Ghi sổ giá trị hàng tồn kho | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

Ghi sổ giá trị hàng tồn kho

Thảo luận trong 'Xóm nhà lá Chém gió' bắt đầu bởi giapnv1994, 24/11/16.

 1. giapnv1994

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 13/9/16
  Bài viết: 22
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Ghi sổ giá trị hàng tồn kho

  Việc loại trừ khoản 16 trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ phát sinh từ giao dịch nội bộ chỉ được thực hiện, khi chắc chắn rằng giá vốn xét trên phương diện Tập đoàn đối với lô hàng này vẫn nhỏ hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. Trong trường hợp đó, việc loại trừ khoản lỗ trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ phát sinh từ giao dịch bán hàng giữa các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn sẽ làm cho giá trị ghi sổ của hàng tồn kho trong Báo cáo tài chính hợp nhất lớn hơn cơ sở tính thuế của nó. Trường hợp này sẽ tạo ra chênh lệch tạm thời phải chịu thuế và làm phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả và làm tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của cả Tập đoàn. Do đó, kế toán phải phản ánh thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất, và phải ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hợp nhất, báo cáo qua Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. .

  - Loại trừ doanh thu, giá vốn hàng bán và lãi hoặc lỗ chưa thực hiện phát sinh từ giao, dịch bán hàng nội bộ trong kỳ

  Kế toán phải tính toán, xác định số lãi hoặc lỗ chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ phát sinh từ các giao dịch bán hàng nội bộ và ghi:

  Trường hợp có lãi:

  Nợ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (doanh thu bán hàng nội bộ).

  Có Giá vốn hàng bán (doanh thu bán hàng nội bộ - Lãi chưa thực hiện trong hàng tồn kho cuối kỳ)

  Có Hàng tồn kho (Lãi chưa thực hiện trong hàng tồn kho cuối kỳ).​

  Trường hợp lỗ:

  Khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho cuối kỳ phát sinh từ giao dịch bán hàng nội bộ trong kỳ lớn hơn giá gốc của số hàng tồn kho trong nội bộ (giá trị tại bên án), thì kế toán thực hiện loại trừ khoản lỗ chưa thực hiện. Trường hợp này kế toán ghi:

  Nợ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (doanh thu bán hàng nội bộ)

  Nợ Hàng tồn kho (lỗ chưa thực, hiện trong hàng tồn kho cuối kỳ)

  Có Giá vốn hàng bán (doanh thu bán hàng nội bộ + lỗ chưa thực hiện trong hàng tồn kho cuối kỳ) , báo cáo qua Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. .​

  Nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc của số hàng tồn kho tiêu thụ nội bộ (giá trị tại bên bán) thì kế toán không thực hiện loại trừ lỗ chưa thực hiện mà chỉ loại trừ doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán như sau:

  Nợ Doanh tìm bán hàng và cung cấp dịch vụ (doanh thu bán hàng nội bộ).

  Có Giá vốn hàng bán (doanh thu bán hàng nội bộ)​
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  -

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)