Sony Xperia Z2 L50T / L50U 4G Flash D6503 QT Ok ! | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Sony Xperia Z2 L50T / L50U 4G Flash D6503 QT Ok !

Thảo luận trong 'Sony Erisson' bắt đầu bởi Taki7610™, 15/8/14.

 1. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  - Máy nhận tình trạng no imei no baseband do convert từ L50T 4G qua D6503 4G quốc tế, tời mưa nhấn nhấn cái ăn kèo thơm luôn :D

  Mã:
  15/001/2014 18:01:49 - INFO - Flashtool Version 0.9.16.1 built on 06-16-2014 23:00:00
  15/001/2014 18:01:49 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
  15/001/2014 18:01:49 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
  15/001/2014 18:01:49 - INFO - No proxy found for firefox. Trying next one
  15/001/2014 18:01:49 - INFO - No proxy found for java. Trying next one
  15/001/2014 18:01:49 - INFO - Syncing devices from github
  15/001/2014 18:01:49 - INFO - Pulling changes
  15/001/2014 18:01:51 - INFO - Devices sync finished.
  15/001/2014 18:01:55 - INFO - Device disconnected
  15/001/2014 18:01:56 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z2 (D6503). FW release : 1281-1992_17.1.2.A.0.314. Customization : Generic Philippines
  15/001/2014 18:01:56 - INFO - Preparing files for flashing
  15/003/2014 18:03:05 - INFO - Please connect your device into flashmode.
  15/003/2014 18:03:19 - INFO - Device connected in flash mode
  15/003/2014 18:03:19 - INFO - Opening device for R/W
  15/003/2014 18:03:19 - INFO - Reading device information
  15/003/2014 18:03:19 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
  15/003/2014 18:03:19 - INFO - Current device : L50t - CB5A1YY600 - 1280-7147_R22A - 1279-0637_17.1.E.1.114 - CMCC-SGLTE_17.1.E.1.114
  15/003/2014 18:03:19 - INFO - Start Flashing
  15/003/2014 18:03:19 - INFO - Processing loader.sin
  15/003/2014 18:03:19 - INFO - Checking header
  15/003/2014 18:03:19 - INFO - Flashing data
  15/003/2014 18:03:19 - INFO - Processing of loader.sin finished.
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Loader : S1_Root_9c84 - Version : MSM8974AB_22 / Boot version : S1_Boot_MSM8974AB_LA2.0.1_29 / Bootloader status : ROOTABLE
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Processing partition-image.sin
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Checking header
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Flashing data
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Processing of partition-image.sin finished.
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Parsing boot delivery
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Phone boot version : S1_Boot_MSM8974AB_LA2.0.1_29. Boot delivery version : S1_Boot_MSM8974AB_LA2.0.1_43-A
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Going to flash boot delivery
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Processing emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_43-A_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Checking header
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Flashing data
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Processing of emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_43-A_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin finished.
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Flashing Sirius_S1BootConfig_MiscTA.ta
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 08, 4F, 00, 00, 00, 4E, 1A, CE, 1D, 00, 01, 00, 04, 05, 00, 02, 02, 08, 00, 10, 03, 00, 02, 04, 02, 05, 00, 01, 03, 02, 00, 10, 05, 00, 03, 03, 05, 00, 10, 0A, 00, 02, 00, A9, 09, BE, BA, A9, 09, 00, 00, 04, 00, 03, 00, 02, 00, 04, 00, 04, 00, B0, 04, 0E, 00, 06, 00, B8, 0B, 01, 4B, 00, 00, 00, 03, 96, 00, 2C, 01, 03, 00, 09, 00, 01]
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 08, FD, 00, 00, 00, 01, 00]
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Processing s1sbl_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_43-A_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Checking header
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Flashing data
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Processing of s1sbl_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_43-A_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin finished.
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Processing sbl1_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_43-A_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Checking header
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Flashing data
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Processing of sbl1_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_43-A_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin finished.
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Processing dbi_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_43-A_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Checking header
  15/003/2014 18:03:20 - INFO - Flashing data
  15/003/2014 18:03:21 - INFO - Processing of dbi_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_43-A_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin finished.
  15/003/2014 18:03:21 - INFO - Processing rpm_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_43-A_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-9C84-PID1-0005-MMC.sin
  15/003/2014 18:03:21 - INFO - Checking header
  15/003/2014 18:03:21 - INFO - Flashing data
  15/003/2014 18:03:21 - INFO - Processing of rpm_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_43-A_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-9C84-PID1-0005-MMC.sin finished.
  15/003/2014 18:03:21 - INFO - Processing tz_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_43-A_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
  15/003/2014 18:03:21 - INFO - Checking header
  15/003/2014 18:03:21 - INFO - Flashing data
  15/003/2014 18:03:21 - INFO - Processing of tz_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_43-A_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin finished.
  15/003/2014 18:03:21 - INFO - Processing kernel.sin
  15/003/2014 18:03:21 - INFO - Checking header
  15/003/2014 18:03:21 - INFO - Flashing data
  15/003/2014 18:03:23 - INFO - Processing of kernel.sin finished.
  15/003/2014 18:03:23 - INFO - Processing fotakernel.sin
  15/003/2014 18:03:23 - INFO - Checking header
  15/003/2014 18:03:23 - INFO - Flashing data
  15/003/2014 18:03:24 - INFO - Processing of fotakernel.sin finished.
  15/003/2014 18:03:24 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
  15/003/2014 18:03:24 - INFO - Checking header
  15/003/2014 18:03:24 - INFO - Flashing data
  15/003/2014 18:03:24 - INFO - Processing of amss_fs_2.sin finished.
  15/003/2014 18:03:24 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
  15/003/2014 18:03:24 - INFO - Checking header
  15/003/2014 18:03:24 - INFO - Flashing data
  15/003/2014 18:03:24 - INFO - Processing of amss_fs_1.sin finished.
  15/003/2014 18:03:24 - INFO - Processing amss_fsg.sin
  15/003/2014 18:03:24 - INFO - Checking header
  15/003/2014 18:03:24 - INFO - Flashing data
  15/003/2014 18:03:24 - INFO - Processing of amss_fsg.sin finished.
  15/003/2014 18:03:24 - INFO - Processing apps_log.sin
  15/003/2014 18:03:24 - INFO - Checking header
  15/003/2014 18:03:24 - INFO - Flashing data
  15/003/2014 18:03:25 - INFO - Processing of apps_log.sin finished.
  15/003/2014 18:03:25 - INFO - Processing cache.sin
  15/003/2014 18:03:25 - INFO - Checking header
  15/003/2014 18:03:25 - INFO - Flashing data
  15/003/2014 18:03:26 - INFO - Processing of cache.sin finished.
  15/003/2014 18:03:26 - INFO - Processing system.sin
  15/003/2014 18:03:26 - INFO - Checking header
  15/003/2014 18:03:26 - INFO - Flashing data
  15/008/2014 18:08:15 - INFO - Processing of system.sin finished.
  15/008/2014 18:08:15 - INFO - Processing userdata.sin
  15/008/2014 18:08:15 - INFO - Checking header
  15/008/2014 18:08:15 - INFO - Flashing data
  15/008/2014 18:08:49 - INFO - Processing of userdata.sin finished.
  15/008/2014 18:08:49 - INFO - Processing elabel-D6503-ph_201403171835.1_17.1.2.A.0.314.sin
  15/008/2014 18:08:49 - INFO - Checking header
  15/008/2014 18:08:49 - INFO - Flashing data
  15/008/2014 18:08:51 - INFO - Processing of elabel-D6503-ph_201403171835.1_17.1.2.A.0.314.sin finished.
  15/008/2014 18:08:51 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 08, FD, 00, 00, 00, 01, 01]
  15/008/2014 18:08:51 - INFO - Flashing fota-reset.ta
  15/008/2014 18:08:51 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 09, 64, 00, 00, 00, 01, 00]
  15/008/2014 18:08:51 - INFO - Flashing cust-reset.ta
  15/008/2014 18:08:51 - INFO - Custumization reset is now based on UI choice
  15/008/2014 18:08:51 - INFO - Ending flash session
  15/008/2014 18:08:51 - INFO - Flashing finished.
  15/008/2014 18:08:51 - INFO - Please unplug and start your phone
  15/008/2014 18:08:51 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
  15/008/2014 18:08:52 - INFO - Device connected in flash mode
  
  
  15/018/2014 18:18:34 - INFO - Flashtool Version 0.9.16.1 built on 06-16-2014 23:00:00
  15/018/2014 18:18:34 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
  15/018/2014 18:18:34 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
  15/018/2014 18:18:34 - INFO - No proxy found for firefox. Trying next one
  15/018/2014 18:18:34 - INFO - No proxy found for java. Trying next one
  15/018/2014 18:18:34 - INFO - Syncing devices from github
  15/018/2014 18:18:34 - INFO - Pulling changes
  15/018/2014 18:18:36 - INFO - Devices sync finished.
  15/018/2014 18:18:40 - INFO - Device disconnected
  15/018/2014 18:18:43 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z2 (D6503). FW release : 17.1.1.A.0.402. Customization : [email protected]
  15/018/2014 18:18:43 - INFO - Preparing files for flashing
  15/018/2014 18:18:43 - INFO - Please connect your device into flashmode.
  15/018/2014 18:18:52 - INFO - Device connected in flash mode
  15/018/2014 18:18:52 - INFO - Opening device for R/W
  15/018/2014 18:18:52 - INFO - Reading device information
  15/018/2014 18:18:52 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
  15/018/2014 18:18:52 - INFO - Current device : D6503 - CB5A1YY600 - 1281-1992_R7A - 1278-4770_17.1.2.A.0.314 - GLOBAL-LTE_17.1.2.A.0.314
  15/018/2014 18:18:52 - INFO - Start Flashing
  15/018/2014 18:18:52 - INFO - Processing loader.sin
  15/018/2014 18:18:52 - INFO - Checking header
  15/018/2014 18:18:52 - INFO - Flashing data
  15/018/2014 18:18:52 - INFO - Processing of loader.sin finished.
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Loader : S1_Root_9c84 - Version : MSM8974AB_12 / Boot version : S1_Boot_MSM8974AB_LA2.0.1_43-A / Bootloader status : ROOTABLE
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - No bootdelivery to send
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Checking header
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Flashing data
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Processing of amss_fs_2.sin finished.
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Processing amss_fsg.sin
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Checking header
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Flashing data
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Processing of amss_fsg.sin finished.
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Checking header
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Flashing data
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Processing of amss_fs_1.sin finished.
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Ending flash session
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Flashing finished.
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Please unplug and start your phone
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
  15/018/2014 18:18:53 - INFO - Device connected in flash mode
  15/018/2014 18:18:56 - INFO - Device disconnected
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  longcagsm, truyengsm, pe_giang42421 người khác đã cảm ơn bài viết này.
   
  : L50t
 2. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Thêm 1 cây fix sóng khi nạp qua D6503 :D

  03/038/2014 15:38:24 - INFO - Flashtool Version 0.9.16.1 built on 06-16-2014 23:00:00
  03/038/2014 15:38:24 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
  03/038/2014 15:38:24 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
  03/038/2014 15:38:24 - INFO - No proxy found for firefox. Trying next one
  03/038/2014 15:38:24 - INFO - No proxy found for java. Trying next one
  03/038/2014 15:38:24 - INFO - Syncing devices from github
  03/038/2014 15:38:25 - INFO - Pulling changes
  03/038/2014 15:38:26 - INFO - Devices sync finished.
  03/038/2014 15:38:31 - INFO - Device disconnected
  03/038/2014 15:38:35 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z2 (D6503). FW release : 17.1.A.2.55. Customization : TAIWAN
  03/038/2014 15:38:35 - INFO - Preparing files for flashing
  03/040/2014 15:40:26 - INFO - Please connect your device into flashmode.
  03/040/2014 15:40:59 - INFO - Device connected in flash mode
  03/040/2014 15:40:59 - INFO - Opening device for R/W
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Reading device information
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Current device : L50t - CB5A1YXVR5 - 1280-7147_R25A - 1279-0637_17.1.E.2.67 - CMCC-SGLTE_17.1.E.2.67
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Start Flashing
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Processing loader.sin
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Checking header
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Flashing data
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Processing of loader.sin finished.
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Loader : S1_Root_9c84 - Version : MSM8974AB_7 / Boot version : S1_Boot_MSM8974AB_LA2.0.1_37-C / Bootloader status : ROOTABLE
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Processing partition-image.sin
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Checking header
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Flashing data
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Processing of partition-image.sin finished.
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Parsing boot delivery
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Phone boot version : S1_Boot_MSM8974AB_LA2.0.1_37-C. Boot delivery version : S1_Boot_MSM8974AB_LA2.0.1_23
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Going to flash boot delivery
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Processing emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_23_gen_5-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Checking header
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Flashing data
  03/041/2014 15:41:00 - INFO - Processing of emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_23_gen_5-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin finished.
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Flashing Sirius_S1BootConfig_MiscTA_140204_1500.ta
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 08, 4F, 00, 00, 00, 4E, 1A, CE, 1D, 00, 01, 00, 04, 05, 00, 02, 02, 08, 00, 10, 03, 00, 02, 04, 02, 05, 00, 01, 03, 02, 00, 10, 05, 00, 03, 03, 05, 00, 10, 0A, 00, 02, 00, A9, 09, BE, BA, A9, 09, 00, 00, 04, 00, 03, 00, 02, 00, 04, 00, 04, 00, B0, 04, 0E, 00, 06, 00, B8, 0B, 01, 4B, 00, 00, 00, 03, 96, 00, 2C, 01, 03, 00, 09, 00, 01]
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 08, FD, 00, 00, 00, 01, 00]
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Processing dbi_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_23_generic_5-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Checking header
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Flashing data
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Processing of dbi_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_23_generic_5-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin finished.
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Processing rpm_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_23_generic_5-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-9C84-PID1-0005-MMC.sin
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Checking header
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Flashing data
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Processing of rpm_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_23_generic_5-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-9C84-PID1-0005-MMC.sin finished.
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Processing s1sbl_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_23_generic_5-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Checking header
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Flashing data
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Processing of s1sbl_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_23_generic_5-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin finished.
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Processing sbl1_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_23_generic_5-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Checking header
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Flashing data
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Processing of sbl1_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_23_generic_5-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin finished.
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Processing tz_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_23_generic_5-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Checking header
  03/041/2014 15:41:01 - INFO - Flashing data
  03/041/2014 15:41:02 - INFO - Processing of tz_S1_Boot_MSM8974AB_LA2_0_1_23_generic_5-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin finished.
  03/041/2014 15:41:02 - INFO - Processing kernel.sin
  03/041/2014 15:41:02 - INFO - Checking header
  03/041/2014 15:41:02 - INFO - Flashing data
  03/041/2014 15:41:03 - INFO - Processing of kernel.sin finished.
  03/041/2014 15:41:03 - INFO - Processing fotakernel.sin
  03/041/2014 15:41:03 - INFO - Checking header
  03/041/2014 15:41:03 - INFO - Flashing data
  03/041/2014 15:41:05 - INFO - Processing of fotakernel.sin finished.
  03/041/2014 15:41:05 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
  03/041/2014 15:41:05 - INFO - Checking header
  03/041/2014 15:41:05 - INFO - Flashing data
  03/041/2014 15:41:05 - INFO - Processing of amss_fs_2.sin finished.
  03/041/2014 15:41:05 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
  03/041/2014 15:41:05 - INFO - Checking header
  03/041/2014 15:41:05 - INFO - Flashing data
  03/041/2014 15:41:05 - INFO - Processing of amss_fs_1.sin finished.
  03/041/2014 15:41:05 - INFO - Processing amss_fsg.sin
  03/041/2014 15:41:05 - INFO - Checking header
  03/041/2014 15:41:05 - INFO - Flashing data
  03/041/2014 15:41:05 - INFO - Processing of amss_fsg.sin finished.
  03/041/2014 15:41:05 - INFO - Processing apps_log.sin
  03/041/2014 15:41:05 - INFO - Checking header
  03/041/2014 15:41:05 - INFO - Flashing data
  03/041/2014 15:41:06 - INFO - Processing of apps_log.sin finished.
  03/041/2014 15:41:06 - INFO - Processing cache.sin
  03/041/2014 15:41:06 - INFO - Checking header
  03/041/2014 15:41:06 - INFO - Flashing data
  03/041/2014 15:41:07 - INFO - Processing of cache.sin finished.
  03/041/2014 15:41:07 - INFO - Processing system.sin
  03/041/2014 15:41:07 - INFO - Checking header
  03/041/2014 15:41:07 - INFO - Flashing data
  03/045/2014 15:45:59 - INFO - Processing of system.sin finished.
  03/045/2014 15:45:59 - INFO - Processing userdata.sin
  03/045/2014 15:45:59 - INFO - Checking header
  03/045/2014 15:45:59 - INFO - Flashing data
  03/046/2014 15:46:38 - INFO - Processing of userdata.sin finished.
  03/046/2014 15:46:38 - INFO - Processing elabel-D6503-row_201403311322.1_17.1.A.2.55.sin
  03/046/2014 15:46:38 - INFO - Checking header
  03/046/2014 15:46:38 - INFO - Flashing data
  03/046/2014 15:46:41 - INFO - Processing of elabel-D6503-row_201403311322.1_17.1.A.2.55.sin finished.
  03/046/2014 15:46:41 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 08, FD, 00, 00, 00, 01, 01]
  03/046/2014 15:46:42 - INFO - Flashing fota-reset.ta
  03/046/2014 15:46:42 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 09, 64, 00, 00, 00, 01, 00]
  03/046/2014 15:46:42 - INFO - Flashing cust-reset.ta
  03/046/2014 15:46:42 - INFO - Custumization reset is now based on UI choice
  03/046/2014 15:46:42 - INFO - Ending flash session
  03/046/2014 15:46:42 - INFO - Flashing finished.
  03/046/2014 15:46:42 - INFO - Please unplug and start your phone
  03/046/2014 15:46:42 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
  03/046/2014 15:46:42 - INFO - Device connected in flash mode

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   
 3. hoangtanfc

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 4/9/14
  Bài viết: 1
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  cái này mình up rom mà sóng không nhận là thế nào bạn? Giúp mình với
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !