Unlock + Tiếng Việt Nokia C2-01 RM-722 ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Unlock + Tiếng Việt Nokia C2-01 RM-722 ok

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi Repair_Mobile, 26/10/15.

 1. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 5,187
  Cảm ơn: 410
  Điểm: 52
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Unlock Nokia C2-01 RM-722 bằng code

  Tiếng việt thì nạp qua RM-721

  Mã:
  Number of Image Files: 3
  Processing Image File : 
   rm721__11.40.mcusw
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 3250000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 19500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 158
  Entry Point: 0x0259
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  Processing Image File : 
   rm721__11.40.ppm_v
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 3250000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 19500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 31
  Entry Point: 0x011D
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  Processing Image File : 
   rm721__11.40.image_v_059G1J8
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 3250000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 19500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 77
  Entry Point: 0x015B
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  []: Found 1 active devices.
  [Nokia USB Phonet]: Opening Connection
  [Nokia USB Phonet]: Port opened OK!
  SW: V 10.50 07-01-11 RM-722 (c) Nokia
  IMEI: 359772049129068
  CONFIG KEY  : 8000000000000000
  PROVIDER KEY : 5050300014981890
  NETWORK NAME : Vodafone Network Pty. Ltd. ;Australia [GSM]
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open
    Block [2] 1:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
   START FULL PM BACKUP
  Please Wait...
  Reading : PM 0~400... OK!
   FULL PM Backup Saved to:
   C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\359772049129068\USB_FULL_BACKUP_V 10.50 07-01-11 RM-722 (c) Nokia_359772049129068_Not Locked_40706.pm
  Reading Battery Value : 4149 mV
  Rebooting Phone...
  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000001
     ID DWORD  1 : 00000226
     ID DWORD  2 : 00000001
     ID DWORD  3 : 020C1921
     ID DWORD  4 : 02044100
   2 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00001051
   3 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00001060
   4 PUBLIC_ID 12
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 0A30020E
     ID DWORD  1 : 85F11349
     ID DWORD  2 : DE5A1EB9
     ID DWORD  3 : 400E31E8
     ID DWORD  4 : 785BDF05
   5 ASIC_MODE_ID 13
     Block Length : 2 (02)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Mode Id    : 00
   6 ROOT_KEY_HASH 14
     Block Length : 17 (11)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Hash     : 7B 04 54 00 E1 75 20 22 F9 EB 80 B0 DE A9 C6 5D 
   7 ROM_ID 15
     Block Length : 9 (09)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     CRC     0 : 67E82268
     CRC     1 : F29CEA60
  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv40_2nd.fg
  Secondary Loader Sent....
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
   MessageID : C1
   SubBlocks : 06
   1 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : RAM 05
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 0000 -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
   2 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : MMC 04
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : FFFF -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
   3 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 0000 -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
   4 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 01
    Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
    Device ID     : 0001 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
   5 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : MuxOneNAND 03
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 00EC -> 
    Device ID     : 0030 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0431
   6 Sub Block ID   : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
    Block Length   : 09
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Data       : XSR 1.6 
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Flash Descriptor
    Manufacturer Code : 00EC
    Device ID     : 0030
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
    Size       : 08000000 (128 MB)
    VPP Info     : 0000
    Erase10s     : 1E
    Block1s      : 32
    BErase1s     : 02
    Reserved0     : 00
    Reserved1     : 00
    Reserved2     : 00
  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv40_XSR17_alg.fg
  Algorithm Loader Sent...
  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok
   START READING RPL DATA
  IMEI: 359772049129068
  Reading : NPC... OK!
  Reading : CCC... OK!
  Reading : HWC... OK!
  Reading : R&D... OK!
  NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  IMEI      : 359772049129068
  PRODUCT CODE  : 059J8X9
  BLUETOOTH ID  : 3C:36:3D:8F:7E:A6
  PUBLIC_ID   : 0A30020E85F11349DE5A1EB9400E31E8785BDF05
  PAPUB_KEYS_HASH: 8443ECD57D2EDADDAADBAD248F1B3B559E14D184
  CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PRODUCT CODE  : 059J8X9
  HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PUBLIC_ID   : 0A30020E85F11349DE5A1EB9400E31E8785BDF05
  PRODUCT CODE  : 059J8X9
  RPL Backup was Successful...
   Plain RPL saved to:
   C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\359772049129068\359772049129068_40721.rpl
  PA PUBLIC KEY Request 
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
   PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
    BB Asic Index  : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH: 
   8443ECD57D2EDADDAADBAD248F1B3B559E14D184
  Reading : ISA-USER... OK!
  ======================================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  V 10.50 07-01-11 RM-721 (c) Nokia
  ======================================================
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-721\
  ImageFilename: rm721__11.40.mcusw
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
   Name    : NPC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
   Name    : CCC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
   Name    : HWC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
   Name    : R&D
   ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 04 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3 
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  Partition Info
    Partition Blocks :  1
     1  PARTITION_INFO_BB5
        BB ASIC Index   : 0x00 CMT
        Device Type    : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Partition Version : 00010000
        Spare       : FFFFFFFF
        Num Partitions  : 00000004
        Partition  1
         ID       : 00000003 COPIEDOS 
         Attribute    : 00000002 RO 
         Start Address  : 000A0000
         Size      : 02720000
        Partition  2
         ID       : 00000008 FILESYSTEM 
         Attribute    : 00000001 RW 
         Start Address  : 02CC0000
         Size      : 04B00000
        Partition  3
         ID       : 0000000A PMM 
         Attribute    : 00000001 RW 
         Start Address  : 077C0000
         Size      : 00380000
        Partition  4
         ID       : 0000000B 
         Attribute    : 00000001 RW 
         Start Address  : 07B40000
         Size      : 00180000
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000010000FFFFFFFF000000040000000300000002000A000002720000000000080000000102CC000004B000000000000A00000001077C0000003800000000000B0000000107B4000000180000C9
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0xE1 (225)
  ERASE Blocks : 0x04 (4)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x4B (75)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 00020000-000203FF
          1       : 00060000-0009FFFF
          2       : 000A0000-0025FFFF
          3       : 003E0000-005DFFFF
          4       : 005E0000-010DFFFF
          5       : 01EC0000-01EDFFFF
          6       : 027C0000-02CBFFFF
          7       : 077C0000-07B3FFFF
          8       : 010E0000-01EBFFFF
     1  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 00000000000000080000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
     2  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 000000000000000A0000000100000002000000640000000200000002000000010000000000000000
     3  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 000000000000000B0000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5009120B00030000020000000203FF120B000300000600000009FFFF120B000300000A00000025FFFF120B000300003E0000005DFFFF120B000300005E0000010DFFFF120B00030001EC000001EDFFFF120B000300027C000002CBFFFF120B000300077C000007B3FFFF120B000300010E000001EBFFFF3D
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000800000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003E
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000A00000001000000020000006400000002000000020000000100000000000000003B
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000B00000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003B
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 158
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [8443ECD57D2EDADDAADBAD248F1B3B559E14D184]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW1
  >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+DYNSW
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-721\
  ImageFilename: rm721__11.40.ppm_v
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 01EE0000-027BFFFF
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030001EE0000027BFFFF74
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 31
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-721\
  ImageFilename: rm721__11.40.image_v_059G1J8
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x3F (63)
  ERASE Blocks : 0x02 (2)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 02CC0000-077BFFFF
     1  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 00000000000000080000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030002CC0000077BFFFF90
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000800000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003E
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 77
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID   : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
       Block Length   : 0F
       BB ASIC Index   : 00
       Device Type    : 03
       Device Type    : 00
       Num Bad Blocks  : 00000006
       Additional Bad  : 00000006
       Correctable ECC  : 00000000
  FlashInfo.RestartMode : 2
  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:01:49
  (Booting time is NOT Included)
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
  SW: V 11.40 24-10-12 RM-722 (c) Nokia
  IMEI: 359772049129068
  CONFIG KEY  : 8000000000000000
  PROVIDER KEY : 5050300014981890
  NETWORK NAME : Vodafone Network Pty. Ltd. ;Australia [GSM]
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open
    Block [2] 1:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  SIMLOCK_TEST       : PASSED
  SECURITY_TEST      : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  SECURITY_CODE     : 12345
  ================================================
          SL3 Phone detected        
  ================================================
                          
  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!     
  * Simlocks are in PM 120 Only...        
  * PM 308 is Write Protected...         
  FACTORY SET TO : Full Factory Set
   OK
  FACTORY SET TO : User Data
   OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
   OK
  FACTORY SET TO : Service Center
   OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
   OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
   OK
  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
   OK
  
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !