Nokia Asha 501s Treo Flash Ok ! | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Nokia Asha 501s Treo Flash Ok !

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi Taki7610™, 24/4/14.

 1. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.


  Mã:
  Number of Image Files: 4
  (Mass Memory File Detected)
  
  Processing Image File :
   rm899_11.1.1.mcusw.fpsx
  CMT Type : XG223
  CMT Algorithm : XG223_V0 ALG
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 80
  Entry Point: 0x293D
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00080000
  
  Processing Image File :
   rm899_11.1.1_059R6X5_eu2.rofs.fpsx
  CMT Type : XG223
  CMT Algorithm : XG223_V0 ALG
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 18
  Entry Point: 0x00B5
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00080000
  
  Processing Image File :
   rm899_11.1.1_059R6X5_eu2.image.fpsx
  CMT Type : XG223
  CMT Algorithm : XG223_V0 ALG
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 55
  Entry Point: 0x00B8
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00080000
  
  Processing Image File :
   rm899_11.1.1_059R6X5_eu2_SD_4GB.fpsimage.fpsx
  CMT Type : XG223
  CMT Algorithm : XG223_V0 ALG
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 35
  Entry Point: 0x00BA
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00080000
  
  
  
  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
  
  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
  
  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...
  
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM
  
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 82 (0x52) bytes returned
  Number of Sub Blocks 5 (0x05)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
   Block Length : 21 (15)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   ID DWORD 0 : 00000C20
   ID DWORD 1 : 16100040
   ID DWORD 2 : 49AA2009
   ID DWORD 3 : 8A341424
   ID DWORD 4 : 6B961C2F
   2 PUBLIC_ID 12
   Block Length : 21 (15)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   ID DWORD 0 : F2B3365F
   ID DWORD 1 : 069D58C1
   ID DWORD 2 : 49AA2009
   ID DWORD 3 : 8A341424
   ID DWORD 4 : 6B961C2F
   3 ASIC_MODE_ID 13
   Block Length : 2 (02)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   Mode Id : 00
   4 ROOT_KEY_HASH 14
   Block Length : 17 (11)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   Hash : 12 5F C7 26 05 B5 C4 E4 8A 9E 02 25 08 4D 25 79
   5 ROM_ID 15
   Block Length : 9 (09)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   CRC 0 : 53588225
   CRC 1 : 2F54C676
  
  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\XG223_v11_usb2nd.fg
  Secondary Loader Sent....
  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\XG223_v11_usbalg.fg
  Algorithm Loader Sent....
  
  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok
  
   START READING RPL DATA
  IMEI: 355523050357104
  Reading : NPC... OK!
  Reading : CCC... OK!
  Reading : HWC... OK!
  Reading : R&D... OK!
  
  NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  IMEI : 355523050357104
  PRODUCT CODE : 059R352
  WLAN ID : F4:F5:A5:36:F3:5C
  BLUETOOTH ID : F4:F5:A5:36:7E:2C
  PUBLIC_ID : F2B3365F069D58C149AA20098A3414246B961C2F
  PAPUB_KEYS_HASH: B45D33F7E5B2F73BBBAFBCA173B06B46F1861C70
  CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PRODUCT CODE : 059R352
  HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PUBLIC_ID : F2B3365F069D58C149AA20098A3414246B961C2F
  PRODUCT CODE : 059R352
  
  
  RPL Backup was Successful...
   Plain RPL saved to:
   C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\355523050357104\355523050357104_11822.rpl
  
  PA PUBLIC KEY Request
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
   PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
   BB Asic Index : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
   B45D33F7E5B2F73BBBAFBCA173B06B46F1861C70
  Reading : ISA-USER... OK!
  PPM HASH : af7ae8a93779f718f11a6e24b05ff0abfd593dde
  PPM VERSION: 10.0.15
  
  ======================================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  10.0.15
  ======================================================
  
  ImagePath: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-899\
  ImageFilename: rm899_11.1.1.mcusw.fpsx
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
   Name : NPC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
   Name : CCC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
   Name : HWC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
   Name : R&D
   ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 04 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x26 (38)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
   0 ERASE_AREA_BB5 0x12
   Block Length : 0x23 (35)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x00 NOR
   Device Index : 0x00
   0 : 40000000-4003FFFF
   1 : 47E00000-47E3FFFF
   2 : 40060000-426FFFFF
   3 : 47E40000-47F1FFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5004120B000000400000004003FFFF120B00000047E0000047E3FFFF120B00000040060000426FFFFF120B00000047E4000047F1FFFF61
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 80
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MEMSET
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : LOADER
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [B45D33F7E5B2F73BBBAFBCA173B06B46F1861C70]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
  ImagePath: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-899\
  ImageFilename: rm899_11.1.1_059R6X5_eu2.rofs.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
   0 ERASE_AREA_BB5 0x12
   Block Length : 0x0B (11)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x00 NOR
   Device Index : 0x00
   0 : 42700000-437FFFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00000042700000437FFFFF6F
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 18
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PPM
  ImagePath: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-899\
  ImageFilename: rm899_11.1.1_059R6X5_eu2.image.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
   0 ERASE_AREA_BB5 0x12
   Block Length : 0x0B (11)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x00 NOR
   Device Index : 0x00
   0 : 43800000-47DFFFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B0000004380000047DFFFFFFA
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 55
  ImagePath: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-899\
  ImageFilename: rm899_11.1.1_059R6X5_eu2_SD_4GB.fpsimage.fpsx
  Total blocks to write : 35
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  FlashInfo.RestartMode : Test Mode
  
  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:40
  (Booting time is NOT Included)
  
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
  
  
  SW: V 11.1.1 23-10-13 RM-899 (c) Nokia
  IMEI: 355523050357104
  CONFIG KEY : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
   Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  
  ================================================
   SL3 Phone detected  
  ================================================
    
  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!  
  * Simlocks are in PM 120 Only...  
  * PM 308 is Write Protected...  
  
  
  FACTORY SET TO : Full Factory Set
   OK
  FACTORY SET TO : User Data
   OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
   OK
  FACTORY SET TO : Service Center
   OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
   OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
   OK
  
  
  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
   OK
  
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  t2hgsm đã cảm ơn bài này.
   
  : Asha 501s

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !