Xiaomi Redmi 2 Unbrick Ok ! | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Xiaomi Redmi 2 Unbrick Ok !

Thảo luận trong 'Android' bắt đầu bởi Taki7610™, 15/9/15.

 1. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  . Máy tình trạng treo úp rom qua sp plash tool và miflash không được, mount data / system lỗi ko nạp được rom thông qua recovery stock lẫn cook, múc 1 hồi lên luôn :D
  Mã:
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot reboot
  rebooting...
  finished. total time: 0.005s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>C:\Users\Dell_64\Downloads\wt880
  47_global_images_V6.6.6.0.KHJMICF_20150626.0000.4_4.4_global_e2a10aa5a0\wt88047_
  global_images_V6.6.6.0.KHJMICF_4.4_global\flash_all.bat
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>echo "Fastboot Tool Ver 7.0"
  "Fastboot Tool Ver 7.0"
  Minimal ADB and Fastboot
  nimal
  Missmatching image and device error
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash recovery C:\Users
  \Dell_64\Downloads\wt88047_global_images_V6.6.6.0.KHJMICF_20150626.0000.4_4.4_gl
  obal_e2a10aa5a0\wt88047_global_images_V6.6.6.0.KHJMICF_4.4_global\images\recover
  y.img
  target reported max download size of 134217728 bytes
  sending 'recovery' (11892 KB)...
  OKAY [ 0.517s]
  writing 'recovery'...
  OKAY [ 0.256s]
  finished. total time: 0.778s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot reboot
  rebooting...
  finished. total time: 0.006s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash recovery "D:\PHON
  E\MTKxx\Red mi note 2\recovery.img"
  target reported max download size of 134217728 bytes
  sending 'recovery' (13370 KB)...
  OKAY [ 0.535s]
  writing 'recovery'...
  OKAY [ 0.288s]
  finished. total time: 0.827s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot reboot
  rebooting...
  finished. total time: 0.004s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>adb sideload D:\Android-ROOT\Roo
  t-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip
  loading: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip'* daemon not
   running. starting it now on port 5037 *
  * daemon started successfully *
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~10%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~11%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~12%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~13%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~14%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~15%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~16%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~17%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~18%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~19%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~20%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~21%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~22%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~23%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~24%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~25%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~26%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~27%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~28%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~29%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~30%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~31%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~32%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~33%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~34%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~35%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~36%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~37%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~38%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~39%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~40%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~41%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~42%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~43%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~44%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~45%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~46%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~47%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~48%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~49%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~50%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~51%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~52%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~53%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~54%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~55%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~56%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~57%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~58%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~59%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~60%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~61%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~62%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~63%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~64%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~65%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~66%)
  serving: 'D:\Android-ROOT\Root-Gaps-Recovery\BETA-SuperSU-v2.49.zip' (~67%)
  Total xfer: 1.45x
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot reboot bootloader
  rebooting into bootloader...
  OKAY [ 0.010s]
  finished. total time: 0.012s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot reboot bootloader
  rebooting into bootloader...
  OKAY [ 0.008s]
  finished. total time: 0.010s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash recovery C:\Users
  \Dell_64\Downloads\adb-driver-recovery\adb-tools\recovery.img
  target reported max download size of 134217728 bytes
  sending 'recovery' (13370 KB)...
  OKAY [ 0.575s]
  writing 'recovery'...
  OKAY [ 0.304s]
  finished. total time: 0.884s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot reboot
  rebooting...
  finished. total time: 0.006s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash recovery C:\Users
  \Dell_64\Downloads\recovery\recovery.img
  target reported max download size of 134217728 bytes
  sending 'recovery' (9844 KB)...
  OKAY [ 0.435s]
  writing 'recovery'...
  OKAY [ 0.215s]
  finished. total time: 0.655s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot reboot
  rebooting...
  finished. total time: 0.005s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash recovery "D:\PHON
  E\MTKxx\Red mi note 2\recovery.img"
  target reported max download size of 134217728 bytes
  sending 'recovery' (13370 KB)...
  OKAY [ 0.572s]
  writing 'recovery'...
  OKAY [ 0.287s]
  finished. total time: 0.864s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot reboot
  rebooting...
  finished. total time: 0.005s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash boot C:\Users\Del
  l_64\Downloads\hermes_images_V6.7.5.0.LHMCNCH_20150826.0000.7_5.0_cn_aef1d0ea8c\
  hermes_images_V6.7.5.0.LHMCNCH_20150826.0000.7_5.0_cn\images\boot.img
  target reported max download size of 134217728 bytes
  sending 'boot' (7844 KB)...
  OKAY [ 0.359s]
  writing 'boot'...
  OKAY [ 0.176s]
  finished. total time: 0.540s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash cache C:\Users\De
  ll_64\Downloads\hermes_images_V6.7.5.0.LHMCNCH_20150826.0000.7_5.0_cn_aef1d0ea8c
  \hermes_images_V6.7.5.0.LHMCNCH_20150826.0000.7_5.0_cn\images\cache.img
  target reported max download size of 134217728 bytes
  erasing 'cache'...
  OKAY [ 0.044s]
  sending 'cache' (11752 KB)...
  OKAY [ 0.497s]
  writing 'cache'...
  OKAY [ 0.318s]
  finished. total time: 0.865s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash recovery C:\Users
  \Dell_64\Downloads\hermes_images_V6.7.5.0.LHMCNCH_20150826.0000.7_5.0_cn_aef1d0e
  a8c\hermes_images_V6.7.5.0.LHMCNCH_20150826.0000.7_5.0_cn\images\recovery.img
  target reported max download size of 134217728 bytes
  sending 'recovery' (10076 KB)...
  OKAY [ 0.435s]
  writing 'recovery'...
  OKAY [ 0.235s]
  finished. total time: 0.674s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash secro C:\Users\De
  ll_64\Downloads\hermes_images_V6.7.5.0.LHMCNCH_20150826.0000.7_5.0_cn_aef1d0ea8c
  \hermes_images_V6.7.5.0.LHMCNCH_20150826.0000.7_5.0_cn\images\secro.img
  target reported max download size of 134217728 bytes
  erasing 'secro'...
  OKAY [ 0.017s]
  sending 'secro' (132 KB)...
  OKAY [ 0.057s]
  writing 'secro'...
  OKAY [ 0.014s]
  finished. total time: 0.095s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\D
  ell_64\Downloads\hermes_images_V6.7.5.0.LHMCNCH_20150826.0000.7_5.0_cn_aef1d0ea8
  c\hermes_images_V6.7.5.0.LHMCNCH_20150826.0000.7_5.0_cn\images\system.img
  target reported max download size of 134217728 bytes
  erasing 'system'...
  OKAY [ 0.631s]
  sending sparse 'system' (131069 KB)...
  OKAY [ 5.625s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 3.194s]
  sending sparse 'system' (128525 KB)...
  OKAY [ 5.451s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 3.055s]
  sending sparse 'system' (129885 KB)...
  OKAY [ 5.528s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 2.996s]
  sending sparse 'system' (128865 KB)...
  OKAY [ 5.494s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 3.168s]
  sending sparse 'system' (130274 KB)...
  OKAY [ 5.683s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 3.945s]
  sending sparse 'system' (126061 KB)...
  OKAY [ 5.980s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 5.533s]
  sending sparse 'system' (129033 KB)...
  OKAY [ 5.669s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 3.755s]
  sending sparse 'system' (131002 KB)...
  OKAY [ 5.672s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 3.419s]
  sending sparse 'system' (129805 KB)...
  OKAY [ 5.720s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 3.796s]
  sending sparse 'system' (125237 KB)...
  OKAY [ 5.360s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 3.006s]
  sending sparse 'system' (129021 KB)...
  OKAY [ 5.347s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 3.056s]
  sending sparse 'system' (90921 KB)...
  OKAY [ 3.906s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 2.241s]
  finished. total time: 107.290s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash userdata C:\Users
  \Dell_64\Downloads\hermes_images_V6.7.5.0.LHMCNCH_20150826.0000.7_5.0_cn_aef1d0e
  a8c\hermes_images_V6.7.5.0.LHMCNCH_20150826.0000.7_5.0_cn\images\userdata.img
  target reported max download size of 134217728 bytes
  erasing 'userdata'...
  OKAY [ 3.359s]
  sending sparse 'userdata' (129976 KB)...
  OKAY [ 5.503s]
  writing 'userdata'...
  OKAY [ 2.954s]
  sending sparse 'userdata' (115644 KB)...
  OKAY [ 4.928s]
  writing 'userdata'...
  OKAY [ 2.574s]
  sending sparse 'userdata' (120544 KB)...
  OKAY [ 4.918s]
  writing 'userdata'...
  OKAY [ 2.730s]
  sending sparse 'userdata' (41288 KB)...
  OKAY [ 1.800s]
  writing 'userdata'...
  OKAY [ 1.006s]a
  finished. total time: 29.795s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot reboot
  rebooting...
  finished. total time: 0.005s
  
  [​IMG][​IMG][​IMG]
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  nguyenlong_gsm and mrleogl đã cảm ơn bài viết này.
   
  : redmi note 2
 2. mrleogl

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 16/2/14
  Bài viết: 219
  Cảm ơn: 27
  Điểm: 15
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Nhìn cái log bá đạo vãi :14.jpg: . Thank anh !!!
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !