NTS's Recent Activity | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

NTS's Recent Activity

 1. NTS đã trả lời vào chủ đề Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn.

  [IMG] 54- Trích Đoạn Bài Thơ: LỜI CỦA TRÁI TIM Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Ai tận trời xa hứng gió ngàn Ai ngồi trên cỏ tắm...

  27/1/23 lúc 09:41
 2. NTS đã trả lời vào chủ đề Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn.

  [IMG] 53- Trích Đoạn Bài Thơ: TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP (8.) Trong Tập thơ truyện Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp Của Nhất Lang (Nguyễn Thành...

  25/1/23 lúc 11:23
 3. NTS đã trả lời vào chủ đề Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn.

  [IMG] 52- Trích Đoạn Bài Thơ: TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP (7) Trong Tập thơ truyện Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp Của Nhất Lang (Nguyễn Thành...

  22/1/23 lúc 08:42