Tổng hợp ROM gốc, firmware cho các máy Sony | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

Tổng hợp ROM gốc, firmware cho các máy Sony

Thảo luận trong 'Sony Erisson' bắt đầu bởi AnhDung37, 7/1/14.

 1. AnhDung37

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 25/9/13
  Bài viết: 38
  Cảm ơn: 20
  Điểm: 3
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Xperia 2010:
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia X8 (Version 2.1) E15i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia X10 (Version 2.3.3) X10i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia X10 Docomo (Version 2.3.3) SO-01B
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia X10 Mini (Version 2.1) E10i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro (Version 2.1) U20i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Xperia 2011:
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Play (Version 2.3.4) R800i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Arc (Version 4.0.4) LT15i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Arc S (Version 4.0.4) LT18i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Neo (Version 4.0.4) MT15i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Neo V (Version 4.0.4) MT11i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Pro (Version 4.0.4) MK16i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Ray (Version 4.0.4) ST18i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Mini (Version 4.0.4) SK15i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Mini Pro (Version 4.0.4) SK17i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Active (Version 4.0.4) ST17i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Live Walkman (Version 4.0.4) WT19i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Xperia 2012:
  Rom gốc SONY Xperia Neo L (Version 4.0.4) MT25i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia S (Version 4.1.2) LT26i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia SL (Version 4.1.2) LT26ii
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia U (Version 4.0.4) ST25i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia Sola (Version 4.0.4) MT27i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia P (Version 4.1.2) LT22i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia ION (Version 4.1.2) LT28h
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia Go (Version 4.1.2) ST27i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia Acro S (Version 4.1.2) LT26w
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia Tipo (Version 4.0.4) ST21i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia Tipo Dual (Version 4.0.4) ST21i2
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia Miro (Version 4.0.4) ST23i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia T (Version 4.1.2) LT30p
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia TL Bell (Version 4.1.2) LT30a
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia TX (Version 4.1.2) LT29i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia J (Version 4.1.2) ST26i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia V (Version 4.1.2) LT25i
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia TL (Version 4.1.2) LT30a
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Xperia 2013:
  Rom gốc SONY Xperia E (Version 4.1.1) C1505
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia E Dual (Version 4.1.1) C1605
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia Z (Version 4.2.2) C6602
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia Z (Version 4.2.2) C6603
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia Z China Unicom (Version 4.1.2) L36h
  Download Here Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  SONY Xperia Z Docomo (Version 4.1.2) SO-02E
  Download Here Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia ZL (Version 4.2.2) C6502
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia ZL (Version 4.2.2) C6503
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia ZL (Version 4.2.2) C6506
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia SP (Version 4.1.2) C5302
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia SP (Version 4.1.2) C5303
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia SP (Version 4.1.2) C5306
  Coming Soon
  Rom gốc SONY Xperia L (Version 4.2.2) C2104
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia L (Version 4.2.2) C2105
  Download Here Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia Tablet Z Wi-Fi 16GB (Version 4.1.2) SGP311
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia Tablet Z Wi-Fi 32GB (Version 4.1.2) SGP312
  Download Here Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia Tablet Z LTE Docomo (Version 4.1.2) SO-03E
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia Tablet Z LTE (Version 4.2.2) SGP321
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia ZR (Version 4.1.2) C5502
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia ZR (Version 4.2.2) C5503
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia M (Version 4.1.2) C1904
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia M (Version 4.1.2) C1905
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia M Dual (Version 4.1.2) C2004
  Coming Soon
  Rom gốc SONY Xperia M Dual (Version 4.1.2) C2005
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia C (Version 4.2.2) C2305
  Coming Soon
  Rom gốc SONY Xperia Z Ultra (Version 4.2.2) C6802
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia Z Ultra (Version 4.2.2) C6806
  Coming Soon
  Rom gốc SONY Xperia Z Ultra (Version 4.2.2) C6833
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia Z1 (Version 4.2.2) C6902
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Rom gốc SONY Xperia Z1 (Version 4.2.2) C6903
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  Nguồn: dokyson
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  thohocnghe2016, Gà Què, Phone Ruby1 người khác đã cảm ơn bài viết này.
   
 2. Dương Hồ

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 3/7/13
  Bài viết: 633
  Cảm ơn: 370
  Điểm: 341
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Rom flash bằng gì vậy thớt? Có 1 số link die.
   
 3. anhkietly93

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 20/11/14
  Bài viết: 1
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  mình download ko được.có thể gửi cho mình link khác của sony tipo dual kô?
   
 4. trannhu

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 22/1/14
  Bài viết: 4
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  t23i không download được
   
 5. khanhhtp2015

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 12/8/16
  Bài viết: 2
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  xin lai rom st 23i
   
 6. Gà Què

  • Doanh Nhân
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 30/5/16
  Bài viết: 88
  Cảm ơn: 3
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Thanks bạn...
   
 7. thohocnghe2016

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 1/4/16
  Bài viết: 52
  Cảm ơn: 5
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Cám ơn anh nhiều ! Chúc anh luôn may mắn trong cuộc sống
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)