Tiếng Việt Nokia C5 RM-688 ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Tiếng Việt Nokia C5 RM-688 ok

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi ATF, 17/11/15.

 1. ATF

  • Admin Vietnamgsm
  Zalo Viber 0908660747, Đ/c: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 30/6/13
  Bài viết: 2,287
  Cảm ơn: 1,650
  Điểm: 5,113
  Nghề nghiệp: Unlock tất cả Smartphone
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  RM-688 nạp qua RM-645 tiếng việt OK

  Mã:
  Number of Image Files: 5
  
  Processing Image File :
  rm645_062.001_prd.core.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 13000000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 436
  Entry Point: 0x01F0
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  
  Processing Image File :
  rm645_062.001_C00.01_DEFAULT_prd.rofs3.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 13000000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 5
  Entry Point: 0x00F5
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00000E00
  
  Processing Image File :
  RM645_ENO_10wk48v0.001.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 13
  Entry Point: 0x012C
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  
  Processing Image File :
  rm645_062.001_16.01_Vietnam_prd.rofs2.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 13000000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 139
  Entry Point: 0x00F5
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  
  Processing Image File :
  rm645_062.001_U000.000_prd.uda.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 13000000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 6
  Entry Point: 0x00F5
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  
  []: Found 1 active devices.
  [Nokia C5 USB Phonet]: Opening Connection
  [Nokia C5 USB Phonet]: Port opened OK!
  
  SW: V ICPR82_10w18.5.2 16-07-10 RM-688 (c) Nokia
  IMEI: 352716040174877
  CONFIG KEY  : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  START FULL PM BACKUP
  Please Wait...
  Reading : PM 0~400... OK!
  FULL PM Backup Saved to:
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\352716040174877\USB_FULL_BACKUP_V ICPR82_10w18.5.2 16-07-10 RM-688 (c) Nokia_352716040174877_Not Locked_24109.pm
  
  
  Reading Battery Value : 3789 mV
  Rebooting Phone...
  
  
  
  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
  
  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
  
  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...
  
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM
  
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000003
     ID DWORD  1 : 00000226
     ID DWORD  2 : 00010007
     ID DWORD  3 : 600C1921
     ID DWORD  4 : 02031104
   2 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000C35
   3 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000C30
   4 PUBLIC_ID 12
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 0C600113
     ID DWORD  1 : 839C0344
     ID DWORD  2 : 3DD07B14
     ID DWORD  3 : 2FDA922F
     ID DWORD  4 : 82618628
   5 ASIC_MODE_ID 13
     Block Length : 2 (02)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Mode Id    : 00
   6 ROOT_KEY_HASH 14
     Block Length : 17 (11)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Hash     : 91 6F 75 21 7F 32 08 12 48 B1 5C 38 DF C8 E8 1B
   7 ROM_ID 15
     Block Length : 9 (09)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     CRC     0 : E693EF0D
     CRC     1 : AC22615B
  
  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv11_2nd.fg
  Secondary Loader Sent....
  
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
  MessageID : C1
  SubBlocks : 06
  1 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : RAM 05
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 0000 -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
  2 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : MMC 04
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : FFFF -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
  3 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 0020 ->
    Device ID     : 0040 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0031
  4 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 01
    Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
    Device ID     : 0001 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
  5 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : MuxOneNAND 03
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 0020 ->
    Device ID     : 0040 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0031
  6 Sub Block ID   : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
    Block Length   : 09
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Data       : XSR 1.6
  
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Flash Descriptor
    Manufacturer Code : 0020
    Device ID     : 0040
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
    Size       : 10000000 (256 MB)
    VPP Info     : 0000
    Erase10s     : 1E
    Block1s      : 32
    BErase1s     : 02
    Reserved0     : 00
    Reserved1     : 00
    Reserved2     : 00
  
  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv11_XSR17_alg.fg
  Algorithm Loader Sent...
  
  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok
  
  START READING RPL DATA
  IMEI: 352716040174877
  Reading : NPC... OK!
  Reading : CCC... OK!
  Reading : HWC... OK!
  Reading : R&D... OK!
  
  NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  IMEI      : 352716040174877
  PRODUCT CODE  : 059C9B6
  BLUETOOTH ID  : 30:38:55:0F:F4:31
  PUBLIC_ID   : 0C600113839C03443DD07B142FDA922F82618628
  PAPUB_KEYS_HASH: D7D05CFC982BF1491F4BE3FE0F28D3016DA5E057
  CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PRODUCT CODE  : 059C9B6
  HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PUBLIC_ID   : 0C600113839C03443DD07B142FDA922F82618628
  PRODUCT CODE  : 059C9B6
  
  
  RPL Backup was Successful...
  Plain RPL saved to:
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\352716040174877\352716040174877_24241.rpl
  
  PA PUBLIC KEY Request
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
   PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
    BB Asic Index  : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
  D7D05CFC982BF1491F4BE3FE0F28D3016DA5E057
  
  ======================================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  032.010
  ======================================================
  
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-645\
  ImageFilename: rm645_062.001_prd.core.fpsx
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
   Name    : NPC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
   Name    : CCC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
   Name    : HWC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
   Name    : R&D
   ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 04 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  Partition Info
    Partition Blocks :  1
     1  PARTITION_INFO_BB5
        BB ASIC Index   : 0x00 CMT
        Device Type    : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Partition Version : 00020000
        Spare       : FFFFFFFF
        Num Partitions  : 00000004
        Partition  1
         ID       : 00000003 COPIEDOS
         Attribute    : 00000002 RO
         Start Address  : 000A0000
         Size      : 030A0000
        Partition  2
         ID       : 00000004 DEMANDONOS
         Attribute    : 00000002 RO
         Start Address  : 03140000
         Size      : 07D00000
        Partition  3
         ID       : 00000008 FILESYSTEM
         Attribute    : 00000001 RW
         Start Address  : 0AE40000
         Size      : 04800000
        Partition  4
         ID       : 0000000A PMM
         Attribute    : 00000001 RW
         Start Address  : 0F640000
         Size      : 003C0000
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000020000FFFFFFFF000000040000000300000002000A0000030A000000000004000000020314000007D0000000000008000000010AE40000048000000000000A000000010F640000003C000036
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x4F (79)
  ERASE Blocks : 0x02 (2)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x1B (27)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 00020000-0003FFFF
          1       : 00060000-004DFFFF
          2       : 008E0000-0AE3FFFF
     1  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 000000000000000A0000000000000002000000640000000B00000002000000010000000000000000
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5003120B000300000200000003FFFF120B00030000060000004DFFFF120B000300008E00000AE3FFFFCF
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000A0000000000000002000000640000000B0000000200000001000000000000000033
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 436
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+PMML
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [D7D05CFC982BF1491F4BE3FE0F28D3016DA5E057]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : LDSP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*ISASW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+CORE
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS1
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-645\
  ImageFilename: rm645_062.001_C00.01_DEFAULT_prd.rofs3.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 0A040000-0AE3FFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B0003000A0400000AE3FFFFE5
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 5
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS3
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-645\
  ImageFilename: RM645_ENO_10wk48v0.001.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 004E0000-008DFFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B000300004E0000008DFFFF05
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 13
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*ENO
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-645\
  ImageFilename: rm645_062.001_16.01_Vietnam_prd.rofs2.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 06D40000-0A03FFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030006D400000A03FFFFF9
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 139
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS2
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-645\
  ImageFilename: rm645_062.001_U000.000_prd.uda.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 0AE40000-0F63FFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B0003000AE400000F63FFFF80
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 6
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID   : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
       Block Length   : 0F
       BB ASIC Index   : 00
       Device Type    : 03
       Device Type    : 00
       Num Bad Blocks  : 00000001
       Additional Bad  : 00000001
       Correctable ECC  : 00000000
  FlashInfo.RestartMode : 1
  
  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:17
  (Booting time is NOT Included)
  
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
  
  
  SW: V ICPR82_10w34.4 09-12-10 RM-645 (c) Nokia
  IMEI: 352716040174877
  CONFIG KEY  : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  SIMLOCK_TEST       : PASSED
  SECURITY_TEST      : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  
  ================================================
          SL3 Phone detected        
  ================================================
                          
  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!     
  * Simlocks are in PM 120 Only...        
  * PM 308 is Write Protected...         
  
  
  FACTORY SET TO : Full Factory Set
  OK
  FACTORY SET TO : User Data
  OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
  OK
  FACTORY SET TO : Service Center
  OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
  OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
  OK
  
  
  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
  OK
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !