Recovery 6.0.4.7 for N900 N9005 N900T N900S | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

Recovery 6.0.4.7 for N900 N9005 N900T N900S

Thảo luận trong 'Việt hóa Android' bắt đầu bởi nhathuy20081989, 13/2/14.

 1. nhathuy20081989

  • VIP
  Chuyên viên kỹ thuật dự bị
  Làm thành viên từ: 15/7/13
  Bài viết: 1,223
  Cảm ơn: 917
  Điểm: 639
  Nghề nghiệp: Lính đánh thuê
  Nơi ở: TP HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Tình cờ tìm bên 4r XDA 1 số Recovery cho Note 3 N900 N9005 N900T N900S nên post lên cho ae cần thì down về Must let Reactivaion Lock off first(Settings--General--security). -- report by @Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  --------------------------------------------------------------------------------------2014/01/25----------------------------------------------------------------------------------------
  For n900 n9005 n900w8 n900s kitkat 4.4, sync latest source code, version 6.0.4.7.

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  --------------------------------------------------------------------------------------2014/01/21----------------------------------------------------------------------------------------
  For n900 n9005 n900w8 kitkat 4.4, Revert "Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn."(fix status 7), n9005 n900w8 need KK bootloader.
  Thx @Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. test.

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  --------------------------------------------------------------------------------------2014/01/19----------------------------------------------------------------------------------------
  Sync latest source code, nandroid manager restore path fix(?), for n9005 n900w8 kitkat 4.4( KK bootloader)

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  --------------------------------------------------------------------------------------2014/01/13----------------------------------------------------------------------------------------
  Support kitkat 4.4, need latest bootloader(XXUENA6).

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  --------------------------------------------------------------------------------------2013/11/21----------------------------------------------------------------------------------------
  Add cache.img, flash via odin auto reboot into recovery.
  Dev-host:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  Mega:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  --------------------------------------------------------------------------------------2013/11/16----------------------------------------------------------------------------------------
  Update to 6.0.4.5.
  When formatting an ext4 partition(eg: format /system), restore selinux context of lost+found directory.
  Dev-host:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Mega:
  n900-cwm-recovery-6.0.4.5(1116).tar 7.8 MB
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n9002-cwm-recovery-6.0.4.5(1116).tar 11.8 MB
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n9005-cwm-recovery-6.0.4.5(1116).tar 11.7 MB
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n900s-cwm-recovery-6.0.4.5(1116).tar 11.7 MB
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n900t-cwm-recovery-6.0.4.5(1116).tar 11.7 MB
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n900w8-cwm-recovery-6.0.4.5(1116).tar 11.7 MB
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  --------------------------------------------------------------------------------------2013/11/11----------------------------------------------------------------------------------------
  Fix date(timezone).
  Add firmware version to backup name, thanks @Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. .

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  --------------------------------------------------------------------------------------2013/10/25----------------------------------------------------------------------------------------
  Fix no external sd card restore .android_secure issue.
  Fix backup app on the sdcard.
  New version libbusybox.

  n900-cwm-recovery-6.0.4.4(1025).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n900s-cwm-recovery-6.0.4.4(1025).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n900t-cwm-recovery-6.0.4.4(1025).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n900w8-cwm-recovery-6.0.4.4(1025).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n9002-cwm-recovery-6.0.4.4(1025).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n9005-cwm-recovery-6.0.4.4(1025).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  Mirror: Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  --------------------------------------------------------------------------------------2013/10/17----------------------------------------------------------------------------------------
  Delete restorecon binary files.
  Add restorecon to recovery built-in command.
  Speed ​​up the boot speed.

  n9005-cwm-recovery-6.0.4.4(1017).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n900w8-cwm-recovery-6.0.4.4(1017).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n900t-cwm-recovery-6.0.4.4(1017).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n900s-cwm-recovery-6.0.4.4(1017).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n900-cwm-recovery-6.0.4.4(1017).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  --------------------------------------------------------------------------------------2013/10/11----------------------------------------------------------------------------------------
  Support the old backup files to restore, add restorecon binary file.

  n900-cwm-recovery-6.0.4.4(1011).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n9005-cwm-recovery-6.0.4.4(1011).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n900s-cwm-recovery-6.0.4.4(1011).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n900t-cwm-recovery-6.0.4.4(1011).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n900w8-cwm-recovery-6.0.4.4(1011).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  --------------------------------------------------------------------------------------2013/10/10----------------------------------------------------------------------------------------
  Fix time, backup & restore ok(tested).

  n900-cwm-recovery-6.0.4.4(1010).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n9005-cwm-recovery-6.0.4.4(1010).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n900s-cwm-recovery-6.0.4.4(1010).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  n900w8-cwm-recovery-6.0.4.4(1010).tar
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  --------------------------------------------------------------------------------------2013/10/09----------------------------------------------------------------------------------------
  Update to 6.0.4.4, use new function fixcon.

  N900:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  N9005:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  N900S:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  --------------------------------------------------------------------------------------2013/10/07----------------------------------------------------------------------------------------
  Try to fix restore issue, create /sdcard/clockworkmod/.no_md5sum can skip md5 checking when restore.

  N900:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  N9005:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  --------------------------------------------------------------------------------------2013/09/29----------------------------------------------------------------------------------------
  Support exFAT file system external card.

  N900:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  N9005:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  N900S:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  --------------------------------------------------------------------------------OLD-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  N900:
  3b16caa274a923867422057f137f4c9f|Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Tested by @Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. @Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. @Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  N900S(SK Telecom):
  abf61a42e47c0eebdc987efcd10c0732|Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Tested by @Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  N900T(t-mobile):
  MD5:af42def38b641643d3c4ffd814a9b727|
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Tested by @Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  N9005:
  MD5:b426f88d7f73463e8dfe4bcdd86e5855
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  MD5:adb66590c21143dad8c79948cf83e5b5
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Tested by @Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  N9006(China):
  MD5: 70DE6025F0A9E7E354C924BD19110393
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Tested by @Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn..
  My tools: Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  Flash recovery templates for cwm, put recovery.img in zip package, flash via cwm recovery:
  Attached Thumbnails
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. Attached Files
  [​IMG] Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. - [Click for QR Code] (152.4 KB, 1436 views)
  [​IMG]
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. - [Click for QR Code] (152.3 KB, 2334 views)  Nguồn:xda-developers.com
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  pe_giang4242, Dương Hồ, longcagsm5 người khác. đã cảm ơn bài viết này.
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)