x2-01 full flash ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

x2-01 full flash ok

Thảo luận trong 'ATF BOX' bắt đầu bởi PHÚ HUẾ-GSM, 11/7/13.

 1. PHÚ HUẾ-GSM

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 24/6/13
  Bài viết: 707
  Cảm ơn: 359
  Điểm: 5,012
  Nghề nghiệp: UNLOCK ALL MOBILE
  Nơi ở: HUẾ
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Number of Image Files: 3

  Processing Image File :
  rm709__08.70.mcusw
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 504
  Entry Point: 0x01F2
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x0000E000

  Processing Image File :
  rm709__08.70.ppm_v
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 125
  Entry Point: 0x0113
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x0000E000

  Processing Image File :
  rm709__08.70.image_v_059D7B6
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 527
  Entry Point: 0x0147
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x0000E000  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...

  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...

  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...

  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM

  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 86 (0x56) bytes returned
  Number of Sub Blocks 6 (0x06)
  1 SYSTEM_ASIC_ID 01
  Block Length : 17 (11)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000000
  ID DWORD 1 : 00000000
  ID DWORD 2 : 22000509
  ID DWORD 3 : 200C0000
  2 EM_ASIC_ID 02
  Block Length : 5 (05)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00005361
  3 PUBLIC_ID 12
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000000
  ID DWORD 1 : 004F65E3
  ID DWORD 2 : CC8B6E47
  ID DWORD 3 : FFCAB5AB
  ID DWORD 4 : 46BA07DD
  4 ASIC_MODE_ID 13
  Block Length : 2 (02)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Mode Id : 00
  5 ROOT_KEY_HASH 14
  Block Length : 17 (11)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Hash : 1B 0D 74 C5 32 CA 1C 61 33 94 0C 74 0E 8C 78 6E
  6 ROM_ID 15
  Block Length : 9 (09)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  CRC 0 : DE56D582
  CRC 1 : BDDE7A3A

  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\BCM21351_usb2nd.fg
  Secondary Loader Sent....

  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
  MessageID : C1
  SubBlocks : 06
  1 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : RAM 05
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 0000 -> Flash
  Device ID : 0000 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  2 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : MMC 04
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : FFFF -> Flash
  Device ID : 0000 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  3 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : NOR 00
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 0020 ->
  Device ID : 0030 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0131
  4 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : NOR 00
  Device Index : 01
  Manufacturer Code : 0010 ->
  Device ID : 0011 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  5 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : MuxOneNAND 03
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 0020 ->
  Device ID : 0030 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0131
  6 Sub Block ID : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
  Block Length : 09
  BB ASIC Index : CMT 00
  Data : XSR 1.6

  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Flash Descriptor
  Manufacturer Code : 0020
  Device ID : 0030
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  Size : 08000000 (128 MB)
  VPP Info : 0000
  Erase10s : 1E
  Block1s : 32
  BErase1s : 02
  Reserved0 : 00
  Reserved1 : 00
  Reserved2 : 00

  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\BCM21351_XSR16_usbalg.fg
  Algorithm Loader Sent...

  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok

  START READING RPL DATA
  IMEI: 356996040407032
  Reading : NPC... OK!
  Reading : CCC... OK!
  Reading : HWC... OK!
  Reading : R&D... OK!

  NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  IMEI : 356996040407032
  PRODUCT CODE : 059G098
  BLUETOOTH ID : D4:5D:42:FF:B9:D1
  PUBLIC_ID : 00000000004F65E3CC8B6E47FFCAB5AB46BA07DD
  PAPUB_KEYS_HASH: 37955B6FC432998EF0DB240E332228384D19ED09
  CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PRODUCT CODE : 059G098
  HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PUBLIC_ID : 00000000004F65E3CC8B6E47FFCAB5AB46BA07DD
  PRODUCT CODE : 059G098


  RPL Backup was Successful...
  Plain RPL saved to:
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\356996040407032\356996040407032_93420.rpl

  PA PUBLIC KEY Request
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
  PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
  BB Asic Index : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
  37955B6FC432998EF0DB240E332228384D19ED09
  ImagePath: D:\nokia\x2-01\
  ImageFilename: rm709__08.70.mcusw
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
  Name : NPC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
  Name : CCC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
  Name : HWC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
  Name : RND
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 5
  Name : R&D
  ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 05 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 4E 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  Partition Info
  Partition Blocks : 1
  1 PARTITION_INFO_BB5
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Partition Version : 00010000
  Spare : FFFFFFFF
  Num Partitions : 00000004
  Partition 1
  ID : 00000003 COPIEDOS
  Attribute : 00000002 RO
  Start Address : 00020000
  Size : 025E0000
  Partition 2
  ID : 00000008 FILESYSTEM
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 02A00000
  Size : 04B40000
  Partition 3
  ID : 0000000A PMM
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 07540000
  Size : 00600000
  Partition 4
  ID : 0000000B
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 07B40000
  Size : 00180000
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000010000FFFFFFFF00000004000000030000000200020000025E0000000000080000000102A0000004B400000000000A0000000107540000006000000000000B0000000107B40000001800000D
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x90 (144)
  ERASE Blocks : 0x03 (3)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x2B (43)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 00000000-0001FFFF
  1 : 00020000-000203FF
  2 : 00060000-012FFFFF
  3 : 01300000-01DFFFFF
  4 : 02600000-029FFFFF
  1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
  Block Length : 0x2F (47)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Format Info ID : 0x02000000
  Format Info : 000000000000000A0000000100000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  2 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
  Block Length : 0x2F (47)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Format Info ID : 0x02000000
  Format Info : 000000000000000B0000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000

  ERASE_REQUEST_BB5 : 5005120B000300000000000001FFFF120B00030000020000000203FF120B00030000060000012FFFFF120B0003000130000001DFFFFF120B00030002600000029FFFFF11

  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000A00000001000000020000006400000002000000020000000100000000000000003B

  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000B00000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003B

  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 504
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [37955B6FC432998EF0DB240E332228384D19ED09]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW1
  >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+DYNSW
  ImagePath: D:\nokia\x2-01\
  ImageFilename: rm709__08.70.ppm_v
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x0B (11)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 01E00000-025FFFFF

  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030001E00000025FFFFF9E

  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 125
  ImagePath: D:\nokia\x2-01\
  ImageFilename: rm709__08.70.image_v_059D7B6
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x3F (63)
  ERASE Blocks : 0x02 (2)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x0B (11)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 02A00000-0753FFFF
  1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
  Block Length : 0x2F (47)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Format Info ID : 0x02000000
  Format Info : 00000000000000080000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000

  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030002A000000753FFFFE4

  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000800000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003E

  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 527
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
  Block Length : 0F
  BB ASIC Index : 00
  Device Type : 03
  Device Type : 00
  Num Bad Blocks : 00000000
  Additional Bad : 00000000
  Correctable ECC : 00000000
  FlashInfo.RestartMode : 2

  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:15
  (Booting time is NOT Included)

  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)


  SW: V 08.70 29-07-11 RM-709 (c) Nokia
  IMEI: 356996040407032
  CONFIG KEY : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
  Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked

  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  SECURITY_CODE : 258159

  ================================================
  SL3 Phone detected
  ================================================

  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!
  * Simlocks are in PM 120 Only...
  * PM 308 is Write Protected...


  FACTORY SET TO : Full Factory Set
  OK
  FACTORY SET TO : User Data
  OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
  OK
  FACTORY SET TO : Service Center
  OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
  OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
  OK


  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
  OK
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !