Sony Z Utra treo logo flash stock 4.4.4 ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Sony Z Utra treo logo flash stock 4.4.4 ok

Thảo luận trong 'Sony Erisson' bắt đầu bởi snapdragon S, 1/8/14.

 1. snapdragon S

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 8/3/14
  Bài viết: 295
  Cảm ơn: 189
  Điểm: 138
  Nghề nghiệp: Đa Ngành Đa Nghề
  Nơi ở: Vũng Tàu
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  [​IMG]


  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.


  01/013/2014 10:13:05 - INFO - Flashtool Version 0.9.16.1 built on 06-16-2014 23:00:00
  01/013/2014 10:13:05 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
  01/013/2014 10:13:06 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
  01/013/2014 10:13:06 - ERROR - Error parsing settingsprefs.js (The system cannot find the file specified)
  01/013/2014 10:13:06 - INFO - Strategy firefox failed trying next one : java.io.FileNotFoundException: prefs.js (The system cannot find the file specified)
  01/013/2014 10:13:06 - INFO - No proxy found for java. Trying next one
  01/013/2014 10:13:06 - INFO - Syncing devices from github
  01/013/2014 10:13:07 - INFO - Pulling changes
  01/013/2014 10:13:10 - INFO - Devices sync finished.
  01/013/2014 10:13:17 - INFO - Device connected with USB debugging on
  01/013/2014 10:13:18 - INFO - Connected device : Sony Xperia Z Ultra
  01/013/2014 10:13:18 - INFO - Installed version of busybox : N/A
  01/013/2014 10:13:18 - INFO - Android version : 4.4.2 / kernel version : 3.4.0-perf-g6f5bf40 / Build number : 14.3.A.0.757
  01/013/2014 10:13:30 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z Ultra (C6802). FW release : 14.4.A.0.108. Customization : world
  01/013/2014 10:13:30 - INFO - Preparing files for flashing
  01/017/2014 10:17:03 - INFO - Please connect your device into flashmode.
  01/020/2014 10:20:20 - INFO - Device disconnected
  01/020/2014 10:20:38 - INFO - Device connected in fastboot mode
  01/021/2014 10:21:08 - INFO - Device disconnected
  01/022/2014 10:22:09 - INFO - Device connected in flash mode
  01/022/2014 10:22:09 - INFO - Opening device for R/W
  01/022/2014 10:22:10 - INFO - Reading device information
  01/022/2014 10:22:10 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
  01/022/2014 10:22:10 - INFO - Current device : C6802 - EP7326JFL5 - 1276-0100_R3C - 1271-5715_14.3.A.0.757 - GLOBAL-HSPA_14.3.A.0.757
  01/022/2014 10:22:10 - INFO - Start Flashing
  01/022/2014 10:22:10 - INFO - Processing loader.sin
  01/022/2014 10:22:10 - INFO - Checking header
  01/022/2014 10:22:10 - INFO - Flashing data
  01/022/2014 10:22:10 - INFO - Processing of loader.sin finished.
  01/022/2014 10:22:10 - INFO - Loader : S1_Root_6732 - Version : MSM8974_23 / Boot version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_LA1.04_12 / Bootloader status : ROOTABLE
  01/022/2014 10:22:10 - INFO - Processing partition-image.sin
  01/022/2014 10:22:10 - INFO - Checking header
  01/022/2014 10:22:10 - INFO - Flashing data
  01/022/2014 10:22:10 - INFO - Processing of partition-image.sin finished.
  01/022/2014 10:22:10 - INFO - Parsing boot delivery
  01/022/2014 10:22:10 - INFO - Phone boot version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_LA1.04_12. Boot delivery version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_LA1.04_19
  01/022/2014 10:22:10 - INFO - Going to flash boot delivery
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Processing emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Checking header
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Flashing data
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Processing of emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin finished.
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Flashing Togari_S1BootConfig_MiscTA_130115_1430.ta
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 08, 4F, 00, 00, 00, 49, 1A, CE, 1D, 00, 01, 00, 04, 05, 00, 02, 02, 51, 00, 10, 03, 00, 02, 04, 02, 05, 00, 01, 03, 02, 00, 10, 05, 00, 03, 03, 05, 00, 10, 0A, 00, 02, 00, A9, 09, BE, BA, A9, 09, 00, 00, 04, 00, 03, 00, 02, 00, 04, 00, 04, 00, B0, 04, 0E, 00, 06, 00, B8, 0B, 01, 4B, 00, 00, 00, 03, 96, 00, 2C, 01]
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 08, FD, 00, 00, 00, 01, 00]
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Processing dbi_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_S1-SDI2-6732-PID1-0004-SDI_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Checking header
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Flashing data
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Processing of dbi_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_S1-SDI2-6732-PID1-0004-SDI_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin finished.
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Processing s1sbl_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Checking header
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Flashing data
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Processing of s1sbl_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin finished.
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Processing sbl1_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Checking header
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Flashing data
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Processing of sbl1_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin finished.
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Processing tz_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Checking header
  01/022/2014 10:22:11 - INFO - Flashing data
  01/022/2014 10:22:12 - INFO - Processing of tz_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_19_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin finished.
  01/022/2014 10:22:12 - INFO - Processing kernel.sin
  01/022/2014 10:22:12 - INFO - Checking header
  01/022/2014 10:22:12 - INFO - Flashing data
  01/022/2014 10:22:14 - INFO - Processing of kernel.sin finished.
  01/022/2014 10:22:14 - INFO - Processing rpm.sin
  01/022/2014 10:22:14 - INFO - Checking header
  01/022/2014 10:22:14 - INFO - Flashing data
  01/022/2014 10:22:14 - INFO - Processing of rpm.sin finished.
  01/022/2014 10:22:14 - INFO - Processing fotakernel.sin
  01/022/2014 10:22:14 - INFO - Checking header
  01/022/2014 10:22:14 - INFO - Flashing data
  01/022/2014 10:22:16 - INFO - Processing of fotakernel.sin finished.
  01/022/2014 10:22:16 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
  01/022/2014 10:22:16 - INFO - Checking header
  01/022/2014 10:22:16 - INFO - Flashing data
  01/022/2014 10:22:16 - INFO - Processing of amss_fs_2.sin finished.
  01/022/2014 10:22:16 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
  01/022/2014 10:22:16 - INFO - Checking header
  01/022/2014 10:22:16 - INFO - Flashing data
  01/022/2014 10:22:16 - INFO - Processing of amss_fs_1.sin finished.
  01/022/2014 10:22:16 - INFO - Processing amss_fsg.sin
  01/022/2014 10:22:16 - INFO - Checking header
  01/022/2014 10:22:16 - INFO - Flashing data
  01/022/2014 10:22:16 - INFO - Processing of amss_fsg.sin finished.
  01/022/2014 10:22:16 - INFO - Processing apps_log.sin
  01/022/2014 10:22:16 - INFO - Checking header
  01/022/2014 10:22:17 - INFO - Flashing data
  01/022/2014 10:22:17 - INFO - Processing of apps_log.sin finished.
  01/022/2014 10:22:17 - INFO - Processing cache.sin
  01/022/2014 10:22:17 - INFO - Checking header
  01/022/2014 10:22:17 - INFO - Flashing data
  01/022/2014 10:22:18 - INFO - Processing of cache.sin finished.
  01/022/2014 10:22:18 - INFO - Processing system.sin
  01/022/2014 10:22:18 - INFO - Checking header
  01/022/2014 10:22:18 - INFO - Flashing data
  01/027/2014 10:27:27 - INFO - Processing of system.sin finished.
  01/027/2014 10:27:27 - INFO - Processing userdata.sin
  01/027/2014 10:27:27 - INFO - Checking header
  01/027/2014 10:27:27 - INFO - Flashing data
  01/028/2014 10:28:01 - INFO - Processing of userdata.sin finished.
  01/028/2014 10:28:01 - INFO - Processing elabel-C6802-row_201310171704.1_14.4.A.0.108.sin
  01/028/2014 10:28:01 - INFO - Checking header
  01/028/2014 10:28:01 - INFO - Flashing data
  01/028/2014 10:28:04 - INFO - Processing of elabel-C6802-row_201310171704.1_14.4.A.0.108.sin finished.
  01/028/2014 10:28:04 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 08, FD, 00, 00, 00, 01, 01]
  01/028/2014 10:28:04 - INFO - Flashing fota-reset.ta
  01/028/2014 10:28:04 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 09, 64, 00, 00, 00, 01, 00]
  01/028/2014 10:28:04 - INFO - Flashing cust-reset.ta
  01/028/2014 10:28:04 - INFO - Custumization reset is now based on UI choice
  01/028/2014 10:28:04 - INFO - Ending flash session
  01/028/2014 10:28:04 - INFO - Flashing finished.
  01/028/2014 10:28:04 - INFO - Please unplug and start your phone
  01/028/2014 10:28:04 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
  01/028/2014 10:28:04 - INFO - Device connected in flash mode
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  pe_giang4242 đã cảm ơn bài này.

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !