Sony Xperia M2 D2305 treo logo, flash rom OK | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

Sony Xperia M2 D2305 treo logo, flash rom OK

Thảo luận trong 'SE-TOOL VÀ CRUISER' bắt đầu bởi Repair_Mobile, 12/8/16.

 1. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 7,316
  Cảm ơn: 424
  Điểm: 59
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

  RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM8x26_LA1.0_39"

  ACTIVE_COMP_AID : 0004
  HWCONF_AID : 0004
  LOADER_AID : 0004
  BOOT_AID : 0004

  [ llcomm: 00080000,00008000 ]
  DEVICE ID: 03CE82B4
  FLASH ID: "0011/01000000"
  LOADER VERSION: LOADER_RELEASE_MSM8X26_32_AID_4

  PHONE IMEI : 3532570632xxxx
  writing "C:\Users\PHONG\Desktop\18_6_A_0_175.APP_SW_Eagle_GENERICSS_1278_3083_S1_SW_LIVE_F82D_PID1_0005_MMC.SIN_FILE_SET"
  Processing package
  18_6_A_0_175.APP_SW_Eagle_GENERICSS_1278_3083_S1_SW_LIVE_F82D_PID1_0005_MMC.SIN_FILE_SET

  Testing package integrity ...
  PROCESSING: partition-image_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MBR.sin
  UPDATING S1_BOOT TO VERSION : 1274-7024 S1_BOOT_MSM8X26_LA1.0_39
  PARSING: "DEVELOPMENT"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : UNLOCKED, not match LOCKED
  PARSING: "TEST_OEM0_009180E1"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
  value OTP_DATA_1 : 00000100, not match 01000400
  value IDCODE_1 : 009180E1, not match 008000E1
  PARSING: "PRECOMMERCIAL_008050E1"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
  value OTP_DATA_1 : 01000400, match 01000400
  value IDCODE_1 : 008050E1, not match 008000E1
  PARSING: "COMMERCIAL_008050E1"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
  value OTP_DATA_1 : 01000400, match 01000400
  value IDCODE_1 : 008050E1, not match 008000E1
  PARSING: "PRECOMMERCIAL_008000E1"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
  value OTP_DATA_1 : 01000400, match 01000400
  value IDCODE_1 : 008000E1, match 008000E1
  PROCESSING : dbi_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008000E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  PROCESSING : emmc_appsboot_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008000E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  PROCESSING : rpm_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008000E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING : s1sbl_aid4_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008000E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  PROCESSING : sbl1_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008000E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  PROCESSING : tz_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008000E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  PROCESSING : Eagle_S1BootConfig_MiscTA_150728_0930.ta
  Writing TA unit 0002/084F/005F
  Writing TA unit 0002/08FD/0001
  BOOT UPDATED
  PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: ftma_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: apps_log_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: kernel_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: fotakernel_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: modem_S1-MODEMSW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  SKIP: partition-image_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MBR.sin
  writing "C:\Users\PHONG\Desktop\18_6_A_0_175.FSP_Eagle_GLOBAL_HSPASS_1281_0444_S1_SW_LIVE_F82D_PID1_0005_MMC.R1C.SIN_FILE_SET"
  Processing package
  18_6_A_0_175.FSP_Eagle_GLOBAL_HSPASS_1281_0444_S1_SW_LIVE_F82D_PID1_0005_MMC.R1C.SIN_FILE_SET

  Testing package integrity ...
  PROCESSING: userdata_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: system_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  Processing UPDATE files
  SKIP: simlock.ta
  PROCESSING: cust-reset.ta
  Writing TA unit 0002/08A4/000E
  PROCESSING: fota-reset.ta
  Writing TA unit 0002/0964/0001
  Elapsed: 384 seconds


  [​IMG]
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
   
 2. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 7,316
  Cảm ơn: 424
  Điểm: 59
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:

  OK thêm 1 em Sony D2305

  ACTIVE_COMP_AID : 0004
  HWCONF_AID : 0004
  LOADER_AID : 0004
  BOOT_AID : 0004

  [ llcomm: 00080000,00008000 ]
  DEVICE ID: 0239BB70
  FLASH ID: "0011/01000000"
  LOADER VERSION: LOADER_RELEASE_MSM8X26_32_AID_4

  PHONE IMEI : 3532570624xxxx
  writing "D:\SOFTWARE MOBILE\FLASH FILE\SETOOL\Sony\D2305\18_6_A_0_175.APP_SW_Eagle_GENERICSS_1278_3083_S1_SW_LIVE_F82D_PID1_0 ...
  Processing package
  18_6_A_0_175.APP_SW_Eagle_GENERICSS_1278_3083_S1_SW_LIVE_F82D_PID1_0005_MMC.SIN_FILE_SET

  Testing package integrity ...
  PROCESSING: partition-image_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MBR.sin
  UPDATING S1_BOOT TO VERSION : 1274-7024 S1_BOOT_MSM8X26_LA1.0_39
  PARSING: "DEVELOPMENT"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : UNLOCKED, not match LOCKED
  PARSING: "TEST_OEM0_009180E1"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
  value OTP_DATA_1 : 00000100, not match 01000400
  value IDCODE_1 : 009180E1, not match 008000E1
  PARSING: "PRECOMMERCIAL_008050E1"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
  value OTP_DATA_1 : 01000400, match 01000400
  value IDCODE_1 : 008050E1, not match 008000E1
  PARSING: "COMMERCIAL_008050E1"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
  value OTP_DATA_1 : 01000400, match 01000400
  value IDCODE_1 : 008050E1, not match 008000E1
  PARSING: "PRECOMMERCIAL_008000E1"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
  value OTP_DATA_1 : 01000400, match 01000400
  value IDCODE_1 : 008000E1, match 008000E1
  PROCESSING : dbi_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008000E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  PROCESSING : emmc_appsboot_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008000E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  PROCESSING : rpm_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008000E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING : s1sbl_aid4_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008000E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  PROCESSING : sbl1_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008000E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  PROCESSING : tz_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008000E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  PROCESSING : Eagle_S1BootConfig_MiscTA_150728_0930.ta
  Writing TA unit 0002/084F/005F
  Writing TA unit 0002/08FD/0001
  BOOT UPDATED
  PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: ftma_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: apps_log_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: kernel_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: fotakernel_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: modem_S1-MODEMSW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  SKIP: partition-image_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MBR.sin
  writing "D:\SOFTWARE MOBILE\FLASH FILE\SETOOL\Sony\D2305\18_6_A_0_175.FSP_Eagle_GLOBAL_HSPASS_1281_0444_S1_SW_LIVE_F82D_PID1_ ...
  Processing package
  18_6_A_0_175.FSP_Eagle_GLOBAL_HSPASS_1281_0444_S1_SW_LIVE_F82D_PID1_0005_MMC.R1C.SIN_FILE_SET

  Testing package integrity ...
  PROCESSING: userdata_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: system_S1-SW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  Processing UPDATE files
  SKIP: simlock.ta
  PROCESSING: cust-reset.ta
  Writing TA unit 0002/08A4/000E
  PROCESSING: fota-reset.ta
  Writing TA unit 0002/0964/0001


  [​IMG]
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)