Share file Dump repair-boot-ok 2G và 512MB Sony Xperia Z1s C6916 Android 4.4 Kitkat 14.4.B.0.56 | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Share file Dump repair-boot-ok 2G và 512MB Sony Xperia Z1s C6916 Android 4.4 Kitkat 14.4.B.0.56

Thảo luận trong 'Sony Erisson' bắt đầu bởi lamlazy2, 19/2/16.

 1. lamlazy2

  • Thành Viên Đẳng Cấp
  Thành viên Đẳng Cấp
  Làm thành viên từ: 9/7/14
  Bài viết: 281
  Cảm ơn: 187
  Điểm: 115
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Fshare : Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.


  E:\ADB>adb shell
  [email protected]:/ $ su
  [email protected]:/ # cat /proc/partitions
  major minor #blocks name
  179 0 30535680 mmcblk0
  179 1 2048 mmcblk0p1
  179 2 512 mmcblk0p2
  179 3 256 mmcblk0p3
  179 4 64 mmcblk0p4
  179 5 512 mmcblk0p5
  179 6 512 mmcblk0p6
  179 7 512 mmcblk0p7
  179 8 512 mmcblk0p8
  179 9 256 mmcblk0p9
  179 10 64 mmcblk0p10
  179 11 512 mmcblk0p11
  179 12 512 mmcblk0p12
  179 13 512 mmcblk0p13
  179 14 20480 mmcblk0p14
  179 15 10240 mmcblk0p15
  179 16 16384 mmcblk0p16
  179 17 32 mmcblk0p17
  179 18 16384 mmcblk0p18
  179 19 1536 mmcblk0p19
  179 20 1536 mmcblk0p20
  179 21 1536 mmcblk0p21
  179 22 8192 mmcblk0p22
  179 23 2379776 mmcblk0p23
  179 24 204800 mmcblk0p24
  179 25 27856879 mmcblk0p25
  179 32 4096 mmcblk0rpmb
  [email protected]:/ # ls -l /dev/block/platform
  drwxr-xr-x root root 1970-01-05 03:20 msm_sdcc.1
  [email protected]:/ # ls -l /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 DDR -> /dev/block/mmcblk0p17
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 FOTAKernel -> /dev/block/mmcblk0p16
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 LTALabel -> /dev/block/mmcblk0p18
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 TA -> /dev/block/mmcblk0p1
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 aboot -> /dev/block/mmcblk0p5
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 alt_aboot -> /dev/block/mmcblk0p11
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 alt_dbi -> /dev/block/mmcblk0p10
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 alt_rpm -> /dev/block/mmcblk0p12
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 alt_s1sbl -> /dev/block/mmcblk0p9
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 alt_sbl1 -> /dev/block/mmcblk0p8
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 alt_tz -> /dev/block/mmcblk0p13
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 apps_log -> /dev/block/mmcblk0p22
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 boot -> /dev/block/mmcblk0p14
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 cache -> /dev/block/mmcblk0p24
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 dbi -> /dev/block/mmcblk0p4
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 fsg -> /dev/block/mmcblk0p21
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 modemst1 -> /dev/block/mmcblk0p19
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 modemst2 -> /dev/block/mmcblk0p20
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 ramdump -> /dev/block/mmcblk0p15
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 rpm -> /dev/block/mmcblk0p6
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 s1sbl -> /dev/block/mmcblk0p3
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 sbl1 -> /dev/block/mmcblk0p2
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 system -> /dev/block/mmcblk0p23
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 tz -> /dev/block/mmcblk0p7
  lrwxrwxrwx root root 1970-01-05 03:20 userdata -> /dev/block/mmcblk0p25
  [email protected]:/ #

  Mã:
  13/055/2015 19:55:53 - INFO - Flashtool Version 0.9.18.6 built on 30-05-2015 22:30:00 13/055/2015 19:55:53 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector 13/055/2015 19:55:54 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one 13/055/2015 19:55:54 - INFO - Strategy firefox failed trying next one : No Firefox installation found 13/055/2015 19:55:54 - INFO - No proxy found for java. Trying next one 13/055/2015 19:55:55 - INFO - Syncing devices from github 13/055/2015 19:55:56 - INFO - Scanning devices folder for changes. 13/056/2015 19:56:12 - INFO - Pulling changes from github. 13/056/2015 19:56:13 - INFO - Devices sync finished. 13/056/2015 19:56:19 - INFO - Device disconnected 13/056/2015 19:56:26 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z1 (C6916). FW release : 14.4.B.0.37. Customization : T-Mobile 13/056/2015 19:56:26 - INFO - Preparing files for flashing 13/002/2015 20:02:21 - INFO - Please connect your device into flashmode. 13/007/2015 20:07:09 - INFO - Device connected in flash mode 13/007/2015 20:07:10 - INFO - Opening device for R/W 13/007/2015 20:07:10 - INFO - Reading device information 13/007/2015 20:07:10 - INFO - Phone ready for flashmode operations. 13/007/2015 20:07:10 - INFO - Current device : C6916 - CB5A1XX03K - 1277-0679_R17D - 1272-6084_14.5.B.0.236 - TMOUS-LTE_14.5.B.0.236 13/007/2015 20:07:10 - INFO - Start Flashing 13/007/2015 20:07:10 - INFO - Processing loader.sin 13/007/2015 20:07:10 - INFO - Checking header 13/007/2015 20:07:10 - INFO - Flashing data 13/007/2015 20:07:10 - INFO - Processing of loader.sin finished. 13/007/2015 20:07:10 - INFO - Loader : S1_Root_6732 - Version : LOADER_RELEASE_MSM8974_28_AID_4 / Boot version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3_LA1.04_13 / Bootloader status : ROOTED 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Processing partition-image.sin 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Checking header 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Flashing data 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Processing of partition-image.sin finished. 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Parsing boot delivery 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Phone boot version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3_LA1.04_13. Boot delivery version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_LA1.04_19 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Going to flash boot delivery 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Processing emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_PLATFORM-MSM8974_TMO-US-LIVE-HWID007B00E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-6732-0004-MMC.sin 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Checking header 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Flashing data 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Processing of emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_PLATFORM-MSM8974_TMO-US-LIVE-HWID007B00E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-6732-0004-MMC.sin finished. 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Flashing Honami_S1BootConfig_MiscTA_130115_1430.ta to partition 2 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 08, 4F, 00, 00, 00, 49, 1A, CE, 1D, 00, 01, 00, 04, 05, 00, 02, 02, 51, 00, 10, 03, 00, 02, 04, 02, 05, 00, 01, 03, 02, 00, 10, 05, 00, 03, 03, 05, 00, 10, 0A, 00, 02, 00, A9, 09, BE, BA, A9, 09, 00, 00, 04, 00, 03, 00, 02, 00, 04, 00, 04, 00, B0, 04, 0E, 00, 06, 00, B8, 0B, 01, 4B, 00, 00, 00, 03, 96, 00, 2C, 01] 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 08, FD, 00, 00, 00, 01, 00] 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Processing dbi_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_S1-SDI2-LIVE-6732-PID2-0004-SDI_S1-BOOT-LIVE-6732-0004-MMC.sin 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Checking header 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Flashing data 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Processing of dbi_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_S1-SDI2-LIVE-6732-PID2-0004-SDI_S1-BOOT-LIVE-6732-0004-MMC.sin finished. 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Processing s1sbl_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_PLATFORM-MSM8974_TMO-US-LIVE-HWID007B00E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-6732-0004-MMC.sin 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Checking header 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Flashing data 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Processing of s1sbl_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_PLATFORM-MSM8974_TMO-US-LIVE-HWID007B00E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-6732-0004-MMC.sin finished. 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Processing sbl1_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_PLATFORM-MSM8974_TMO-US-LIVE-HWID007B00E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-6732-0004-MMC.sin 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Checking header 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Flashing data 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Processing of sbl1_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_PLATFORM-MSM8974_TMO-US-LIVE-HWID007B00E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-6732-0004-MMC.sin finished. 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Processing tz_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_PLATFORM-MSM8974_TMO-US-LIVE-HWID007B00E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-6732-0004-MMC.sin 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Checking header 13/007/2015 20:07:11 - INFO - Flashing data 13/007/2015 20:07:12 - INFO - Processing of tz_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_PLATFORM-MSM8974_TMO-US-LIVE-HWID007B00E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-6732-0004-MMC.sin finished. 13/007/2015 20:07:12 - INFO - Processing kernel.sin 13/007/2015 20:07:12 - INFO - Checking header 13/007/2015 20:07:12 - INFO - Flashing data 13/007/2015 20:07:13 - INFO - Processing of kernel.sin finished. 13/007/2015 20:07:13 - INFO - Processing rpm.sin 13/007/2015 20:07:13 - INFO - Checking header 13/007/2015 20:07:13 - INFO - Flashing data 13/007/2015 20:07:13 - INFO - Processing of rpm.sin finished. 13/007/2015 20:07:13 - INFO - Processing fotakernel.sin 13/007/2015 20:07:13 - INFO - Checking header 13/007/2015 20:07:13 - INFO - Flashing data 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Processing of fotakernel.sin finished. 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Processing amss_fs_2.sin 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Checking header 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Flashing data 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Processing of amss_fs_2.sin finished. 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Processing amss_fs_1.sin 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Checking header 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Flashing data 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Processing of amss_fs_1.sin finished. 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Processing amss_fsg.sin 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Checking header 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Flashing data 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Processing of amss_fsg.sin finished. 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Processing apps_log.sin 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Checking header 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Flashing data 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Processing of apps_log.sin finished. 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Processing cache.sin 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Checking header 13/007/2015 20:07:15 - INFO - Flashing data 13/007/2015 20:07:16 - INFO - Processing of cache.sin finished. 13/007/2015 20:07:16 - INFO - Processing system.sin 13/007/2015 20:07:16 - INFO - Checking header 13/007/2015 20:07:16 - INFO - Flashing data 13/013/2015 20:13:13 - INFO - Processing of system.sin finished. 13/013/2015 20:13:13 - INFO - Processing userdata.sin 13/013/2015 20:13:13 - INFO - Checking header 13/013/2015 20:13:13 - INFO - Flashing data 13/013/2015 20:13:37 - INFO - Processing of userdata.sin finished. 13/013/2015 20:13:37 - INFO - Processing elabel-C6916-row_201311211630.2_14.4.B.0.37.sin 13/013/2015 20:13:37 - INFO - Checking header 13/013/2015 20:13:37 - INFO - Flashing data 13/013/2015 20:13:40 - INFO - Processing of elabel-C6916-row_201311211630.2_14.4.B.0.37.sin finished. 13/013/2015 20:13:40 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 08, FD, 00, 00, 00, 01, 01] 13/013/2015 20:13:40 - INFO - Flashing fota-reset.ta to partition 2 13/013/2015 20:13:40 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 09, 64, 00, 00, 00, 01, 00] 13/013/2015 20:13:40 - INFO - Flashing cust-reset.ta to partition 2 13/013/2015 20:13:40 - INFO - Custumization reset is now based on UI choice 13/013/2015 20:13:40 - INFO - Ending flash session 13/013/2015 20:13:40 - INFO - Flashing finished. 13/013/2015 20:13:40 - INFO - Please unplug and start your phone 13/013/2015 20:13:40 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings 13/013/2015 20:13:41 - INFO - Device connected in flash mode 13/013/2015 20:13:44 - INFO - Device disconnected
  
   

  (Đã có 5 lượt tải nội dung này)

  Giải pháp trị giá 10 VG - Nạp M để mua ngay! . Mua

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  Last edited: 19/2/16

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !