Telstra Cruise ZTE T126 unlock ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

Telstra Cruise ZTE T126 unlock ok

Thảo luận trong 'SigmaKey' bắt đầu bởi Repair_Mobile, 12/1/15.

 1. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Đc: 529/23 Huỳnh Văn Bánh - Zalo Viber: 0908660747
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 10,383
  Cảm ơn: 430
  Điểm: 81
  Nghề nghiệp: Unlock - Mở Khóa - Điện Thoại
  Nơi ở: 529/23 Huỳnh Văn Bánh, P 14, Q Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Unlock mở mạng Telstra Cruise ZTE T126 ok

  Mã:
  SigmaKey v.2.08.00
  xxxxxxxxx Sigma dongle 2.08, Initializing...OK
  Pack 1: Activated
  --------- 2015-01-12 10:21:40 ---------
  SigmaKey 2.08.00 Qcom: Direct unlock
  ZTE Handset Diagnostic Interface (COM315), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2088.1.1, Date: 20/06/2012, USB\Vid_19d2&Pid_0010&Rev_0000&MI_01
  Version: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S, T126 T0Apr 29 2014
  Firmware: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S
  Date: Apr 29 2014 17:26:38, Apr 19 2011 08:00:00, KPRZL
  IMEI: 86390702017xxxx
  Bluetooth address: 000000000000
  Phone model: ZTE (Unknown)
  Detecting flash...JSFA9C2N72ABB, ID: 000100B1
  Flash size: 128 Mb, page size: 2048
  Reading security block...OK
  Security area saved to "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\SigmaKey\security backup\86390702017xxxx_TEL_AU_T126V1_0_3B03-S.skb"
  Unlocking phone...Done
  Restarting phone...Done
  --------- 2015-01-12 10:22:37 ---------
  SigmaKey 2.08.00 Qcom: Direct unlock
  ZTE Handset Diagnostic Interface (COM315), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2088.1.1, Date: 20/06/2012, USB\Vid_19d2&Pid_0010&Rev_0000&MI_01
  Version: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S, T126 T0Apr 29 2014
  Firmware: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S
  Date: Apr 29 2014 17:26:38, Apr 19 2011 08:00:00, KPRZL
  IMEI: 86390702027xxxx
  Bluetooth address: 000000000000
  Phone model: ZTE (Unknown)
  Detecting flash...JSFA9C2N72ABB, ID: 000100B1
  Flash size: 128 Mb, page size: 2048
  Reading security block...OK
  Security area saved to "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\SigmaKey\security backup\86390702027xxxx_TEL_AU_T126V1_0_3B03-S.skb"
  Unlocking phone...Done
  Restarting phone...Done
  [​IMG]
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************

  Các bài xem nhiều nhất cùng thể loại

   
 2. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Đc: 529/23 Huỳnh Văn Bánh - Zalo Viber: 0908660747
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 10,383
  Cảm ơn: 430
  Điểm: 81
  Nghề nghiệp: Unlock - Mở Khóa - Điện Thoại
  Nơi ở: 529/23 Huỳnh Văn Bánh, P 14, Q Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Done thêm 3 chú

  Mã:
  SigmaKey v.2.09.00
  xxxxxxxx Sigma dongle 2.09, Initializing...OK
  Pack 1: Activated
  Pack 2: Activated
  --------- 2015-02-14 11:18:20 ---------
  SigmaKey 2.09.00 Qcom: Direct unlock
  ZTE Handset Diagnostic Interface (COM315), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2104.1.1, Date: 20/06/2012, USB\Vid_19d2&Pid_0010&Rev_0000&MI_01
  Version: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S, T126 T0Apr 29 2014
  Firmware: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S
  Date: Apr 29 2014 17:26:38, Apr 19 2011 08:00:00, KPRZL
  IMEI: 86390702040xxxx
  Bluetooth address: 000000000000
  Phone model: ZTE (Unknown)
  Detecting flash...JSFA9C2N72ABB, ID: 000100B1
  Flash size: 128 Mb, page size: 2048
  Reading security block...OK
  Security area saved to "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\SigmaKey\security backup\86390702040xxxx_TEL_AU_T126V1_0_3B03-S.skb"
  Unlocking phone...Done
  Restarting phone...Done
  --------- 2015-02-14 11:20:56 ---------
  SigmaKey 2.09.00 Qcom: Direct unlock
  ZTE Handset Diagnostic Interface (COM315), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2104.1.1, Date: 20/06/2012, USB\Vid_19d2&Pid_0010&Rev_0000&MI_01
  Version: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S, T126 T0Apr 29 2014
  Firmware: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S
  Date: Apr 29 2014 17:26:38, Apr 19 2011 08:00:00, KPRZL
  IMEI: 86390702025xxxx
  Bluetooth address: 000000000000
  Phone model: ZTE (Unknown)
  Detecting flash...JSFA9C2N72ABB, ID: 000100B1
  Flash size: 128 Mb, page size: 2048
  Reading security block...OK
  Security area saved to "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\SigmaKey\security backup\86390702025xxxx_TEL_AU_T126V1_0_3B03-S.skb"
  Unlocking phone...Done
  Restarting phone...Done
  --------- 2015-02-14 11:24:01 ---------
  SigmaKey 2.09.00 Qcom: Direct unlock
  ZTE Handset Diagnostic Interface (COM315), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2104.1.1, Date: 20/06/2012, USB\Vid_19d2&Pid_0010&Rev_0000&MI_01
  Version: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S, T126 T0Apr 29 2014
  Firmware: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S
  Date: Apr 29 2014 17:26:38, Apr 19 2011 08:00:00, KPRZL
  IMEI: 86390702040xxxx
  Bluetooth address: 000000000000
  Phone model: ZTE (Unknown)
  Detecting flash...JSFA9C2N72ABB, ID: 000100B1
  Flash size: 128 Mb, page size: 2048
  Reading security block...OK
  Security area saved to "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\SigmaKey\security backup\86390702040xxxx_TEL_AU_T126V1_0_3B03-S.skb"
  Unlocking phone...Done
  Restarting phone...Done
   
 3. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Đc: 529/23 Huỳnh Văn Bánh - Zalo Viber: 0908660747
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 10,383
  Cảm ơn: 430
  Điểm: 81
  Nghề nghiệp: Unlock - Mở Khóa - Điện Thoại
  Nơi ở: 529/23 Huỳnh Văn Bánh, P 14, Q Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  --------- 2015-08-30 16:49:49 ---------
  SigmaKey 2.12.05 Qcom: Direct unlock
  ZTE Handset Diagnostic Interface (COM1154), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2104.1.2, Date: 17/03/2014, USB\Vid_19d2&Pid_0010&Rev_0000&MI_01
  Version: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S, T126 T0Apr 29 2014
  Firmware: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S
  Date: Apr 29 2014 17:26:38, Apr 19 2011 08:00:00, KPRZL
  IMEI: 86390702126xxxx
  Bluetooth address: 000000000000
  Phone model: ZTE (Unknown)
  Detecting flash...JSFA9C2N72ABB, ID: 000100B1
  Flash size: 128 Mb, page size: 2048
  Reading security block...OK
  Security area saved to "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\SigmaKey\security backup\86390702126xxxx_TEL_AU_T126V1_0_3B03-S.skb"
  Unlocking phone...Done
  Restarting phone...Done
   
 4. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Đc: 529/23 Huỳnh Văn Bánh - Zalo Viber: 0908660747
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 10,383
  Cảm ơn: 430
  Điểm: 81
  Nghề nghiệp: Unlock - Mở Khóa - Điện Thoại
  Nơi ở: 529/23 Huỳnh Văn Bánh, P 14, Q Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Thêm

  SigmaKey 2.13.03 Qcom: Direct unlock
  ZTE Handset Diagnostic Interface (COM1276), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2104.1.2, Date: 17/03/2014, USB\Vid_19d2&Pid_0010&Rev_0000&MI_01
  Version: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S, T126 T0Apr 29 2014
  Firmware: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S
  Date: Apr 29 2014 17:26:38, Apr 19 2011 08:00:00, KPRZL
  IMEI: 8639070213xxxxx
  Bluetooth address: 000000000000
  Phone model: ZTE (Unknown)
  Detecting flash...JSFA9C2N72ABB, ID: 000100B1
  Flash size: 128 Mb, page size: 2048
  Reading security block...OK
  Security area saved to "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\SigmaKey\security backup\8639070213xxxxx_TEL_AU_T126V1_0_3B03-S.skb"
  Unlocking phone...Done
  Restarting phone...Done
   
 5. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Đc: 529/23 Huỳnh Văn Bánh - Zalo Viber: 0908660747
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 10,383
  Cảm ơn: 430
  Điểm: 81
  Nghề nghiệp: Unlock - Mở Khóa - Điện Thoại
  Nơi ở: 529/23 Huỳnh Văn Bánh, P 14, Q Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  --------- 2016-01-05 10:36:08 ---------
  SigmaKey 2.14.03b1 Qcom: Direct unlock
  ZTE Handset Diagnostic Interface (COM102), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2088.1.1, Date: 20/06/2012, USB\Vid_19d2&Pid_0010&Rev_0000&MI_01
  Version: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S, T126 T0Apr 29 2014
  Firmware: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S
  Date: Apr 29 2014 17:26:38, Apr 19 2011 08:00:00, KPRZL
  IMEI: 863907022xxxxxx
  Bluetooth address: 000000000000
  Phone model: ZTE (Unknown)
  Detecting flash...JSFA9C2N72ABB, ID: 000100B1
  Flash size: 128 Mb, page size: 2048
  Reading security block...OK
  Security area saved to "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\SigmaKey\security backup\863907022xxxxxx_TEL_AU_T126V1_0_3B03-S.skb"
  Unlocking phone...Done
  Restarting phone...Done
   
 6. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Đc: 529/23 Huỳnh Văn Bánh - Zalo Viber: 0908660747
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 10,383
  Cảm ơn: 430
  Điểm: 81
  Nghề nghiệp: Unlock - Mở Khóa - Điện Thoại
  Nơi ở: 529/23 Huỳnh Văn Bánh, P 14, Q Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  --------- 2016-03-19 09:38:08 ---------
  SigmaKey 2.15.06 Qcom: Direct unlock
  ZTE Handset Diagnostic Interface (COM64), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 1.2066.1.3, Date: 29/04/2010, USB\Vid_19d2&Pid_0010&Rev_0000&MI_01
  Version: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S, T126 T0Apr 29 2014
  Firmware: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S
  Date: Apr 29 2014 17:26:38, Apr 19 2011 08:00:00, KPRZL
  IMEI: 86390702294xxxx
  Bluetooth address: 000000000000
  Phone model: ZTE (Unknown)
  Detecting flash...JSFA9C2N72ABB, ID: 000100B1
  Flash size: 128 Mb, page size: 2048
  Reading security block...OK
  Security area saved to "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\SigmaKey\security backup\86390702294xxxx_TEL_AU_T126V1_0_3B03-S.skb"
  Unlocking phone...Done
  Restarting phone...Done
   
 7. phuccnc9

  • Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 4
  Làm thành viên từ: 5/8/13
  Bài viết: 1,168
  Cảm ơn: 1,100
  Điểm: 2,259
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  ké 1 em
  [​IMG]
   
  ATF đã cảm ơn bài này.
 8. tranpinku

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 9/7/13
  Bài viết: 65
  Cảm ơn: 82
  Điểm: 10
  Nơi ở: 127 Nguyễn Ngọc Kỳ-P. Phước Hội-TX Lagi-Bình Thuận
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Done 1 em
  --------- 2016-03-29 09:55:49 ---------
  SigmaKey 2.15.05b2 Qcom: Direct unlock
  ZTE Handset Diagnostic Interface (COM31), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2066.1.8, Date: 1/13/2011, USB\VID_19D2&PID_0010&REV_0000&MI_01
  Version: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S, T126 T0Apr 29 2014
  Firmware: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S
  Date: Apr 29 2014 17:26:38, Apr 19 2011 08:00:00, KPRZL
  IMEI: 863907020586741
  Bluetooth address: 000000000000
  Phone model: ZTE (Unknown)
  Detecting flash...JSFA9C2N72ABB, ID: 000100B1
  Flash size: 128 Mb, page size: 2048
  Reading security block...OK
  Security area saved to "C:\Users\Administrator\Documents\SigmaKey\security backup\863907020586741_TEL_AU_T126V1_0_3B03-S.skb"
  Unlocking phone...Done
  Restarting phone...Done
   
 9. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Đc: 529/23 Huỳnh Văn Bánh - Zalo Viber: 0908660747
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 10,383
  Cảm ơn: 430
  Điểm: 81
  Nghề nghiệp: Unlock - Mở Khóa - Điện Thoại
  Nơi ở: 529/23 Huỳnh Văn Bánh, P 14, Q Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  ZTE Handset Diagnostic Interface (COM64), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 1.2066.1.3, Date: 29/04/2010, USB\Vid_19d2&Pid_0010&Rev_0000&MI_01
  Version: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S, T126 T0Apr 29 2014
  Firmware: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S
  Date: Apr 29 2014 17:26:38, Apr 19 2011 08:00:00, KPRZL
  Software IMEI: 86390702341xxxx
  Bluetooth address: 000000000000
  Phone model: ZTE (Unknown)
  Detecting flash...JSFA9C2N72ABB, ID: 000100B1
  Flash size: 128 Mb, page size: 2048
  Reading security block...OK
  Security area saved to "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\SigmaKey\security backup\86390702341xxxx_TEL_AU_T126V1_0_3B03-S.skb"
  Unlocking phone...Done
  Restarting phone...Done
   
 10. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Đc: 529/23 Huỳnh Văn Bánh - Zalo Viber: 0908660747
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 10,383
  Cảm ơn: 430
  Điểm: 81
  Nghề nghiệp: Unlock - Mở Khóa - Điện Thoại
  Nơi ở: 529/23 Huỳnh Văn Bánh, P 14, Q Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  SigmaKey v.2.23.04
  xxxxxxxxx Sigma dongle 2.23, Initializing...OK
  Pack 1: Activated
  Pack 2: Activated
  Pack 3: Activated
  --------- 2017-03-17 16:17:39 ---------
  SigmaKey 2.23.04 Qcom: Direct unlock
  ZTE Handset Diagnostic Interface (COM135), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2066.1.8, Date: 13/01/2011, USB\Vid_19d2&Pid_0010&Rev_0000&MI_01
  Version: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S, T126 T0Apr 29 2014
  Firmware: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S
  Date: Apr 29 2014 17:26:38, Apr 19 2011 08:00:00, KPRZL
  Software IMEI: 8639070251xxxxx
  Bluetooth address: 000000000000
  Phone model: ZTE (Unknown)
  Detecting flash...HYNIX_H8BCS0QG0MBP, ID: 00AD00B1
  Flash size: 128 Mb, page size: 2048
  Reading security block...OK
  Security area saved to "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\SigmaKey\security backup\8639070251xxxxx_TEL_AU_T126V1_0_3B03-S.skb"
  Unlocking phone...Done
  Restarting phone...Done
   
 11. phuccnc9

  • Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 4
  Làm thành viên từ: 5/8/13
  Bài viết: 1,168
  Cảm ơn: 1,100
  Điểm: 2,259
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Thêm 1 em unlock
  [​IMG]
  Anh em không có thiết bị thì pm mình
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)