Nokia C3-01 Gold Edition RM-640 Fash Tiếng Việt Ok ! | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Nokia C3-01 Gold Edition RM-640 Fash Tiếng Việt Ok !

Thảo luận trong 'ATF BOX' bắt đầu bởi Taki7610™, 27/5/14.

 1. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  Mã:
  Number of Image Files: 3
  
  Processing Image File :
   rm640__07.51.mcusw
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 303
  Entry Point: 0x0267
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000
  
  Processing Image File :
   rm640__07.51.ppm_v
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 72
  Entry Point: 0x0129
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000
  
  Processing Image File :
   rm640__07.51.image_v_059D6N4_008
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 314
  Entry Point: 0x015A
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000
  
  
  
  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
  
  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
  
  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...
  
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM
  
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
   Block Length : 21 (15)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   ID DWORD 0 : 00000003
   ID DWORD 1 : 00000226
   ID DWORD 2 : 00010007
   ID DWORD 3 : 600C1921
   ID DWORD 4 : 02031104
   2 EM_ASIC_ID 02
   Block Length : 5 (05)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   ID DWORD 0 : 00001051
   3 EM_ASIC_ID 02
   Block Length : 5 (05)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   ID DWORD 0 : 00001060
   4 PUBLIC_ID 12
   Block Length : 21 (15)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   ID DWORD 0 : 24D00113
   ID DWORD 1 : 0EA70344
   ID DWORD 2 : 5C4006A7
   ID DWORD 3 : 96494B56
   ID DWORD 4 : C8CA666A
   5 ASIC_MODE_ID 13
   Block Length : 2 (02)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   Mode Id : 00
   6 ROOT_KEY_HASH 14
   Block Length : 17 (11)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   Hash : 91 6F 75 21 7F 32 08 12 48 B1 5C 38 DF C8 E8 1B
   7 ROM_ID 15
   Block Length : 9 (09)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   CRC 0 : E693EF0D
   CRC 1 : AC22615B
  
  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv11_2nd.fg
  Secondary Loader Sent....
  
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
   MessageID : C1
   SubBlocks : 06
   1 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length : 0B
   BB ASIC Index : CMT 00
   Device Type : RAM 05
   Device Index : 00
   Manufacturer Code : 0000 -> Flash
   Device ID : 0000 -> Type not in database
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID : 0000
   2 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length : 0B
   BB ASIC Index : CMT 00
   Device Type : MMC 04
   Device Index : 00
   Manufacturer Code : FFFF -> Flash
   Device ID : 0000 -> Type not in database
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID : 0000
   3 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length : 0B
   BB ASIC Index : CMT 00
   Device Type : NOR 00
   Device Index : 00
   Manufacturer Code : 0000 -> Flash
   Device ID : 0000 -> Type not in database
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID : 0000
   4 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length : 0B
   BB ASIC Index : CMT 00
   Device Type : NOR 00
   Device Index : 01
   Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
   Device ID : 0001 -> Type not in database
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID : 0000
   5 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length : 0B
   BB ASIC Index : CMT 00
   Device Type : MuxOneNAND 03
   Device Index : 00
   Manufacturer Code : 0098 ->
   Device ID : 0030 -> Type not in database
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID : 0131
   6 Sub Block ID : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
   Block Length : 09
   BB ASIC Index : CMT 00
   Data : XSR 1.6
  
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Flash Descriptor
   Manufacturer Code : 0098
   Device ID : 0030
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID : 0000
   Size : 08000000 (128 MB)
   VPP Info : 0000
   Erase10s : 1E
   Block1s : 32
   BErase1s : 02
   Reserved0 : 00
   Reserved1 : 00
   Reserved2 : 00
  
  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv11_XSR17_alg.fg
  Algorithm Loader Sent...
  
  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok
  
   START READING RPL DATA
  IMEI: 358306030146947
  Reading : NPC... OK!
  Reading : CCC... OK!
  Reading : HWC... OK!
  Reading : R&D... OK!
  
  NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  IMEI : 358306030146947
  PRODUCT CODE : 0599600
  WLAN ID : 18:14:56:3A:8A:B2
  BLUETOOTH ID : 18:14:56:3A:3C:92
  PUBLIC_ID : 24D001130EA703445C4006A796494B56C8CA666A
  PAPUB_KEYS_HASH: 5AA09885C97BF3B0F6783A6337506F9394F346EF
  CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PRODUCT CODE : 0599600
  HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PUBLIC_ID : 24D001130EA703445C4006A796494B56C8CA666A
  PRODUCT CODE : 0599600
  
  
  RPL Backup was Successful...
   Plain RPL saved to:
   C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\358306030146947\358306030146947_104245.rpl
  
  PA PUBLIC KEY Request
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
   PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
   BB Asic Index : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
   5AA09885C97BF3B0F6783A6337506F9394F346EF
  Reading : ISA-USER... OK!
  
  ======================================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  V 05.60 06-10-10 RM-640 (c) Nokia
  ======================================================
  
  ImagePath: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-640\
  ImageFilename: rm640__07.51.mcusw
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
   Name : NPC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
   Name : CCC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
   Name : HWC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
   Name : R&D
   ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 04 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  Partition Info
   Partition Blocks : 1
   1 PARTITION_INFO_BB5
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x03 MuxOneNAND
   Device Index : 0x00
   Partition Version : 00010000
   Spare : FFFFFFFF
   Num Partitions : 00000004
   Partition 1
   ID : 00000003 COPIEDOS
   Attribute : 00000002 RO
   Start Address : 000A0000
   Size : 02C20000
   Partition 2
   ID : 00000008 FILESYSTEM
   Attribute : 00000001 RW
   Start Address : 03340000
   Size : 04200000
   Partition 3
   ID : 0000000A PMM
   Attribute : 00000001 RW
   Start Address : 07540000
   Size : 00600000
   Partition 4
   ID : 0000000B 
   Attribute : 00000001 RW
   Start Address : 07B40000
   Size : 00180000
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000010000FFFFFFFF000000040000000300000002000A000002C20000000000080000000103340000042000000000000A0000000107540000006000000000000B0000000107B4000000180000A0
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0xE9 (233)
  ERASE Blocks : 0x04 (4)
   0 ERASE_AREA_BB5 0x12
   Block Length : 0x53 (83)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x03 MuxOneNAND
   Device Index : 0x00
   0 : 00020000-000203FF
   1 : 00060000-0009FFFF
   2 : 000A0000-0041FFFF
   3 : 00420000-0069FFFF
   4 : 006A0000-006DFFFF
   5 : 006E0000-0123FFFF
   6 : 02060000-020BFFFF
   7 : 02CC0000-0333FFFF
   8 : 07540000-07B3FFFF
   9 : 01240000-0205FFFF
   1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
   Block Length : 0x2F (47)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x03 MuxOneNAND
   Device Index : 0x00
   Format Info ID : 0x02000000
   Format Info : 00000000000000080000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
   2 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
   Block Length : 0x2F (47)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x03 MuxOneNAND
   Device Index : 0x00
   Format Info ID : 0x02000000
   Format Info : 000000000000000A0000000100000002000000640000000200000002000000010000000000000000
   3 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
   Block Length : 0x2F (47)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x03 MuxOneNAND
   Device Index : 0x00
   Format Info ID : 0x02000000
   Format Info : 000000000000000B0000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 500A120B00030000020000000203FF120B000300000600000009FFFF120B000300000A00000041FFFF120B000300004200000069FFFF120B000300006A0000006DFFFF120B000300006E00000123FFFF120B00030002060000020BFFFF120B00030002CC00000333FFFF120B0003000754000007B3FFFF120B000300012400000205FFFFF9
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000800000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003E
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000A00000001000000020000006400000002000000020000000100000000000000003B
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000B00000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003B
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 303
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [5AA09885C97BF3B0F6783A6337506F9394F346EF]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : LDSP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW1
  >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+DYNSW
  ImagePath: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-640\
  ImageFilename: rm640__07.51.ppm_v
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
   0 ERASE_AREA_BB5 0x12
   Block Length : 0x0B (11)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x03 MuxOneNAND
   Device Index : 0x00
   0 : 020C0000-02CBFFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B000300020C000002CBFFFF05
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 72
  ImagePath: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-640\
  ImageFilename: rm640__07.51.image_v_059D6N4_008
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x3F (63)
  ERASE Blocks : 0x02 (2)
   0 ERASE_AREA_BB5 0x12
   Block Length : 0x0B (11)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x03 MuxOneNAND
   Device Index : 0x00
   0 : 03340000-0753FFFF
   1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
   Block Length : 0x2F (47)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x03 MuxOneNAND
   Device Index : 0x00
   Format Info ID : 0x02000000
   Format Info : 00000000000000080000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B000300033400000753FFFF4F
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000800000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003E
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 314
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
   Block Length : 0F
   BB ASIC Index : 00
   Device Type : 03
   Device Type : 00
   Num Bad Blocks : 00000000
   Additional Bad : 00000000
   Correctable ECC : 00000000
  FlashInfo.RestartMode : 2
  
  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:12
  (Booting time is NOT Included)
  
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
  
  
  SW: V 07.51 12-07-12 RM-640 (c) Nokia
  IMEI: 358306030146947
  CONFIG KEY : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
   Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  SECURITY_CODE : 12345
  
  ================================================
   SL3 Phone detected  
  ================================================
    
  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!  
  * Simlocks are in PM 120 Only...  
  * PM 308 is Write Protected...  
  
  
  FACTORY SET TO : Full Factory Set
   OK
  FACTORY SET TO : User Data
   OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
   OK
  FACTORY SET TO : Service Center
   OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
   OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
   OK
  
  
  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
   OK
  
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
   
  : rm-640

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !