Nokia C3-00 Unlock + Tiếng Việt ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Nokia C3-00 Unlock + Tiếng Việt ok

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi Repair_Mobile, 25/1/15.

 1. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 5,306
  Cảm ơn: 411
  Điểm: 52
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Unlock + tiếng việt nokia c3-00 rorges ok

  Unlock by code

  Mã:
  Reading PM...
  =====================================
  Reading Field 120
  =====================================
  [0120,0000] , Len: 0x0038 , OK
  [0120,0001] , Len: 0x00A0 , OK
  [0120,0002] , Len: 0x0082 , OK
  [0120,0003] , Len: 0x0070 , OK
  =====================================
  Reading Field 308
  =====================================
  [0308,0000] , Len: 0x0001 , OK
  [0308,0001] , Len: 0x2000 , OK
  [0308,0003] , Len: 0x0001 , OK
  [0308,0004] , Len: 0x0001 , OK
  [0308,0005] , Len: 0x000A , OK
  [0308,0006] , Len: 0x0001 , OK
  [0308,0007] , Len: 0x0001 , OK
  [0308,0008] , Len: 0x0001 , OK
  [0308,0009] , Len: 0x0028 , OK
  =====================================
  File Saved on \Backup\359301044782414_25-01-2015_09.35.40.pm
  =====================================
  Unlocking...
  =====================================
  Sending Fbus Code (Old Method)...FAIL
  Sending Fbus Code (New Method)...OK
  Code OK , phone unlocked!
  Tiếng việt

  Mã:
  Number of Image Files: 3
  
  Processing Image File :
  rm614__08.71.mcusw
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 528
  Entry Point: 0x01F2
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x0000E000
  
  Processing Image File :
  rm614__08.71.ppm_v
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 125
  Entry Point: 0x0113
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x0000E000
  
  Processing Image File :
  rm614__08.71.image_v_0597641
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 239
  Entry Point: 0x0147
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x0000E000
  
  []: Found 1 active devices.
  [Nokia C3-00 USB Phonet]: Opening Connection
  [Nokia C3-00 USB Phonet]: Port opened OK!
  
  SW: V 08.63 25-03-11 RM-614 (c) Nokia
  IMEI: 359301044782414
  CONFIG KEY  : 8000000000000000
  PROVIDER KEY : 3027200000000000
  NETWORK NAME : Rorges Communications;Canada [GSM]
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  START FULL PM BACKUP
  Please Wait...
  Reading : PM 0~400... OK!
  FULL PM Backup Saved to:
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\359301044782414\USB_FULL_BACKUP_V 08.63 25-03-11 RM-614 (c) Nokia_359301044782414_Not Locked_94637.pm
  
  
  Reading Battery Value : 3896 mV
  Rebooting Phone...
  
  
  
  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
  
  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
  
  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...
  
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  ERROR: BOOTROM NOT DETECTED
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM
  
  BootFlashModeDCT5Ex Succeded After 2 Tries
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 86 (0x56) bytes returned
  Number of Sub Blocks 6 (0x06)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
     Block Length : 17 (11)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000000
     ID DWORD  1 : 00000000
     ID DWORD  2 : 22000509
     ID DWORD  3 : 200C0000
   2 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00005361
   3 PUBLIC_ID 12
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000000
     ID DWORD  1 : 004B8263
     ID DWORD  2 : 5AF8D340
     ID DWORD  3 : 1533EA4F
     ID DWORD  4 : 037A2286
   4 ASIC_MODE_ID 13
     Block Length : 2 (02)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Mode Id    : 00
   5 ROOT_KEY_HASH 14
     Block Length : 17 (11)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Hash     : 1B 0D 74 C5 32 CA 1C 61 33 94 0C 74 0E 8C 78 6E
   6 ROM_ID 15
     Block Length : 9 (09)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     CRC     0 : DE56D582
     CRC     1 : BDDE7A3A
  
  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\BCM21351_usb2nd.fg
  Secondary Loader Sent....
  
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
  MessageID : C1
  SubBlocks : 06
  1 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : RAM 05
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 0000 -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
  2 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : MMC 04
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : FFFF -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
  3 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 0000 -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
  4 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 01
    Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
    Device ID     : 0001 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
  5 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : MuxOneNAND 03
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 00EC ->
    Device ID     : 0030 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0431
  6 Sub Block ID   : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
    Block Length   : 09
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Data       : XSR 1.6
  
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Flash Descriptor
    Manufacturer Code : 00EC
    Device ID     : 0030
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
    Size       : 08000000 (128 MB)
    VPP Info     : 0000
    Erase10s     : 1E
    Block1s      : 32
    BErase1s     : 02
    Reserved0     : 00
    Reserved1     : 00
    Reserved2     : 00
  
  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\BCM21351_XSR16_usbalg.fg
  Algorithm Loader Sent...
  
  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok
  
  START READING RPL DATA
  IMEI: 359301044782414
  Reading : NPC... OK!
  Reading : CCC... OK!
  Reading : HWC... OK!
  Reading : R&D... OK!
  
  NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  IMEI      : 359301044782414
  PRODUCT CODE  : 059B7D2
  WLAN ID    : 28:D1:AF:ED:14:18
  BLUETOOTH ID  : 28:D1:AF:EC:D5:91
  PUBLIC_ID   : 00000000004B82635AF8D3401533EA4F037A2286
  PAPUB_KEYS_HASH: 697F747788AD72E77DB3BC8DFEC0C28DA22F16D8
  CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PRODUCT CODE  : 059B7D2
  HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PUBLIC_ID   : 00000000004B82635AF8D3401533EA4F037A2286
  PRODUCT CODE  : 059B7D2
  
  
  RPL Backup was Successful...
  Plain RPL saved to:
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\359301044782414\359301044782414_94651.rpl
  
  PA PUBLIC KEY Request
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
   PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
    BB Asic Index  : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
  697F747788AD72E77DB3BC8DFEC0C28DA22F16D8
  Reading : ISA-USER... OK!
  
  ======================================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  V 08.63 25-03-11 RM-614 (c) Nokia
  ======================================================
  
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-614\
  ImageFilename: rm614__08.71.mcusw
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
   Name    : NPC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
   Name    : CCC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
   Name    : HWC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
   Name    : RND
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 5
   Name    : R&D
   ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 05 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 4E 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  Partition Info
    Partition Blocks :  1
     1  PARTITION_INFO_BB5
        BB ASIC Index   : 0x00 CMT
        Device Type    : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Partition Version : 00010000
        Spare       : FFFFFFFF
        Num Partitions  : 00000004
        Partition  1
         ID       : 00000003 COPIEDOS
         Attribute    : 00000002 RO
         Start Address  : 00020000
         Size      : 025E0000
        Partition  2
         ID       : 00000008 FILESYSTEM
         Attribute    : 00000001 RW
         Start Address  : 02A00000
         Size      : 04B40000
        Partition  3
         ID       : 0000000A PMM
         Attribute    : 00000001 RW
         Start Address  : 07540000
         Size      : 00600000
        Partition  4
         ID       : 0000000B
         Attribute    : 00000001 RW
         Start Address  : 07B40000
         Size      : 00180000
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000010000FFFFFFFF00000004000000030000000200020000025E0000000000080000000102A0000004B400000000000A0000000107540000006000000000000B0000000107B40000001800000D
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x90 (144)
  ERASE Blocks : 0x03 (3)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x2B (43)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 00000000-0001FFFF
          1       : 00020000-000203FF
          2       : 00060000-012FFFFF
          3       : 01300000-01DFFFFF
          4       : 02600000-029FFFFF
     1  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 000000000000000A0000000100000002000000640000000200000002000000010000000000000000
     2  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 000000000000000B0000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5005120B000300000000000001FFFF120B00030000020000000203FF120B00030000060000012FFFFF120B0003000130000001DFFFFF120B00030002600000029FFFFF11
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000A00000001000000020000006400000002000000020000000100000000000000003B
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000B00000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003B
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 528
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [697F747788AD72E77DB3BC8DFEC0C28DA22F16D8]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW1
  >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+DYNSW
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-614\
  ImageFilename: rm614__08.71.ppm_v
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 01E00000-025FFFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030001E00000025FFFFF9E
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 125
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-614\
  ImageFilename: rm614__08.71.image_v_0597641
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x3F (63)
  ERASE Blocks : 0x02 (2)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 02A00000-0753FFFF
     1  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 00000000000000080000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030002A000000753FFFFE4
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000800000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003E
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 239
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID   : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
       Block Length   : 0F
       BB ASIC Index   : 00
       Device Type    : 03
       Device Type    : 00
       Num Bad Blocks  : 00000002
       Additional Bad  : 00000002
       Correctable ECC  : 00000000
  FlashInfo.RestartMode : 2
  
  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:07
  (Booting time is NOT Included)
  
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
  
  
  SW: V 08.71 15-11-11 RM-614 (c) Nokia
  IMEI: 359301044782414
  CONFIG KEY  : 8000000000000000
  PROVIDER KEY : 3027200000000000
  NETWORK NAME : Rorges Communications;Canada [GSM]
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  SIMLOCK_TEST       : PASSED
  SECURITY_TEST      : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  SECURITY_CODE     : 12345
  
  ================================================
          SL3 Phone detected       
  ================================================
                         
  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!    
  * Simlocks are in PM 120 Only...       
  * PM 308 is Write Protected...        
  
  
  FACTORY SET TO : Full Factory Set
  OK
  FACTORY SET TO : User Data
  OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
  OK
  FACTORY SET TO : Service Center
  OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
  OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
  OK
  
  
  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
  OK
  
  [​IMG]
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !