Kế toán các khoản thu dài hạn | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

Kế toán các khoản thu dài hạn

Thảo luận trong 'Xóm nhà lá Chém gió' bắt đầu bởi giapnv1994, 11/11/16.

 1. giapnv1994

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 13/9/16
  Bài viết: 22
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Kế toán các khoản thu dài hạn


  Chỉ tiêu này phản ánh trị giá các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn phản ánh tổng giá trị các khoản tài sản dài hạn đến thời điểm báo cáo, bao gồm: các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác, báo cáo qua Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. .

  Mã số 200 =.Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 240 + Mã số 260 + Mã số 260

  - Phải thu dài hạn của khách hàng (Mã số 211):

  Phản ánh số tiền còn phải thu của khách hàng được xếp vào loại tài sản dài hạn tại thời điểm báo cáo.

  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải thu dài hạn của khách hàng” căn cứ vào chi tiết số dư Nợ của Tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng”, mở chi tiết theo từng khách hàng đối với các khoản phải thu của khách hàng được xếp vào loại tài sản dài hạn.

  - Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210)

  Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu dài hạn của khách hàng, phải thu nội bộ dài hạn, và các khoản phải thu dài hạn khác và số vốn kinh doanh đã giao cho các đơn vị trực thuộc tại thời điểm báo cáo có thời hạn thu hồi hoặc' thanh toán trên 1 năm (sau khi trừ đi dự phòng phải thu khó đòi).

  Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 218 + Mã số 219

  - Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (Mã số 212)

  Chỉ tiêu này được ghi trên Bảng cân đối kế toán của đơn vị cấp trên, phản ánh số vốn kinh doanh đã giao cho các đơn vị trực thuộc; Khi lập Bảng cân đối kế toán của toàn doanh nghiệp chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu “Vốn đầu tư của chủ sở hữu" (Mã số 411) trên bảng cân đối kế toán của các khoản thuộc, phần vốn nhận của đơn vị cấp trên.

  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc” là số dư Nợ của Tài khoản 1361 “Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc” trên sổ kế toán chi tiết TK 136

  - Phải thu dài hạn nội bộ (Mã số 213)

  Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên với các đơn vị trực thuộc và giữa các đơn vị trực thuộc với nhau trong quan hệ thanh toán ngoài quan hệ giao vốn, tại thời điểm báo cáo có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh.

  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải thu dài hạn nội bộ” là chi tiết SỐ dư Nợ của Tài khoản 1368 “Phải thu nội bộ khác” trên sổ kế toán chi tiết TK 1368, chi tiết các khoản phải thu nội bộ dài hạn

  - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 219)

  Chỉ tiêu này phản ánh các khoản dự phòng phải thu dài hạn khó đòi tại thời điểm báo cáo. Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn: (...) số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi” là số dư Có chi tiết của tài khoản 139 “Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi”, chi tiết dự phòng phải thu dài hạn khó đòi trên sổ kế toán chi tiết tài khoản 139, báo cáo qua Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. .

  - Phải thu dài hạn khác (Mã số 218)

  Phản ánh các khoản phải thu khác từ các đối tượng có liên quan được xếp vào loại tài sản dài hạn, các khoản ứng trước cho người bán dài hạn (nếu có).

  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải thu dài hạn khác” là chi tiết số dư Nợ chi tiết của các Tài khoản 138, 331, 338 (chi tiết các khoản phải thu dài hạn khác) trên Sổ kế toán chi tiết các TK 1388, 331, 338.
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  -

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)