000000400A00004251FFFF120B000000425200004261FFFF120B00000047E4000047F1FFFF28
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 90
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MEMSET
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : LOADER
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [42E7CDDAAE2ACD72926AC996E98AEC576D7840C3]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-843\
  ImageFilename: rm843__05.85.ppm_v
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x00 NOR
        Device Index   : 0x00
          0       : 42620000-42FFFFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B0000004262000042FFFFFFFE
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 15
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-843\
  ImageFilename: rm843__05.85.image_v_059N977
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x00 NOR
        Device Index   : 0x00
          0       : 43000000-47DFFFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B0000004300000047DFFFFF7A
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 84
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  FlashInfo.RestartMode : Test Mode
  
  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:58
  (Booting time is NOT Included)
  
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
  
  
  SW: V 05.85 23-10-12 RM-843 (c) Nokia
  IMEI: 352841055177886
  CONFIG KEY  : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  SIMLOCK_TEST       : PASSED
  SECURITY_TEST      : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  SECURITY_CODE     : 12345
  
  ================================================
          SL3 Phone detected        
  ================================================
                          
  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!     
  * Simlocks are in PM 120 Only...        
  * PM 308 is Write Protected...         
  
  
  FACTORY SET TO : Full Factory Set
  OK
  FACTORY SET TO : User Data
  OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
  OK
  FACTORY SET TO : Service Center
  OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
  OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
  OK
  
  
  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
  OK
  
  
  Changing Phone Mode...
  (Wait for 10 seconds)
  Successfully set to : Normal
  
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !