Octoplus FRP Tool | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

Octoplus FRP Tool

Thảo luận trong 'Octopus' bắt đầu bởi namnhatrang, 2/11/17.

 1. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.0.0 - fasten your seatbelts!
  Please welcome new product in Octoplus family - the FRP Tool!


  Affordable all-in-one solution for reset FRP protection.

  Octoplus FRP Tool v.1.0.0 supported models list:


  Samsung
  • GT-I9195I
  • SC-01F, SC-04F, SC-04G, SC-05G
  • SM-A3000, SM-A3009, SM-A300F, SM-A300FU, SM-A300G, SM-A300H, SM-A300M, SM-A300Y, SM-A300YZ, SM-A310F, SM-A310FD, SM-A310M, SM-A310MD, SM-A310N0, SM-A310Y, SM-A320F, SM-A320FL, SM-A320Y, SM-A5000, SM-A500F, SM-A500F1, SM-A500FD, SM-A500FQ, SM-A500FU, SM-A500G, SM-A500H, SM-A500HQ, SM-A500K, SM-A500L, SM-A500M, SM-A500S, SM-A500W, SM-A500XZ, SM-A500Y, SM-A500YZ, SM-A5100, SM-A5108, SM-A510F, SM-A510FD, SM-A510K, SM-A510L, SM-A510M, SM-A510MD, SM-A510S, SM-A510Y, SM-A510YD, SM-A520F, SM-A520K, SM-A520L, SM-A520S, SM-A520W, SM-A7000, SM-A7009, SM-A700F, SM-A700FD, SM-A700FQ, SM-A700FZ, SM-A700H, SM-A700K, SM-A700L, SM-A700M, SM-A700S, SM-A700YD, SM-A700YZ, SM-A7100, SM-A7108, SM-A710F, SM-A710FD, SM-A710K, SM-A710L, SM-A710M, SM-A710MD, SM-A710S, SM-A710Y, SM-A720F, SM-A800F, SM-A800I, SM-A800IZ, SM-A800S, SM-A800YZ, SM-A810F, SM-A810FD, SM-A810S, SM-A810YZ, SM-A9000, SM-A9000K, SM-A9100, SM-A910F, SM-A910FD
  • SM-C111, SM-C115, SM-C1150Z, SM-C115M, SM-C5000, SM-C5010, SM-C7000, SM-C700S, SM-C7010, SM-C9000
  • SM-E500F, SM-E500H, SM-E500HQ, SM-E500M, SM-E500YZ, SM-E7000, SM-E700F, SM-E700H, SM-E700M
  • SM-G150N0, SM-G150NK, SM-G150NL, SM-G150NS, SM-G155S, SM-G1600, SM-G350L, SM-G350M, SM-G357F, SM-G357FZ, SM-G357M, SM-G3606, SM-G3608, SM-G3609, SM-G360AZ, SM-G360BT, SM-G360F, SM-G360FY, SM-G360G, SM-G360GY, SM-G360M, SM-G360P, SM-G361F, SM-G3812, SM-G3812B, SM-G3815, SM-G3818, SM-G3819, SM-G386F, SM-G386T, SM-G386T1, SM-G386W, SM-G388F, SM-G389F, SM-G5108, SM-G5108Q, SM-G5109, SM-G5308W, SM-G5309W, SM-G530A, SM-G530BT, SM-G530F, SM-G530FQ, SM-G530FZ, SM-G530H, SM-G530M, SM-G530P, SM-G530Y, SM-G531BT, SM-G531F, SM-G531Y, SM-G532F, SM-G532FD, SM-G532G, SM-G532M, SM-G532MT, SM-G5500, SM-G550F, SM-G550FY, SM-G550TSM-G550T1, SM-G550T2, SM-G5510, SM-G5700, SM-G570F, SM-G570M, SM-G570Y, SM-G6000, SM-G600F, SM-G600FY, SM-G600S, SM-G6100, SM-G610F, SM-G610FD, SM-G610FZ, SM-G610K, SM-G610L, SM-G610M, SM-G610S, SM-G610Y, SM-G710, SM-G7102, SM-G7105, SM-G7105L, SM-G710K, SM-G710L, SM-G710S, SM-G7200, SM-G7202, SM-G720AX, SM-G720NO, SM-G730A, SM-G730M, SM-G730W8, SM-G7508Q, SM-G7509, SM-G750A, SM-G750F, SM-G750H, SM-G800F, SM-G800I, SM-G800M, SM-G800Y, SM-G850A, SM-G850F, SM-G850FQ, SM-G850K, SM-G850L, SM-G850M, SM-G850S, SM-G850T, SM-G850W, SM-G850Y, SM-G860P, SM-G870A, SM-G870D, SM-G870F, SM-G870F0, SM-G870W, SM-G890A, SM-G891A, SM-G9006V, SM-G9006W, SM-G9008V, SM-G9008W, SM-G9009D, SM-G9009W, SM-G900A, SM-G900F, SM-G900FD, SM-G900FG, SM-G900H, SM-G900I, SM-G900K, SM-G900L, SM-G900M, SM-G900MD, SM-G900P, SM-G900S, SM-G900T, SM-G900T1, SM-G900T2, SM-G900T3, SM-G900V, SM-G900W8, SM-G901F, SM-G903F, SM-G903FD, SM-G903M, SM-G903W, SM-G906K, SM-G906L, SM-G906S, SM-G9105, SM-G910S, SM-G9200, SM-G9208, SM-G9209, SM-G920A, SM-G920AZ, SM-G920D, SM-G920F, SM-G920FD, SM-G920FZ, SM-G920I, SM-G920K, SM-G920L, SM-G920P, SM-G920R4, SM-G920S, SM-G920T, SM-G920T1, SM-G920W8, SM-G9250, SM-G925A, SM-G925F, SM-G925FQ, SM-G925I, SM-G925K, SM-G925L, SM-G925P, SM-G925S, SM-G925T, SM-G925T1, SM-G925W8, SM-G9287, SM-G9287C, SM-G928C, SM-G928F, SM-G928G, SM-G928I, SM-G928K, SM-G928L, SM-G928N0, SM-G928P, SM-G928S, SM-G928T, SM-G928W8, SM-G9308, SM-G930F, SM-G930FD, SM-G930K, SM-G930L, SM-G930P, SM-G930S, SM-G930T, SM-G930T1, SM-G930U, SM-G930V, SM-G930VL, SM-G930W8, SM-G935D, SM-G935F, SM-G935FD, SM-G935J, SM-G935K, SM-G935L, SM-G935P, SM-G935S, SM-G935T, SM-G935T1, SM-G935U, SM-G935V, SM-G935W8
  • SM-J100F, SM-J100FN, SM-J100G, SM-J100M, SM-J100MU, SM-J100MV, SM-J100VPP, SM-J100Y, SM-J110F, SM-J110G, SM-J110M, SM-J120A, SM-J120AZ, SM-J120F, SM-J120FN, SM-J120G, SM-J120M, SM-J120P, SM-J120W, SM-J120ZN, SM-J200BT, SM-J200F, SM-J200G, SM-J200GU, SM-J200M, SM-J200Y, SM-J320A, SM-J320AZ, SM-J320P, SM-J320W8, SM-J320YZ, SM-J321AZ, SM-J327P, SM-J5007, SM-J5008, SM-J500F,SM-J500FN, SM-J500G, SM-J500H, SM-J500M, SM-J500N0, SM-J500Y, SM-J5108, SM-J510F, SM-J510FN, SM-J510G, SM-J510H, SM-J510K, SM-J510L, SM-J510MN, SM-J510N, SM-J510S, SM-J510U, SM-J510UN, SM-J700F, SM-J700H, SM-J700M, SM-J7108, SM-J710F, SM-J710FD, SM-J710FN, SM-J710FZ, SM-J710GN, SM-J710K, SM-J710MN, SM-J727P
  • SM-N750, SM-N7500Q, SM-N7505, SM-N7505L, SM-N9005, SM-N900A, SM-N900L, SM-N900P, SM-N900S, SM-N900T, SM-N900V, SM-N900W8, SM-N910A, SM-N910C, SM-N910F, SM-N910G, SM-N910H, SM-N910K, SM-N910L, SM-N910P, SM-N910S, SM-N910T, SM-N910U, SM-N910V, SM-N910W8, SM-N9150, SM-N915A, SM-N915D, SM-N915F, SM-N915FY, SM-N915G, SM-N915P, SM-N915S, SM-N915T, SM-N915W8, SM-N916K, SM-N916L, SM-N916S, SM-N9200, SM-N9208, SM-N920A, SM-N920C, SM-N920CD, SM-N920F, SM-N920G, SM-N920I, SM-N920K, SM-N920L, SM-N920P, SM-N920S, SM-N920T, SM-N920W8, SM-N9300, SM-N930A, SM-N930F, SM-N930FD, SM-N930K, SM-N930L, SM-N930P, SM-N930R4, SM-N930S, SM-N930T, SM-N930U, SM-N930W8
  • SM-P350, SM-P355, SM-P355C, SM-P355M, SM-P355Y, SM-P550, SM-P555, SM-P555C, SM-P555K, SM-P555L, SM-P555M, SM-P555S, SM-P555Y, SM-P585M, SM-P585N, SM-P585Y, SM-P601, SM-P602, SM-P605, SM-P605M, SM-P605S, SM-P605V, SM-P607A, SM-P607T, SM-P901, SM-P902, SM-P905, SM-P905FO, SM-P905M, SM-P905V, SM-P907A, SM-P907T
  • SM-T111, SM-T111M, SM-T111NQ, SM-T210, SM-T211, SM-T211M, SM-T217A, SM-T217T, SM-T230, SM-T230NT, SM-T230NU, SM-T231, SM-T232, SM-T235, SM-T237P, SM-T239C, SM-T239M, SM-T310, SM-T311, SM-T312, SM-T315, SM-T315T, SM-T330, SM-T331, SM-T331C, SM-T332, SM-T337A, SM-T337T, SM-T350, SM-T355, SM-T355C, SM-T355Y, SM-T357T, SM-T357W, SM-T365, SM-T365FO, SM-T365M, SM-T365Y, SM-T375L, SM-T375S, SM-T377P, SM-T520, SM-T525, SM-T530, SM-T530NU, SM-T531, SM-T532, SM-T533, SM-T535, SM-T715, SM-T715C, SM-T715N0, SM-T715Y, SM-T719C, SM-T719Y, SM-T805, SM-T805C, SM-T805M, SM-T805Y, SM-T807A, SM-T807J, SM-T807P, SM-T807R4, SM-T807V, SM-T810, SM-T813, SM-T815, SM-T815C, SM-T815N0, SM-T815Y, SM-T817P, SM-T817T, SM-T817W, SM-T818T, SM-T818V, SM-T819C, SM-T819Y, SM-T900, SM-T905
  • SM-W2014, SM-W2015, SM-W2017
  • SPH-G930

  Huawei

  • WAS-LX1, WAS-L22J, WAS-LX2, WAS-L03T, WAS-LX3, WAS-AL00, WAS-LX1A
  • BLN-L21, BLN-L22, BLL-L21, BLL-L22, BLN-L24, BLL-L23, BLN-TL10, BLN-AL10, BLN-TL00, BLN-AL20
  • EVA-L19, EDI-AL10, EVA-AL00, VIE-AL10, KNT-AL20, EVA-TL00, EVA-DL00, EVA-L09, VIE-L09
  • NEM-AL10, NEM-L31, NEM-L51, NEM-L21
  • VNS-L01, VNS-L22, VNS-TL00, VNS-L53, VNS-L21, VNS-L31
  • NXT-L29, FRD-L09, FRD-L02, NTS-AL00, BTV-W09, FRD-L14, FRD-L19, BTV-DL09, CAM-L21, CAZ-TL10, CAN-L11, BAC-L21


  LG
  • D850, D850PR, D851, D851TN, D851WH, D852, D852G, D855, D855AR, D855K, D855P, D855TR, D855V, D856, D857, D858, D858HK, D859
  • F500K, F500L, F500S, F510K, F510L, F510S, F540K, F540L, F540S, F560K, F570S, F600K, F600L, F600S, F620K, F620L, F620S, F650K, F650L, F650S, F670K, F670L, F670S, F690K, F690L, F690S, F700K, F700L, F700S, F720K, F720L, F720S, F750K, F770S, F800K, F800L, F800S
  • G600K, G600KP, G600KR, G600L, G600LP, G600LR, G600S, G600SP, G600SR
  • H340, H340AR, H340F, H340G, H340H, H340N, H340Y, H342, H342F, H342FT, H342I, H342TR, H343, H345, H440, H440AR, H440F, H440N, H440V, H440Y, H442, H442F, H443, H445, H525, H525N, H525TR, H630, H630D, H630I, H631, H634, H635, H635A, H635AR, H635C, H635CX, H636, H650, H650AR, H650E, H650K, H700, H731, H734, H735, H735AR, H735L, H735MT, H735P, H735T, H735TR, H736, H736P, H740, H810, H810PR, H811, H811VK, H812, H815, H815AR, H815K, H815L, H815P, H815PX, H815T, H815TR, H818, H818N, H818P, H818PA, H819, H820, H820PR, H830, H830SV, H831, H840, H840AR, H840TR, H845, H845N, H848, H850, H850AR, H850K, H850TR, H858, H860, H860N, H868, H870, H870DS, H870K, H870S, H870U, H870V, H871, H872, H872PR, H873, H900, H900PR, H910, H910PR, H915, H918, H950, H950PR, H955, H955A, H955AR, H955HK, H955P, H955TR, H959, H960, H960A, H960AR, H960ATR, H960AY, H960P, H960TR, H960YK, H961, H961AN, H961N, H961S, H962, H968, H990, H990DS, H990N, H990T, H990TR
  • K100, K100DS, K100E, K100TR, K120, K120AR, K120E, K120F, K120FT, K120GT, K120H, K120K, K120L, K120P, K120S, K121, K130, K130E, K130EE, K130F, K130Y, K200, K200DS, K200DSF, K200DSK, K200F, K200MT, K210, K212, K220, K220AR, K220BR, K220DS, K220DSF, K220DSK, K220DSZ, K220F, K220H, K220T, K220TR, K220Y, K220Z, K240, K240AR, K240F, K240H, K330, K332, K350, K350AR, K350DS, K350E, K350F, K350H, K350K, K350N, K350NDS, K350TR, K350Y, K350Z, K371, K373, K420DS, K420N, K420NM, K420PR, K425, K428, K430DS, K430DSE, K430DSF, K430DSY, K430TR, K430TV, K450, K500AR, K500DS, K500DSF, K500DSK, K500DSZ, K500F, K500H, K500I, K500J, K500K, K500N, K500TR, K500Y, K500Z, K520, K520D, K520DY, K520K, K520TR, K520Y, K530, K530AR, K530DY, K530F, K530TR, K535, K535D, K535N, K535T, K540, K550, K550BN, K550BNGO1, K557, K580, K580AR, K580DS, K580DSF, K580DSK, K580DSZ, K580F, K580H, K580I, K580TR, K580Y, K580Z, K600, K600HK, K600Y
  • LS450, LS665, LS675, LS676, LS751, LS755, LS770, LS775, LS777, LS991, LS992, LS993, LS996, LS997
  • M150, M150AT, M151, M153, M154, M160, M160E, M200E, M200N, M210, M250, M250AR, M250DS, M250DSN, M250E, M250F, M250H, M250I, M250K, M250M, M250N, M250Y, M250YK, M255, M257, M257PR, M320, M320AR, M320DSN, M320F, M320G, M320H, M320K, M320N, M320TV, M327, M400AR, M400DF, M400DK, M400DY, M400F, M400MT, M400N, M400Y, M430, M470, M470F, M710DS, MP260, MP450, MS210, MS330, MS345, MS428, MS550, MS631
  • RS988
  • S02
  • TP260, TP450
  • US215, US550, US991, US992, US996
  • VS425, VS425LPP, VS425PP, VS500, VS500PP, VS501,VS986,VS986W,VS987,VS988,VS990,VS995

  Alcatel

  • OT-6055U, OT-6039Y, OT-6045I, OT-5065D, OT-4060A, OT-6039K, OT-5054O, OT-5056D

  Motorola

  • XT1021, XT1063, XT1092, XT1093, XT1095, XT1096, XT1254, XT1521, XT1526, XT1527, XT1528, XT1540, XT1550, XT1557, XT1562, XT1565, XT1575, XT1585, XT1602, XT1607, XT1621, XT1622, XT1625, XT1641, XT1642, XT1643, XT1644, XT1650, XT1655, XT1676

  That is just the beginning!


  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GSM Server Store. Ask you local dealers soon.


  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
 2. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.0.1 is out!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Octoplus FRP Tool v.1.0.1 is out!

  New Octoplus FRP Tool Software released!
  Added Reset FRP support for Moto, Huawei, Alcatel phones.

  Octoplus FRP Tool v.1.0.1 Release Notes:
  Added "Reset FRP" for supported Moto devices with latest Security Patch Levels (including September).
  Added "Reset FRP" for the following devices:
  • Moto XT1563
  • Moto XT1626
  • Moto XT1635-01
  • Moto XT1635-02
  • Moto XT1640 (thanks to mr. leandro_grilo)
  • Moto XT1650-02
  • Moto XT1670
  • Moto XT1672
  • Moto XT1675
  • Moto XT1676
  • Huawei Nova Lite (PRA-LX2)
  • Huawei Nova Dual SIM (CAN-L13)
  • Huawei Nova 2 (PIC-AL00)
  • Huawei Nova 2 Plus (BAC-TL00)
  • Huawei Nova 2 Plus Dual SIM (BAC-L23)
  • Huawei Honor 8 Lite (PRA-TL10)
  • Huawei P8 Lite Dual SIM (ALE-CL00, ALE-L02, ALE-L21, ALE-UL00)
  • Huawei P9 Lite (PRA-LX3)
  • Huawei P9 (BAC-AL00)
  • Huawei P9 Plus (VIE-L29)
  • Huawei P10 Lite (WAS-L03T)
  • Alcatel OT-5051D
  • Alcatel OT-5051X
  • Alcatel OT-5056E
  • Alcatel OT-6044D
  Improved "Reset FRP" operations for Samsung SM-J110M and SM-G361F (thanks to mr. yosbel182us).
  Fixed links to Motorola and Alcatel drivers in Software manuals.
  Some adjustments and improvements were made.

  Important info: Octoplus Huawei FPP Server will be closed for maintenance for 1-2 hours
  next few days. Reseting FRP for Huawei devices will be not possible during these periods.
  Please don't post error logs, everything should be back to normal soon. Even more faster
  and reliable than before.
  That is just the beginning!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store.
  Ask your local dealers soon.
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Find out more at: Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 3. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.0.2 is out!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Octoplus FRP Tool v.1.0.2 is out! New models and methods added!

  Octoplus FRP Tool v.1.0.2 Release Notes:
  Added "Reset FRP" for the following devices:

  • Moto C/Watson XT1750
  • Moto C Plus XT1723
  • Moto E4 XT1762
  • Huawei P10 Plus Premium Edition Dual SIM (VKY-L29)
  • Huawei P10 Plus Standard Edition Dual SIM (VKY-L29A)
  • Huawei P10 (VTR-L29B)
  • Huawei P9 Lite Dual SIM (VNS-L23)
  • Huawei P8 Lite (PRA-LA1)
  • Huawei Honor 6C Dual SIM / GR3 2017 (Huawei Diego) (DIG-L21HN)
  • Huawei Honor 6C 4G / Nova Smart (DIG-L01)
  • Huawei Y6II 4G LTE / Honor 5A (CAM-L03)
  • Huawei Y6 (SCL-L01)
  • Huawei Y6 (SCL-L03)
  • Alcatel OT-5010D
  • Alcatel OT-5080X
  • Alcatel OT-8050D
  • LG K4 Series: X230, X230DS, X230DSF, X230F, X230H, X230HV, X230I, X230K, X230YK, X230Z
  • LG K5 Series: X220DS, X220DST, X220G, X220M, X220MB
  • LG K7 Series: X210, X210DS, X210G, X210MB
  • LG K8 Series: X240, X240AR, X240DS, X240DSF, X240F, X240H, X240I, X240K
  • LG MAX / Bello II / Prime II Series: X150, X155, X160, X160T, X165, X165G, X170, X170G, X170FTV
  Added “Reset FRP UART (eMMC chips)”* operation via Micro UART cable for devices with eMMC memory chip:
  • Samsung Galaxy A3 2016 Series: SM-A310F, SM-A310FD, SM-A310M, SM-A310N0, SM-A310MD, SM-A310Y
  • Samsung Galaxy A5 2016 Series: SM-A510F, SM-A510FD, SM-A510M, SM-A510MD, SM-A510Y, SM-A510YD, SM-A510S, SM-A510K, SM-A510L
  • Samsung Galaxy A7 2016 Series: SM-A710F, SM-A710FD, SM-A710M, SM-A710MD, SM-A710Y, SM-A710S, SM-A710K, SM-A710L (Android 7.x firmwares are supported!) - world's first
  • Samsung Galaxy J5 Prime Series: SM-G570F, SM-G570FD, SM-G570M, SM-G570MD, SM-G570Y
  • Samsung Galaxy J7 Prime Series: SM-G610F, SM-G610FD, SM-G610FZ, SM-G610M, SM-G610L, SM-G610K, SM-G610S, SM-G610Y
  • Samsung Galaxy J7 2016 Series: SM-J7108, SM-J710F, SM-J710FQ, SM-J710FZ, SM-J710FD, SM-J710FN, SM-J710GN, SM-J710K, M-J710MN
  • Samsung Galaxy Tab A 10.1 Series: SM-T580, SM-T585, SM-T585C
  • Samsung Galaxy Express 3 Series: SM-J120A, SM-J120AZ, SM-J120F, SM-J120G, SM-J120M, SM-J120FN, SM-J120P,S M-J120ZN, SM-J120W - world's first
  • Samsung Galaxy J2 Series: SM-J200F, SM-J200BT, SM-J200G, SM-J200GU,SM-J200M, SM-J200Y - world's first
  • Samsung Galaxy Express Prime Series: SM-J320A, SM-J320AZ, SM-J321AZ, SM-J320W8 - world's first
  • Samsung Galaxy Cover 3 VE: SM-G389F - world's first
  • Samsung Galaxy On5 Series: SM-G5500, SM-G550F, SM-G550FY, SM-G550T, SM-G550T2 - world's first
  • Samsung Galaxy Folder Series: SM-G150N0, SM-G150NK, SM-G150NL, SM-G150NS,S M-G155S - world's first
  • Samsung Galaxy Tab E 8.0 Series: SM-T375S, SM-T375L, SM-T377W, SM-T377T - world's first
  • Samsung Galaxy Cover 4 Series: SM-G390F, SM-G390W, SM-G390FY (Android 7.x firmwares are supported!) - world's first
  * Note: this operation works for the mentioned above devices with Android 6.x firmwares' versions and may not work for some phones’ S-boot.
  In this case try to write another firmware version or only S-boot from firmware and repeat the operation again.

  Also note: This operation will not reset/delete user data on the device.
  Added “Reset FRP UART (UFS chips)” operation for Samsung SM-N9200 (thanks to Mr. kashif9)
  Some adjustments and improvements were made.

  Important info: Octoplus Huawei FRP Server will be closed for maintenance for 1-2 hours
  next few days. Resetting FRP for Huawei devices will not be possible during this period.
  Please don't post error logs, everything will be back to normal soon, even more fast and reliable than before.
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store.

  Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 4. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.0.3 is out!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Octoplus FRP Tool v.1.0.3 is out! A lot of models added!

  Octoplus FRP Tool v.1.0.3 Release Notes:
  Added "Reset FRP" for the following devices:
  • Alcatel OneTouch Pixi 3 (4.5) 4G (OT-5017X)
  • Huawei Y3 II / Luna (LUA-L21)
  • Huawei Y3 II / Luna (LUA-U22)
  • Huawei Y3 2017 / Crow (CRO-U00)
  • Huawei Y6 Pro / Titan (TIT-U02)
  • Huawei Y6 2017 / Maya (MYA-L41)
  • Huawei Y6 2017 / Nova Young / Maya (MYA-L11)
  • Huawei P8 lite 2017 Dual SIM LTE (Huawei Prague) (PRA-LA1)
  • Huawei Y7 Prime (TRT-L53)
  • Huawei Mate S (CRR-L09)
  • Huawei GT3 (NMO-L31)
  • Huawei Mate S 32GB (CRR-L09)
  • Huawei SHOTX (ATH-UL01)
  • Huawei Honor Holly 3 (CAM-UL00)
  • Huawei Nova Plus (MLA-L03)
  • Huawei P9 (EVA-AL10)
  • Huawei Honor 5X (KIW-L21)
  • Huawei Dig L03 (DIG-L03)
  • Huawei Honor 8 Lite (PRA-AL00X)
  • Huawei Ascend Y6 (SCL-L21)
  • Huawei Y5 2017 (MYA-U29)
  • Lenovo K6 (K33a48)
  • Lenovo K6 Note (K53a48)
  • Lenovo K6 Power (K33a42)
  • Lenovo Vibe P1 (P1a42)
  • Lenovo Vibe P1 (P1c58)
  • Lenovo Vibe P1 (P1c72)
  • Lenovo Vibe P2 (P2a42)
  • Lenovo Vibe P2 (P2c72)
  • Lenovo ZUK Z2 (Z2131)
  • LG Ray (X190)
  • LG Zone (X180G)
  • Moto C Plus (XT1721)
  • Moto E4 Plus (XT1770)
  • Moto E4 Plus (XT1771)
  • ZTE Blade (A452)
  • ZTE Blade (A510)
  • ZTE Blade V7 Lite (V0720)
  • ZTE Weiwu 3/V5 Pro (N939Sc)
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store.
  Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 5. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.0.4 is out!

  Octoplus FRP Tool v.1.0.4 is out! New brands and new models added!

  Octoplus FRP Tool v.1.0.4 Release Notes:
  Added “Reset FRP” feature for the following devices:
  • Aelion Champagne (I5)
  • Alcatel OneTouch Pop 7 LTE (OT-9015W)
  • Asus ZenFone 2 Laser ZE550KG (Z00W)
  • Asus ZenFone 2 Laser ZE550KG (Z00WD)
  • Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL (Z00L)
  • Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL (Z00LD)
  • Asus ZenFone 3 Laser ZC551KL (Z01BD)
  • Asus ZenFone 3 Laser ZC551KL (Z01BDA)
  • Asus ZenFone 3 Laser ZC551KL (Z01BDB)
  • Asus ZenFone 3 Laser ZC551KL (Z01BDC)
  • Asus ZenFone 3 Laser ZC551KL (Z01BS)
  • Asus ZenFone Max ZC550KL (Z010D)
  • Asus ZenFone Max ZC550KL (Z010DA)
  • Asus ZenFone 3 Max / Pegasus 3 ZC520TL (X008)
  • Asus ZenFone 3 Max ZC520TL (X008D)
  • Asus ZenFone 3 Max ZC520TL (X008DB)
  • Asus ZenFone 3 Max ZC520TL (X008DC)
  • Bravis Discovery (A553)
  • Huawei P9 Lite 2017 Dual SIM LTE (PRA-LX1)
  • Huawei Mate 9 Dual SIM TD-LTE (Huawei Manhattan) (MHA-L29)
  • Huawei G8 Standard Edition LTE Dual SIM (Huawei Maimang 4) (RIO-L03)
  • Huawei G7 Plus LTE Dual SIM (Huawei Maimang 4) (RIO-L01)
  • Huawei Mate 10 Lite Dual SIM LTE-A (Huawei Rhone) RNE-L21
  • Huawei P10 Standard Edition TD-LTE 32GB (VTR-L09)
  • Huawei Enjoy 7 KFC 30th Anniversary Edition Dual SIM TD-LTE CN 32GB (SLA-AL00)
  • Huawei Y6 Pro 2017 Dual SIM TD-LTE / P9 lite mini (SLA-L22)
  • Huawei Y6 Dual SIM (Huawei Scale) (SCL-U31)
  • Huawei Honor 5X LTE Dual SIM (KIW-L24)
  • Huawei GR5 Dual SIM LTE (KII-L23)
  • Huawei Y6 Dual SIM (Huawei Scale) (SCL-U31)
  • Huawei Mate S Dual SIM TD-LTE 32GB (CRR-UL00)
  • Huawei P8 Standard Edition TD-LTE (GRA-L09)
  • Lenovo Vibe K5 Note (A7020a40)
  • Lenovo Vibe S1 (S1a40)
  • Lenovo Vibe S1 (S1c50)
  • Lenovo Phab 2 (PB2-650M)
  • Meizu M3s (Meilan 3s) (Y685C)
  • Meizu M3s (Meilan 3s) (Y685H)
  • Meizu M3s (Meilan 3s) (Y685M)
  • Meizu M3s (Meilan 3s) (Y685Q)
  • Motorola Moto M (Kung-Fu) (XT1662)
  • Motorola Moto M (Kung-Fu) (XT1663)
  • Oppo A59s
  • Oppo R9s (CPH1607)
  • Oppo Mirror 5 Lite / Neo 7 (A33w)
  • Samsung Galaxy S8 series: SM-G950F, SM-G950FD, SM-G950N, SM-G9500, SM-G9508, SM-G950D, SM-G950J, SM-G950U, SM-G950U1, SM-G950V, SM-G950W (Reset FRP method via combination firmware)
  • Samsung Galaxy S8+ series: SM-G955F, SM-G955FD, SM-G955N, SM-G955O, SM-G955U, SM-G955U1, SM-G955W (Reset FRP method via combination firmware)
  • Vivo Y55A
  • ZTE Blade V8 Lite (V0829) (thanks to Mr. Biscosunny)
  • ZTE Nubia N1 Lite (NX597J)

  New Samsung combination firmwares were uploaded into the Support Area

  All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store.
  Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 6. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.0.5 is out! More brands and models added!

  Octoplus FRP Tool v.1.0.5 Release Notes:
  Added “Reset FRP” feature for the following devices:
  • Acer Iconia One 10 (B3-A30)
  • Alcatel Pixi 4 5.0 (OT-5045X)
  • Asus ZenFone 3 Ultra ZU680KL (A001) (thanks to Mr. Handy-Smart.de)
  • Asus ZenPad 8.0 Z380KL (P024)
  • Cubot Dinosaur
  • Huawei Y5 II / Honor 5 (CUN-L21)
  • Huawei Mate 9 Dual SIM (Huawei Manhattan) (MHA-AL00)
  • Huawei Honor 6A Dual SIM 32GB (Huawei Delhi) (DLI-TL20)
  • Huawei Honor 6A Dual SIM 16GB (Huawei Delhi) (DLI-AL10)
  • Huawei Nova 2i Dual SIM / Honor 9i (Huawei Rhone) (RNE-L22)
  • Huawei Honor 5A Dual SIM (CAM-TL00H)
  • Huawei Mate 9 TD-LTE (Huawei Manhattan) (MHA-L09)
  • Huawei Honor Y6 Dual SIM (Huawei Scale) (SCC-U21)
  • Huawei Y6 Pro 2017 / P9 lite mini (SLA-L02)
  • Huawei P9 Lite Smart 16GB Dual SIM (DIG-L23)
  • Huawei Honor 4A (SCL-AL00)
  • Huawei Honor 4A Dual SIM (Huawei Scale) (SCL-TL00)
  • Huawei Honor 4A Dual SIM (Huawei Scale) (SCL-TL00H)
  • Huawei Honor Changwan 7X Dual SIM (Huawei Bond) (BND-AL10)
  • Lenovo Vibe K5 (A6020a40)
  • Lenovo Vibe K5 (A6020l36)
  • Lenovo Vibe K5 (A6020l37)
  • Lenovo Vibe K5 Plus (A6020a46)
  • LG Q6 series: M700, M700A, M700AN, M700AR, M700B, M700DSK, M700DSN, M700F, M700H, M700N, M700TV, M700Y, M700Z (Android 7.1.1 firmwares are supported)
  • LG X Venture (M710H)
  • Nokia 5 (TA-1024)
  • Nokia 5 (TA-1027)
  • Nokia 5 (TA-1044)
  • Nokia 5 (TA-1053)
  • Nokia 6 (TA-1000)
  • Nokia 6 (TA-1003)
  • Nokia 6 (TA-1021)
  • Nokia 6 (TA-1025)
  • Nokia 6 (TA-1033)
  • Nokia 6 (TA-1039)
  • Xiaomi Redmi 3S
  • Xiaomi Redmi 4A
  • Xiaomi Mi Max
  Added “Reset Mi Account” feature for the following Xiaomi devices:
  • Xiaomi Redmi 3S
  • Xiaomi Redmi 4A
  New Samsung combination firmwares were uploaded into the Support Area
  All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store.
  Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 7. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.0.6 is out! New brands, new models added again!

  Octoplus FRP Tool v.1.0.6 Release Notes:
  Added “Reset FRP” feature for the following devices:
  • Asus ZenFone 4 Max 5.2 ZC520KL (X00HD)
  • Azumi IRO A5Q (thanks to Mr. Maurioski)
  • HomTom HT20 Pro
  • Huawei Mate 9 Pro Dual (Huawei Long Island) (LON-AL00)
  • Huawei Mate 10 Pro (Huawei Blanc) (BLA-L09)
  • Huawei Honor 8 (Huawei Faraday) (FRD-L04)
  • Huawei Mate 10 (Huawei Alps) (ALP-L09)
  • Huawei Honor 9 Dual SIM (STF-L09)
  • Huawei GW Dual SIM / Y6II (Huawei Cam) (CAM-L23)
  • Huawei Mate 8 Dual SIM (Huawei Next) (NXT-AL10)
  • Huawei P10 Premium Edition Dual SIM JP (VTR-L29)
  • Lenovo Tab 3 (TB3-730F) (thanks to Mr. ChElEuLaVi)
  • Meizu M5 (M611H)
  • Meizu M5c (M710H)
  • Motorola Moto G (2nd gen) / Titan (XT1064)
  • Motorola Moto G (2nd gen) / Titan (XT1068)
  • Motorola Moto G (2nd gen) / Titan (XT1069)
  • Motorola Moto G (2nd gen) / Titan (XT1072) (thanks to Mr. Adcservice)
  • Motorola Moto G (2nd gen) / Titan (XT1077)
  • Motorola Moto G (2nd gen) / Titan (XT1079)
  • Nokia 3 (TA-1032)
  • OnePlus 2 (A2003)
  • Oukitel K6000 Plus (thanks to Mr. faurionutz)
  • Xiaomi Redmi 4X
  • Xiaomi Redmi 4 Premium Edition
  • Xiaomi Redmi Note 4X
  • Xiaomi Redmi Note 5A
  • ZTE ZMax Pro (Z981)
  • ZTE Grand X4 (Z956)
  Added “Reset Mi Account” feature for the following Xiaomi devices:
  • Xiaomi Redmi 4X
  • Xiaomi Redmi 4 Premium Edition
  • Xiaomi Redmi Note 4X
  • Xiaomi Redmi Note 5A
  All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 8. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Wishing you a very Merry Christmas and a happy and prosperous New Year!


  Octoplus FRP Tool v.1.0.7 is out! New brands, new models added again!


  Octoplus FRP Tool v.1.0.7 Release Notes:
  • Added “Reset FRP” feature for the following devices:
  • Acer Liquid Z6 (T09)
  • Alcatel One Touch Pop 4 (OT-5051J) (thanks to Mr. leandro_grilo)
  • Alcatel One Touch Pop 3 (OT-5015A) (thanks to Mr. Maurioski)
  • Asus ZenFone Go 5.0 ZC500TG (Z00VD)
  • Asus ZenFone Go ZB542KG (X014D)
  • Asus ZenFone Selfie ZD551KL (Z00UD)
  • Asus ZenFone Selfie ZD551KL (Z00UDA)
  • Asus ZenFone Selfie ZD551KL (Z00UDB)
  • Asus ZenFone 3 5.2 ZE520KL (Z017D)
  • Asus ZenFone 3 5.2 ZE520KL (Z017DA)
  • Asus ZenFone 3 5.2 ZE520KL (Z017DB)
  • Asus ZenFone 3S Max ZC521TL (X00GD)
  • Asus ZenFone 4 Max 5.5 ZC554KL (X00ID)
  • Blackview A7
  • Huawei Honor V9 Play (JMM-AL00)
  • Huawei Y5 II (CUN-U29)
  • Huawei Honor 5C Dual SIM (NEM-L22)
  • Huawei Honor 8 Pro Dual SIM (Huawei Duke) (DUK-L09)
  • Huawei Nova (CAN-L01)
  • Huawei Honor 8 Premium Edition Dual SIM (Huawei Faraday) (FRD-AL10)
  • Huawei Nova Lite+ Dual SIM / Y7 2017 (Huawei Toronto) (TRT-LX1)
  • Huawei Y7 2017 Dual SIM (Huawei Toronto) (TRT-LX3)
  • Huawei Y7 Prime Dual SIM / Y7 2017 (Huawei Toronto) (TRT-L21A)
  • Huawei Enjoy 7 Plus Dual (Huawei Toronto) (TRT-AL00)
  • Huawei Mate 10 Dual SIM (Huawei Blanc) (BLA-L29)
  • Land Rover Discovery (V19)
  • Oukitel C3 (thanks to Mr. FayGsmDz)
  • ZTE Axon A1
  • All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 9. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.0.8 is out! As always, new brands and new models added again to the list of supported!

  Octoplus FRP Tool v.1.0.8 Release Notes:
  • Added “Reset FRP” feature for the following devices:
  • Alcatel OneTouch Pixi 3 (4.5) (OT-5017D)
  • Alcatel OneTouch Pixi 3 (4.5) (OT-5017E)
  • Alcatel OneTouch Pop 7 (OT-9015J)
  • Alcatel OneTouch Pop 7 (OT-9015Q)
  • Asus ZenFone 3 Max ZC520TL (X008DA) (thanks to Mr. totalmanish)
  • Asus ZenFone 3 Deluxe 5.5 ZS550KL (Z01FD) (thanks to Mr. jlleigthon)
  • Asus ZenFone 3 5.5 ZE552KL / Libra (Z012D) (thanks to Mr. juliog)
  • Asus ZenFone 3 5.5 ZE552KL / Libra (Z012DA) (thanks to Mr. Faruxchik)
  • Asus ZenFone 3 5.5 ZE552KL / Libra (Z012DB)
  • Condor Plume P6 Pro (PGN-528) (thanks to Mr. FayGsmDz)
  • Ergo A502 Aurum
  • HomTom HT7
  • Huawei nova Plus Dual SIM (Huawei Milan) (MLA-L11)
  • Huawei Y7 2017 Dual SIM / Y7 Prime / Honor Holly 4 Plus (Huawei Toronto) (TRT-LX2)
  • Huawei Honor 5A Dual SIM (Huawei Cam) (CAM-AL00)
  • Huawei MediaPad T3 10 2017 (AGS-L09)
  • Huawei P10 Plus Dual SIM (VKY-AL00)
  • Huawei Honor 6X Premium Edition Dual SIM (Huawei Brooklyn) (BLN-AL10B)
  • Huawei Honor 6X (Huawei Brooklyn) (BLN-AL10C)
  • Honor 6X Gold (BLN-L21HN)
  • Honor 6X (BLN-L23)
  • Motorola Moto E (4th Gen) (xt1767)
  • Motorola Moto E (4th Gen) (xt1768) (thanks to Mr. rasgula)
  • Samsung SM-G355H, SM-G355HN, SM-G355HQ, SM-G355M
  • Samsung SM-G316HU, SM-G316H, SM-G316MY
  • Samsung SM-G360H, SM-G360HU
  • Samsung SM-G361H, SM-G361HU
  • Samsung SM-G531H
  • Samsung SM-J100H, SM-J100ML
  • Samsung SM-J105H, SM-J105B, SM-J105F, SM-J105M, SM-J105Y
  • Samsung SM-J106H, SM-J106F, SM-J106B, SM-J106M
  • Samsung SM-J110H
  • Samsung SM-J111F, SM-J111M
  • Samsung SM-J120H
  • Samsung SM-J200H
  • Samsung SM-J320H, SM-J320F, SM-J320FN, SM-J320G, SM-J320ZN, SM-J320M, SM-J320MU
  • Samsung SM-T280, SM-T280Q, SM-T280QZ
  • Samsung SM-T285, SM-T285M, SM-T285YD
  • Samsung SM-T287
  • Samsung SM-T560
  • Samsung SM-T561, SM-T561M, SM-T561Y
  • Vernee Mars Pro
  • Xiaomi Redmi 5A / MCG3B
  • Xiaomi Redmi Note 3 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 5A Prime / MDE6S / MDT6S
  • Xiaomi Redmi Note 5A S / MDG6S
  • New Samsung combination firmwares were uploaded into the Support Area
  • All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)
  Note: There was a problem with "Reset FRP" operation for Huawei DIG-L01, DIG-L03, DIG-L21HN, DIG-L23, so they were removed from the list of supported models. We will try to improve "Reset FRP" operation for these devices and return them back in future Software updates.

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 10. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.0.9 is out! As always, new brands and new models added again to the list of supported!

  Octoplus FRP Tool v.1.0.9 Release Notes:
  • Added “Reset FRP” feature for the following devices:
  • Alcatel OneTouch Pixi 3 (10) (OT-9010X)
  • Asus ZenFone 3 5.5 ZE552KL / Libra (Z012DC)
  • Asus ZenFone 3 5.5 ZE552KL / Libra (Z012DE)
  • HomTom HT16
  • Huawei MediaPad T3 10 2017 WiFi (AGS-W09)
  • Huawei Honor 7i Premium Edition Dual SIM (ATH-AL00)
  • Huawei GR5 Dual SIM TD-LTE (KII-L22)
  • Huawei GR5 Dual SIM LTE (KII-L21)
  • Huawei Mate 9 Porsche Design Dual SIM (Huawei Long Island) (LON-L29)
  • Huawei P8 (GRA-L03)
  • Huawei P8 (GRA-L13)
  • Huawei nova Plus Dual SIM (Huawei Milan) (MLA-L11)
  • Huawei nova Plus LTE Dual SIM (Huawei Milan) (MLA-L13)
  • Motorola Moto E4 Plus (XT1772) (thanks to Mr. Maurioski)
  • Motorola Moto G5S (XT1794)
  • Own Fun Plus (thanks to Mr. Maurioski)
  • Prestigio Grace R7 (PSP7501) (thanks to Mr. UzUnlocker)
  • Samsung Galaxy J3 (2017) series: SM-J330F, SM-J330FD, SM-J330FN, SM-J330G
  • Samsung Galaxy J5 (2017) series: SM-J530F, SM-J530FM, SM-J530G, SM-J530GM, SM-J530K, SM-J530L, SM-J530Y, SM-J530YM
  • Samsung Galaxy J7 (2017) series: SM-J730F, SM-J730FM, SM-J730G, SM-J730GM, SM-J730K
  • Samsung Galaxy J7 Max series: SM-G615F, SM-G615FU, SM-G615FN
  • Samsung Galaxy Note 8 series: SM-N9500, SM-N9508, SM-N950F, SM-N950FD, SM-N950N, SM-N950U, SM-N950U1, SM-N950W
  • Xiaomi Mi 5S
  • Xiaomi Mi 5X
  • Xiaomi Mi A1 / MDG2
  • New Samsung combination firmwares were uploaded into the Support Area
  • All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 11. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.1.0 is out! New brands, new models and some improvements added!

  Octoplus FRP Tool v.1.1.0 Release Notes:
  • Added “Reset FRP” feature for the following devices:
  • Acer Liquid Z6 Plus (T11)
  • Alcatel OneTouch Pixi 3 (4.5) (OT-5017O)
  • Alcatel OneTouch Pixi 4 (5) (OT-5045T)
  • Alcatel OneTouch Pixi 4 (5) (OT-5045Y)
  • Alcatel OneTouch U5 (OT-5044D)
  • Alcatel OneTouch U5 (OT-5044Y)
  • Asus ZenFone 4 Max ZC550TL (X015D)
  • Cherry Mobile Flare J2 (thanks to Mr. icecube1982)
  • Doogee X5 Max
  • Huawei P9 Lite Mini (SLA-L03)
  • Huawei Mate 8 Dual SIM (Huawei Next) (NXT-L09)
  • Huawei Honor 7X Global Dual SIM (Huawei Bond) (BND-L21)
  • Huawei P8 Lite Dual SIM (Huawei Alice) (ALE-L04)
  • Huawei Honor 5C Dual SIM (NEM-TL00)
  • Huawei Y6 Dual SIM (Huawei Scale) (SCL-U23)
  • Huawei Mate 10 Lite (Huawei Rhone) (RNE-L01)
  • Huawei Nova 2i / Mate 10 Lite (Huawei Rhone) (RNE-L02)
  • Huawei Mate 10 Lite Dual SIM JP (Huawei Rhone) (RNE-L23)
  • Iris Vox 4 Plus (thanks to Mr. bencharqui1)
  • Micromax Canvas Pace Q415
  • Samsung Galaxy J2 Pro 2016: SM-J210F, SM-J210FD
  • Samsung Galaxy C8: SM-C7100, SM-C7108
  • Samsung Galaxy J7+ 2017 SM-C710F
  • Samsung Galaxy Tab E SM-T562
  • ZTE Axon 7 (A2017G)
  • ZTE Maven 2 (Z831)
  • Improved “Reset FRP” operation for Huawei Mate 10/10 Pro BLA-L09 and BLA-L29
  • New Samsung combination firmwares were uploaded into the Support Area
  • All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 12. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.1.1 is out! New brands, new models and some improvements added!

  Octoplus FRP Tool v.1.1.1 Release Notes:
  • Added “Reset FRP” feature for the following devices:
  • Acer Liquid Z6 Plus (T11)
  • Alcatel OneTouch Pixi 3 (4.5) (OT-5017A)
  • Alcatel OneTouch Pixi 3 (4.5) (OT-5017B)
  • Alcatel OneTouch Pixi 3 (4.5) (OT-5017G)
  • Alcatel OneTouch Pixi 3 (4.5) (OT-5017W)
  • Alcatel OneTouch Pixi 4 (5) (OT-5045A)
  • Alcatel OneTouch Pixi 4 (5) (OT-5045D)
  • Alcatel OneTouch Pixi 4 (5) (OT-5045F)
  • Alcatel OneTouch Pixi 4 (5) (OT-5045G)
  • Alcatel OneTouch Pixi 4 (5) (OT-5045I)
  • Alcatel OneTouch Pixi 4 (5) (OT-5045J) (thanks to Mr. leandro_grilo)
  • Alcatel OneTouch Pop 4 (OT-5051A)
  • Alcatel OneTouch Pop 4 (OT-5051M)
  • Alcatel OneTouch Pop 4 (OT-5051T)
  • Alcatel OneTouch Idol 3 (4.7) (OT-6039A)
  • Alcatel OneTouch Idol 3 (4.7) (OT-6039H)
  • Alcatel OneTouch Idol 3 (4.7) (OT-6039J)
  • Alcatel OneTouch Idol 3 (4.7) (OT-6039S)
  • Alcatel OneTouch Pop 7 (OT-9015B)
  • Bravis A503 (as A553)
  • Huawei Mate 10 Dual SIM (Huawei Alps) (ALP-L29) (thanks to Mr. ajmobilesshop)
  • Huawei Mate 10 Pro Dual SIM (Huawei Blanc) (BLA-AL00)
  • Huawei G9 Plus Dual SIM (Huawei Milan) (MLA-TL00)
  • Huawei G9 Plus Dual SIM (Huawei Milan) (MLA-TL10)
  • Huawei Honor V9 (Huawei Duke) (DUK-AL20)
  • Huawei Honor V9 Premium Edition Dual SIM (Huawei Duke) (DUK-TL30)
  • Huawei Honor 5C Dual SIM (NEM-TL00H)
  • Huawei Honor 8 Youth Edition Dual SIM (Huawei Prague) (PRA-AL00)
  • Huawei Nova Plus (Huawei Milan) (MLA-L01)
  • Huawei MediaPad T2 10.0 Pro (FDR-A01L)
  • Huawei Honor 6C Pro Dual SIM (JMM-L22)
  • Huawei Enjoy 6 (Huawei Nice) (NCE-AL10)
  • Oukitel K10000 (thanks to Mr. Faruxchik)
  • Oukitel K10000 Pro (thanks to Mr. Faruxchik)
  • Wiko Lenny 4
  • Wiko Pulp 4G
  • ZTE Blade A520 (BA520)
  • Improved “Reset FRP” operation for Huawei Y6Pro Dual SIM TIT-U02 (Huawei Titan) (thanks to Mr. rebainoor)
  • New Samsung combination firmwares were uploaded into the Support Area
  • All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 13. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus/Octopus Suite v.1.5.1 is out!

  Added Read Codes via server for Samsung Galaxy A8 (2018) and Galaxy A8+ (2018) series.

  Added Unlock via server for Samsung TMB (with “Device Unlock App") Galaxy S8, S8+, Note 8 series and Galaxy S8 Active.
  Octoplus/Octopus Suite v.1.5.1 Release Notes:

  • Added "Read Codes" via server* (KNOX must be 0, no root needed) operation for the following Exynos CPUs-based devices:
  • SM-A530F, SM-A530N, SSM-A530W
  • SM-A730F, SM-A730N
  • Added Unlock via server for Samsung TMB (with “Device Unlock App") SM-G950U, SM-G950U1, SM-G955U, SM-G955U1, SM-N950U, SM-N950U1, SM-G892U.
  Note:
  Reading of unlock codes using server:
  • Cost for users without Octopus box - 98 credits
  • Cost for Octopus/Octoplus users without Samsung activation - 88 credits
  • Cost for Octopus/Octoplus Samsung owners - 58 credits
  How to perform “Read Codes” operation:
  • Go to “Samsung” tab
  • Select device from the list in Software
  • Enable Diag (type *#0808# and select "DM+ACM+ADB")
  • Connect the device to PC via USB cable
  • Press “Read Codes (via server)” button
  Note:
  • Unlock operation doesn't affect KNOX
  • Cost for users without Octopus box - 330 credits
  • Cost for Octopus/Octoplus users without Samsung activation - 250 credits
  • Cost for Octopus/Octoplus Samsung owners - 115 credits
  How to perform "TMB Unlock" operation:
  • Select a proper model from the list in Software
  • Press "TMB Unlock" button

  You can buy Octopus/Octoplus Server Credits from your local reseller or directly Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 14. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.1.2 is out! New brands, new models and some improvements added again!

  Octoplus FRP Tool v.1.1.2 Release Notes:
  Added “Reset FRP” feature for the following devices:
  • Alcatel OneTouch Pop 3 (5.5) (OT-5054A)
  • Alcatel OneTouch Pop 3 (5.5) (OT-5054D)
  • Alcatel OneTouch Pop 3 (5.5) (OT-5054N)
  • Alcatel OneTouch Pop 3 (5.5) (OT-5054S)
  • Alcatel OneTouch Pop 3 (5.5) (OT-5054T)
  • Alcatel OneTouch Pop 3 (5.5) (OT-5054W)
  • Alcatel OneTouch Pop 3 (5.5) (OT-5054X) (thanks to Mr. YASS YASS)
  • Haier G7 Lite (thanks to Mr. YASS YASS)
  • Huawei Y6 / Scale (SCL-U31 3G)
  • Huawei MediaPad T2 7.0 Pro (PLE-701L)
  • Huawei nova Plus (Huawei Milan) (MLA-L02)
  • Huawei nova Plus Dual SIM (Huawei Milan) (MLA-L12)
  • Huawei P8 Lite Dual SIM (Huawei Alice) (ALE-TL00)
  • Huawei G8 Premium Edition Dual SIM (Huawei Maimang 4) (RIO-L02)
  • Huawei G7 Plus Dual SIM (Huawei Maimang 4) (RIO-TL00)
  • Huawei Union (Y538)
  • Huawei Honor 5A Dual SIM (Huawei Cam) (CAM-TL00)
  • Huawei Honor 8 Standard Edition Dual SIM (Huawei Faraday) (FRD-AL00)
  • Huawei Y6 JP (Huawei Scale) (SCL-L02)
  • Klipad V355 (thanks to Mr. YASS YASS)
  • Lenovo Vibe C2 (K10a40)
  • Lenovo Vibe K4 Note (A7010a48)
  • LG G6 series: H870, H870DS, H870K, H870S, H870V (via Test Point, from “Qualcomm…9008” mode)
  • LG G6+ series: H870U, H870DSU (via Test Point, from “Qualcomm…9008” Mode)
  • Tecno N8 (thanks to Mr. YASS YASS)
  • Wiko Rainbow Jam 4G (thanks to Mr. YASS YASS)
  • Yezz Andy A6M (A6MBK) (thanks to Mr. YASS YASS)
  Added Read extended device info for “Qualcomm…9008” and “MTK” modes.
  New Samsung combination firmwares were uploaded into the Support Area
  All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 15. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.1.3 is out! New brands, new models and some improvements added!

  Octoplus FRP Tool v.1.1.3 Release Notes:

  Added “Reset FRP” feature for the following devices:
  • Asus ZenPad 10 Z300M (P00C) (thanks to Mr. YASS YASS)
  • Huawei Y5 2017 Dual SIM (Huawei Maya) (MYA-L22) (thanks to Mr. sazr)
  • Huawei Y6II Compact / Y6 II Compact (Huawei Lyon) (LYO-L01)
  • Huawei H1611 Ascend XT
  • Huawei P10 Lite Dual SIM (Huawei Washington) (WAS-L22)
  • Huawei Be Y Phone 2 (Huawei Washington) (WAS-LX2J)
  • Huawei Mate 10 Lite Dual SIM JP (Huawei Rhone) (RNE-L22J)
  • Huawei Mate 10 Lite (Huawei Rhone) (RNE-L03)
  • Huawei MediaPad T3 7 3G (BG2-U03)
  • Lenovo A Plus (A1010a20)
  • Lenovo K5 Note (K52t38)
  • Lenovo K5 Note (K52t58)
  • Lenovo K5 Note (K52e78)
  • Lenovo K6 / Vibe K6 (K33b36)
  • LG K5 (X220DSH) (thanks to Mr. leandro_grilo)
  • LG X Charge / X Power 2 (US610) (thanks to Mr. himig_natin)
  • Motorola Moto G (3rd. Gen) (XT1543) (thanks to Mr. leandro_grilo)
  • Motorola Moto E4 Plus / George (XT1773) (thanks to Mr. leandro_grilo)
  • Oysters Pacific E (thanks to Mr. Surtax)
  • Vivo Y66
  • ZTE Axon A1R (thanks to Mr. rasgula)
  • ZTE Blade X Max (Z983)

  Improved “Reset FRP” operation for the next devices:
  • Alcatel OneTouch Pop 3 (5.5) (OT-5054N)
  • Alcatel OneTouch Pop 3 (5.5) (OT-5054W)
  • Asus ZC520TOL (X008) (thanks to Mr. paulo pessoa)

  New Samsung combination firmwares were uploaded into the Support Area

  All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 16. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.1.4 is out! Condor update! Also added Huawei Nexus 6P, Samsung Galaxy S8+, Samsung Note 8 devices and more!

  Octoplus FRP Tool v.1.1.4 Release Notes:
  Added “Reset FRP” feature for the following devices:
  • Condor Allure A100 Lite (PGN-609) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor Allure A55 (PGN-606) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor Allure A55 Slim (PGN-608) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor Allure A8 (PGN-611) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor Allure A8 Plus (PGN-612) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor Allure M1 (SP-614) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor Allure M1 Plus (SP-615) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor Griffe G4 (PGN-513) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor Griffe G4 Plus (PGN-521) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor Griffe G5 Plus (PGN-524) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor Plume P5 (PGN-516) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor Plume P6 (PGN-517) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor Plume P6 Pro (PGN-518) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor Plume P7 Plus (PGN-523) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor Plume P8 (PGN-605) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor Plume P8 Lite (PGN-610) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor TFX-711G (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor TFX-712G (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor TFX-713L (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor TFX-714L (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor TGW-102L (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Condor TGW-801G (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Doogee X30 (thanks to Mr. Faruxchik)
  • Huawei Nexus 6P (H1512) (via Test Point, from “Qualcomm…9008” Mode)
  • Huawei P10 Plus (VKY-TL00)
  • Huawei P10 Plus Standard Edition 64GB (TVKY-L09)
  • Huawei MediaPad M3 Lite 10 32GB (Huawei Bach) (BAH-L09)
  • Huawei MediaPad M3 Lite 10 WiFi 16GB (Huawei Bach) (BAH-W09)
  • Samsung Galaxy S8+ (SM-G955U Sprint) (via Test Point, from “Qualcomm…9008” Mode)
  • Samsung Galaxy S8+ (SM-G955U1) (via Test Point, from “Qualcomm…9008” Mode)
  • Samsung Note 8 (SM-N950U TMB) (via Test Point, from “Qualcomm…9008” Mode)
  • Samsung Note 8 (SM-N950U1) (via Test Point, from “Qualcomm…9008” Mode)
  • Vertex Impress Star (thanks to Mr. Surtax)
  New Samsung combination firmwares were uploaded into the Support Area
  All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)


  Special thanks to Mr. DZ-DEVELOPER for testing and help with adding a lot of new devices!

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 17. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.1.5 is out! New brands, new models and some improvements added!

  Octoplus FRP Tool v.1.1.5 Release Notes:
  Added “Reset FRP” feature for the following devices:
  • Aelion Champagne (I7)
  • Assistant AS-5435
  • Asus ZenFone Live ZB501KL (A007) (thanks to Mr. enable43)
  • Blu Vivo 5 Mini (V050)
  • Bravis A504 Trace
  • Bravis NB85
  • Evolveo StrongPhone Q7 LTE
  • Gretel A7
  • Leagoo KIICAA Power
  • Leagoo M9
  • Leagoo S8 Pro
  • Lenovo K3 Note (K50a40)
  • Lenovo K3 Note (K50-t5)
  • Lenovo K3 Note (K50-t3s)
  • LG X500 / X Power 2 (X320K)
  • LG X500 / X Power 2 (X320L)
  • LG X500 / X Power 2 (X320S) (thanks to Mr. MARVZ_TG)
  • LG Stylo 2 (VS835) (thanks to Mr. chipscell)
  • Motorola Moto G4 Play (XT1601) (thanks to Mr. rasgula)
  • Vodafone Smart Ultra 7 (VFD700)
  • Wileyfox Spark X
  Improved connect procedure for most MediaTek CPU-based devices
  New Samsung combination firmwares were uploaded into the Support Area
  All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)

  This software version is adapted to new, improved back-end Huawei FRP server architecture. To ensure successful performance of Reset FRP operation for supported Huawei devices, please always use the latest Software version!

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 18. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.1.6 is out! Added support for Alcatel, Moto, Oppo and more!

  Octoplus FRP Tool v.1.1.6 Release Notes:
  Added “Reset FRP” feature for the following devices:
  • Alcatel A3 XL (OT-9008D)
  • Alcatel A5 LED (OT-5085D)
  • Alcatel U5 HD (OT-5047D)
  • Alcatel OneTouch Pixi 4 (6) (OT-9001A)
  • Alcatel OneTouch Pixi 4 (6) (OT-9001D)
  • Alcatel OneTouch Pixi 4 (6) (OT-9001I)
  • Alcatel OneTouch Pixi 4 (6) (OT-9001X)
  • Alcatel OneTouch Pixi 4 (7 3G) (OT-9003A)
  • Alcatel OneTouch Pixi 4 (7 3G) (OT-9003X)
  • Alcatel OneTouch Pixi 4 (7 WiFi) (OT-8063)
  • Alcatel OneTouch Pop 3 (5.5) (OT-5025D)
  • Alcatel OneTouch Pop 4S (OT-5095K)
  • Alcatel OneTouch Pop 4S (OT-5095Y)
  • Alcatel OneTouch Pop 4 (6) (OT-7070F)
  • BQ Aquaris U Plus (thanks to Mr. humb11luis)
  • Condor Plume P6 Plus (PGN-522) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
  • Huawei Nexus 6P (H1511) (thanks to Mr. nefhamid)
  • Motorola Moto Z2 Play (XT1710-02)
  • Motorola Moto Z2 Play (XT1710-06)
  • Motorola Moto Z2 Play (XT1710-07)
  • Motorola Moto Z2 Play (XT1710-08)
  • Motorola Moto Z2 Play (XT1710-09) (thanks to Mr. amar22)
  • Motorola Moto Z2 Play (XT1710-10)
  • Motorola Moto Z2 Play (XT1710-11)
  • Multilaser MS50L (thanks to Mr. leandro_grilo)
  • Oppo A53
  • Oppo F3 (CPH1609)
  • Oppo R7g
  • Oppo R9s Plus (CPH1611)
  • Prestigio PSP5530 (thanks to Mr. Dr_Wolodya)
  • ZTE Axon 7 (A2017U) (thanks to Mr. henry_mk4)
  New Samsung combination firmwares were uploaded into the Support Area
  All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 19. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.1.7 is out! New brands, new models and some improvements were added!

  Octoplus FRP Tool v.1.1.7 Release Notes:
  Added “Reset FRP” feature for the following devices:
  • Alcatel OneTouch Idol 5 (OT-6058D)
  • Alcatel OneTouch Idol 5 (OT-6058X)
  • Alcatel OneTouch Pixi Theatre / Pixi 4 (6) (OT-5098O)
  • Asus ZenPad 10 Z301M (P028)
  • Bravis A506 Crystal
  • Doogee Shoot 2
  • Lenovo K10 (K10e70)
  • Lenovo Vibe B (A2016a40)
  • LG X400 (K121K)
  • LG X400 (K121L) (thanks to Mr. uzbestgsm)
  • LG X400 (K121S)
  • Motorola Moto G5 / Cedric (XT1671) (thanks to Mr. leandro_grilo)
  • Nokia 3 (TA-1020) (thanks to Mr. petros047)
  • Nokia 3 (TA-1038)
  • QBell QPhone 5.4
  • Samsung Galaxy S7 (SM-G930T) (via Test Point, in “Qualcomm…9008” mode)
  • Samsung Galaxy S7 (SM-G930T1) (via Test Point, in “Qualcomm…9008” mode)
  • Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935U) (via Test Point, in “Qualcomm…9008” mode)
  • Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935V) (via Test Point, in “Qualcomm…9008” mode)
  • Samsung Galaxy S8 (SM-G950U) (via Test Point, in “Qualcomm…9008” mode)
  • Samsung Galaxy S8 (SM-G950U1) (via Test Point, in “Qualcomm…9008” mode)
  • Wiko Lenny 3 (thanks to Mr. Smart144)
  • ZTE Maven 3 (Z835) (thanks to Mr. rasgula)
  New Samsung combination firmwares were uploaded into the Support Area
  All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   
 20. namnhatrang

  update support
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 3,235
  Cảm ơn: 646
  Điểm: 5,068
  Nghề nghiệp: mobile
  Nơi ở: 38 Tô Hiến Thành - Nha trang - khánh Hoà
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Octoplus FRP Tool v.1.1.8 is out! Massive Huawei update!

  Octoplus FRP Tool v.1.1.8 Release Notes:
  Added “Reset FRP” feature for the following devices:
  • Huawei Honor V10 Premium Edition Dual SIM (BKL-AL20)
  • Huawei Honor V10 Standard Edition Dual SIM (BKL-AL00)
  • Huawei Honor 9 Lite Dual SIM / Honor 9 Youth Edition (LLD-AL00) (thanks to Mr. deeptelecomzira)
  • Huawei Honor 9 Lite Dual SIM /Honor 9 Youth Edition (LLD-AL10)
  • Huawei Honor 9 Lite Dual SIM (LLD-L31)
  • Huawei Honor 9 Lite Dual SIM (LLD-L22A)
  • Huawei Honor 8 Smart (VEN-L22)
  • Huawei Honor 7 (PLK-L01)
  • Huawei P8 Standard Edition Dual SIM (GRA-UL00)
  • Huawei P8 Premium Edition Dual SIM (GRA-UL10)
  • Huawei Honor 5X TD-LTE Dual SIM (KIW-TL00)
  • Huawei Honor 5X TD-LTE Dual SIM (KIW-TL00H)
  • Huawei Honor 6A Pro Dual SIM (Huawei Delhi) (DLI-L22)
  • Huawei Honor 6X Dual SIM (BLN-AL40)
  • Huawei G9 Dual SIM / G9 Youth Edition (Huawei Venus) (VNS-AL00)
  • Huawei P Smart Dual SIM (Huawei Figo) (FIG-LX1)
  • Huawei P Smart Dual SIM (Huawei Figo) (FIG-L21)
  • Huawei P Smart Dual SIM (Huawei Figo) (FIG-LX2)
  • Huawei P Smart Dual SIM / Nova 2 lite (Huawei Figo) (FIG-L22)
  • Huawei Nova Lite 2 Dual SIM (Huawei Figo) (FIG-LA1)
  • Huawei MediaPad T3 8.0 2017 / Honor Changwan Pad 2 (Huawei Kobe) (KOB-L09)
  • Huawei Honor Holly 4 Dual SIM (Huawei Delhi) (DLI-L42)
  • Huawei GR5 LTE (KII-L05) (thanks to Mr. Dr_Wolodya)
  • Huawei Maimang 5 Dual SIM (Huawei Milan) (MLA-AL10)
  • Huawei Nova 2 WiMAX 2+ HWV31 (Huawei Picture) (PIC-LX9)
  • Huawei Nova 2 Plus Dual SIM (BAC-L22)
  • Huawei Honor 6C 4G / Nova Smart (DIG-L01)*
  • Huawei Dig L03 (DIG-L03)*
  • Huawei Honor 6C Dual SIM / GR3 2017 (Huawei Diego) (DIG-L21HN)*
  • Huawei P9 Lite Smart 16GB Dual SIM (DIG-L23)*
  All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)

  * Huawei DIG-L01, DIG-L03, DIG-L21HN, DIG-L23 were removed from the list of supported models due to unlocking issues.
  In this update we have returned these devices to Software list with new “Reset FRP” algo. If someone has these devices, please try to perform “Reset FRP” operation and share your results.


  Do you have any unsupported Huawei device? Just select "TEST-MODE" in the list of Software and perform "Reset FRP" operation. Test reports are welcome!


  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. or Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.​
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)