Rooted,Recovery,SOFF,CID thành công HTC Desire 816w A5_DUG | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

Rooted,Recovery,SOFF,CID thành công HTC Desire 816w A5_DUG

Thảo luận trong 'Htc' bắt đầu bởi lamlazy2, 9/7/16.

 1. lamlazy2

  • Thành Viên Đẳng Cấp
  Thành viên Đẳng Cấp
  Làm thành viên từ: 9/7/14
  Bài viết: 290
  Cảm ơn: 192
  Điểm: 115
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  AZ Mobile - Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.,Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.,Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.,Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  [​IMG]
  (bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000

  (bootloader) version-baseband: 1.13.3230.27.0617

  (bootloader) version-cpld: None

  (bootloader) version-microp: None

  (bootloader) version-main: 3.12.708.1

  (bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF

  (bootloader) serialno: FA48VWW06706

  (bootloader) imei: 352706063277459

  (bootloader) imei2: 352706063277467

  (bootloader) meid: 00000000000000

  (bootloader) product: a5_dug

  (bootloader) platform: hTCBmsm8226

  (bootloader) modelid: 0P9C70000

  (bootloader) cidnum: 11111111

  (bootloader) battery-status: good

  (bootloader) battery-voltage: 0mV

  (bootloader) partition-layout: Generic

  (bootloader) security: off

  (bootloader) build-mode: SHIP

  (bootloader) boot-mode: FASTBOOT

  (bootloader) commitno-bootloader: 622b1fa2

  (bootloader) hbootpreupdate: 11

  (bootloader) gencheckpt: 0

  [persist.rild.nitz_plmn]: []


  [persist.rild.nitz_short_ons_0]: []


  [persist.rild.nitz_short_ons_1]: []


  [persist.rild.nitz_short_ons_2]: []


  [persist.rild.nitz_short_ons_3]: []


  [persist.serv7/9/2016 5:19:24 PM ice.adb.enable]: [0]


  [persist.speaker.prot.enable]: [false]


  [persist.sys.bootvolume]: [4]


  [persist.sys.dalvik.vm.lib.2]: [libart.so]


  [persist.sys.hotspot.user_define]: [1]


  [persist.sys.locale]: [vi-VN]


  [persist.sys.prev.powerdown]: [1]


  [persist.sys.profiler_ms]: [0]


  [persist.sys.strict_op_enable]: [false]


  [persist.sys.timezone]: [Asia/Ho_Chi_Minh]


  [persist.sys.usb.config]: [charged,adb]


  [persist.sys.usb.hsm_detect]: [0]


  [persist.sys.vzwlogger.zygote]: [Q022]


  [persist.sys.wfd.virtual]: [0]


  [persist.sys.whitelist]: [/system/etc/whitelist_appops.xml]


  [persist.timed.enable]: [true]


  [persist.wifi.v6]: [true]


  [persist.wifi.v6.rs.count]: [5]


  [persist.wifi.v6.rs.timeout]: [5]


  [persist.zygote.preload_threads]: [3]


  [qcom.hw.aac.encoder]: [true]


  [ril.ccs.svdo]: [0]


  [ril.ccs.svlte]: [0]


  [ril.ecclist]: [112,911,000,08,110,999,118,119]


  [ril.ecclist1]: [112,911]


  [ril.htc.multisim.cfg]: [dsds]


  [ril.imei.lock]: [0]


  [ril.isp.1]: []


  [ril.isp.2]: [01.,-5-050/-4-0]


  [ril.q7/9/2016 5:19:24 PM cril_pre_init_lock_held]: [0]


  [ril.reload.count]: [1]


  [ril.socket.reset.sub0]: [1]


  [ril.socket.reset.sub1]: [1]


  [ril.subscription.types]: [NV,RUIM]


  [rild.libargs]: [-d /dev/smd0]


  [rild.libpath]: [/system/lib/libhtc_rilhook.so]


  [ro.aa.cidlist]: [HTC__622,HTC__059]


  [ro.aa.customizationid]: [1154587]


  [ro.aa.maincid]: [HTC__622]


  [ro.aa.mainsku]: [708]


  [ro.aa.modelid]: [0P9C70000]


  [ro.aa.project]: [A5_DUG_M60_DESIRE_SENSE70_MR]


  [ro.aa.report]: [com]


  [ro.aa.rid]: [36]


  [ro.aa.romver]: [3.12.708.1]


  [ro.aa.skulist]: [708]


  [ro.aa.taskid]: [468872]


  [ro.adb.secure]: [1]


  [ro.allow.mock.location]: [0]


  [ro.baseband]: [1.13.3230.27.0617]


  [ro.baseband.arch]: [msm]


  [ro.bc_tmo]: [300]


  [ro.bluetooth.dun]: [true]


  [ro.bluetooth.hfp.ver]: [1.7]


  [ro.bluetooth.remote.autoconnect]: [true]


  [ro.bluetooth.request.master]: [true]


  [ro.bluetooth.sap]: [true]


  [ro.board.platform]: [msm8226]


  [ro.boot.baseband]: [1.13.3230.27.0617]


  [ro.boot.batt_poweron]: [good_battery]


  [ro.boot.boo7/9/2016 5:19:24 PM tloader]: [3.19.0.0000]


  [ro.boot.carrier]: [ALL]


  [ro.boot.ddrmid]: [(0x3)]


  [ro.boot.dq]: [PASS]


  [ro.boot.emmc]: [true]


  [ro.boot.hardware]: [qcom]


  [ro.boot.hwversion]: [N/A]


  [ro.boot.keycaps]: [qwerty]


  [ro.boot.lb]: [0]


  [ro.boot.mode]: [normal]


  [ro.boot.pagesize]: [2048]


  [ro.boot.podt]: [0x3E8]


  [ro.boot.rom_type]: [NORMAL]


  [ro.boot.serialno]: [FA48VWW06706]


  [ro.bootimage.build.date]: [四 1月 21 11:47:11 CST 2016]


  [ro.bootimage.build.date.utc]: [1453348031]


  [ro.bootimage.build.fingerprint]: [HTC/htc_a5dug/htc_a5dug:6.0/MRA58K/buildteam01211144:user/release-keys]


  [ro.bootloader]: [3.19.0.0000]


  [ro.bootmode]: [normal]


  [ro.bt.bdaddr_path]: [/sys/module/htc_bdaddress/parameters/bdaddress]


  [ro.bt.ble_tag]: [1]


  [ro.build.buildline]: [A5DUG_HK_WWE_M60_CRC_DesireSense70_Stable_MR2]


  [ro.build.changelist]: [698282]


  [ro.build.characteristics]: [default]


  [ro.build.chinasense]: [7.4.5]


  [ro.build.date]: [四 1月 21 11:47:08 CST 2016]


  [ro.build.date.utc]: [1453348028]

  7/9/2016 5:19:24 PM
  [ro.build.description]: [3.12.708.1 CL698282 release-keys]


  [ro.build.display.id]: [MRA58K release-keys]


  [ro.build.fingerprint]: [htc/htc_asia_hk/htc_a5dug:6.0/MRA58K/698282.1:user/release-keys]


  [ro.build.flavor]: [htc_a5dug-user]


  [ro.build.host]: [ABM105]


  [ro.build.id]: [MRA58K]


  [ro.build.languageremove]: []


  [ro.build.product]: [htc_a5dug]


  [ro.build.project]: [A5_DUG_M60_DESIRE_SENSE70_MR:468872]


  [ro.build.sense.version]: [7.0]


  [ro.build.sku]: [hTC Asia HK CHT]


  [ro.build.tags]: [release-keys]


  [ro.build.type]: [user]


  [ro.build.user]: [buildteam]


  [ro.build.version.all_codenames]: [REL]


  [ro.build.version.base_os]: []


  [ro.build.version.codename]: [REL]


  [ro.build.version.incremental]: [698282.1]


  [ro.build.version.preview_sdk]: [0]


  [ro.build.version.release]: [6.0]


  [ro.build.version.sdk]: [23]


  [ro.build.version.security_patch]: [2016-01-01]


  [ro.carrier]: [unknown]


  [ro.chk_prd]: [1]


  [ro.cid]: [HTC__059]


  [ro.com.android.dataroaming]: [false]


  [ro.com.google.clienti7/9/2016 5:19:24 PM dbase]: [android-htc-rev]


  [ro.com.google.gmsversion]: [6.0_r2]


  [ro.config.alarm_alert]: [Alarm_Classic.ogg]


  [ro.config.htc.enableCOTA]: [1]


  [ro.config.htc.low_ram]: [false]


  [ro.config.low_ram]: [false]


  [ro.config.notification_sound]: [pixiedust.ogg]


  [ro.config.ringtone]: [Ring_Synth_04.ogg]


  [ro.crypto.state]: [unencrypted]


  [ro.customer]: [PROJECT_G0003_flag, 0x0032]


  [ro.customer.HTC__059]: [PROJECT_V0010_flag, 0x0361]


  [ro.customer.HTC__622]: [PROJECT_G0003_flag, 0x0032]
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)