Nokia E63 RM-437 Tiếng Việt ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Nokia E63 RM-437 Tiếng Việt ok

Thảo luận trong 'ATF BOX' bắt đầu bởi Repair_Mobile, 10/5/16.

 1. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 5,306
  Cảm ơn: 411
  Điểm: 52
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Number of Image Files: 5
  Processing Image File :
  rm437_510.21.010_prd.c00
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.5
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 533
  Entry Point: 0x1E20B3
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000
  Processing Image File :
  rm437_510.21.010_prd.v29
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.5
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 184
  Entry Point: 0x0169
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000
  Processing Image File :
  rm449_510.21.010.32U
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.5
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 171
  Entry Point: 0x0122
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000
  Processing Image File :
  RM437_ENO_008.07.45_100.71.952.a018.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.5
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 16
  Entry Point: 0x0143
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000
  Processing Image File :
  sofie_erase_y_drive.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.5
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 0
  Entry Point: 0x0000
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00000000
  []: Found 1 active devices.
  [Nokia E63 USB Phonet]: Opening Connection
  [Nokia E63 USB Phonet]: Port opened OK!
  SW: V ICPR71_09w22 29-05-09 RM-437 (c) Nokia
  IMEI: 35683602967xxxx
  CONFIG KEY : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
  Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  START FULL PM BACKUP
  Please Wait...
  Reading : PM 0~400... OK!
  FULL PM Backup Saved to:
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\356836029675839\USB_FULL_BACKUP_V ICPR71_09w22 29-05-09 RM-437 (c) Nokia_356836029675839_Not Locked_95110.pm
  Reading Battery Value : 3882 mV
  Rebooting Phone...
  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
  1 SYSTEM_ASIC_ID 01
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000001
  ID DWORD 1 : 00000226
  ID DWORD 2 : 00010006
  ID DWORD 3 : 400C1921
  ID DWORD 4 : 01031103
  2 EM_ASIC_ID 02
  Block Length : 5 (05)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000296
  3 EM_ASIC_ID 02
  Block Length : 5 (05)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000B22
  4 PUBLIC_ID 12
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 0850000B
  ID DWORD 1 : CB870052
  ID DWORD 2 : 1449E71C
  ID DWORD 3 : D9C58631
  ID DWORD 4 : 3F19DA03
  5 ASIC_MODE_ID 13
  Block Length : 2 (02)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Mode Id : 00
  6 ROOT_KEY_HASH 14
  Block Length : 17 (11)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Hash : 9A 28 E1 19 03 3B 91 D1 4D 22 83 8C 86 D0 D5 3C
  7 ROM_ID 15
  Block Length : 9 (09)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  CRC 0 : 4B9B7510
  CRC 1 : 3E691FF8
  ADL_SERVER: PROCESSING rm437_510.21.010_prd.c00
  ADL_SERVER: ROOT_KEY_HASH MATCH FOUND
  BB5 ADL Loader Start Up... (Please Wait...)
  Found Nokia BB5 ADL Loader USB Generic...
  =======================================================
  Processing : rm437_510.21.010_prd.c00
  =======================================================
  Partition Block Found
  >> Partition Version : 00010000
  >> Spare : FFFFFFFF
  >> Number of Partitions : 00000006
  >> Partition 1 : COPIEDOS
  >> Partition 2 : DEMANDONOS
  >> Partition 3 : FILESYSTEM
  >> Partition 4 :
  >> Partition 5 : FILESYSTEM1
  >> Partition 6 : PMM
  Partition Complete : No Error - 0 (0x00)
  Erase Block Found
  >> Erasing area 0x00040000 - 0x007FFFFF, Type: NAND, Subsystem: CMT
  >> Erasing area 0x00A00000 - 0x0759FFFF, Type: NAND, Subsystem: CMT
  >> Erasing area 0x0F1C0000 - 0x0F8BFFFF, Type: NAND, Subsystem: CMT
  >> Formatting Active Partitions
  Erase Complete : No Error - 0 (0x00)
  Data Block Found : 533 Blocks
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [D9C25399C696B8549EDCDB1497A950B3A20DDFB6]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*ISASW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*CORE
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS
  Continue Flash Complete : No Error - 0 (0x00)
  =======================================================
  Processing : rm437_510.21.010_prd.v29
  =======================================================
  Erase Block Found
  >> Erasing area 0x05420000 - 0x0759FFFF, Type: NAND, Subsystem: CMT
  >> Formatting Active Partitions
  Erase Complete : No Error - 0 (0x00)
  Data Block Found : 184 Blocks
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFX
  Continue Flash Complete : No Error - 0 (0x00)
  =======================================================
  Processing : rm449_510.21.010.32U
  =======================================================
  Erase Block Found
  >> Formatting Active Partitions
  Erase Complete : No Error - 0 (0x00)
  Data Block Found : 171 Blocks
  Continue Flash Complete : No Error - 0 (0x00)
  =======================================================
  Processing : RM437_ENO_008.07.45_100.71.952.a018.fpsx
  =======================================================
  Erase Block Found
  Erase Complete : No Error - 0 (0x00)
  Data Block Found : 16 Blocks
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*ENO
  Continue Flash Complete : No Error - 0 (0x00)
  =======================================================
  Processing : sofie_erase_y_drive.fpsx
  =======================================================
  Erase Block Found
  >> Erasing area 0x0F020000 - 0x0F1BFFFF, Type: NAND, Subsystem: CMT
  Erase Complete : No Error - 0 (0x00)
  No FLASHDATA TO WRITE
  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:02:28
  (Booting time is NOT Included)
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
  SW: V ICPR71_09w47.11 14-02-11 RM-437 (c) Noki
  IMEI: 35683602967xxxx
  CONFIG KEY : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
  Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  SECURITY_CODE : 12345
  ================================================
  SL1/SL2 Phone detected
  ================================================
  FACTORY SET TO : Full Factory Set
  OK
  FACTORY SET TO : User Data
  OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
  OK
  FACTORY SET TO : Service Center
  OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
  OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
  OK
  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
  OK
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !