LG V30 H932 treo logo flash rom OK | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

LG V30 H932 treo logo flash rom OK

Thảo luận trong 'Lg' bắt đầu bởi UNLOCKAZ.COM, 15/3/19.

 1. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 8,716
  Cảm ơn: 429
  Điểm: 81
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Unbrick, sửa lỗi treo logo LG V30 H932 chỉ trong 20 phút

  Reading info...
  Model ID: LG-H932
  IMEI: 352363-06-385xxxx
  Android version: 8.0.0
  Battery level: 100%
  Mode: Normal
  Firmware compiled date: Oct 05 2018
  Firmware compiled time: 00:00:00
  Firmware released date: Jan 8 2019
  Firmware released time: 16:39:28
  SW Version: MPSS.AT.2.5.c1.2-00046-8998_GEN_PACK-1.170365.1.171938.1
  IMEI: 352363-06-385xxxx
  Bluetooth address: 00:3D:E8:85:2A:E4
  Wi-Fi MAC address: 00:3D:E8:E9:7A:15
  SPC: 000000
  Selecting output file...OK
  Destination file: "H932_35236306385xxxx_08-03-2019_13-23-55.qcn"
  Reading QCN...
  Send SPC...OK
  Reading Mobile Property...OK
  Reading Feature Mask...OK
  Reading Roaming List 0...OK
  Reading NV_Numbered Items...OK
  Reading NV_Numbered SIM1 Items...OK
  Reading NV_Numbered SIM2 Items...OK
  Reading NV Items...OK
  Reading EFS...OK
  Reading Provisioning Items...OK
  Reading QCN done!
  Performed by 2.9.3 Software version.
  Converting files...
  Unpacking "C:\Users\phong\Desktop\H93220r_00_0108.kdz"...OK
  Opening "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\H93220r_00.dz"...OK
  Unpacking "PrimaryGPT_0.bin"...OK
  Unpacking "laf_6.bin"...OK
  Unpacking "lafbak_12294.bin"...OK
  Unpacking "factory_61702.bin"...OK
  Unpacking "rct_78854.bin"...OK
  Unpacking "persist_79238.bin"...OK
  Unpacking "system_96134.bin"...OK
  Unpacking "system_129295.bin"...OK
  Unpacking "system_162180.bin"...OK
  Unpacking "system_194831.bin"...OK
  Unpacking "system_195341.bin"...OK
  Unpacking "system_227716.bin"...OK
  Unpacking "system_260367.bin"...OK
  Unpacking "system_260877.bin"...OK
  Unpacking "system_293252.bin"...OK
  Unpacking "system_325903.bin"...OK
  Unpacking "system_326413.bin"...OK
  Unpacking "system_358788.bin"...OK
  Unpacking "system_391439.bin"...OK
  Unpacking "system_391949.bin"...OK
  Unpacking "system_424324.bin"...OK
  Unpacking "system_457092.bin"...OK
  Unpacking "system_489860.bin"...OK
  Unpacking "system_522628.bin"...OK
  Unpacking "system_555396.bin"...OK
  Unpacking "system_587654.bin"...OK
  Unpacking "system_588164.bin"...OK
  Unpacking "system_620422.bin"...OK
  Unpacking "system_620932.bin"...OK
  Unpacking "system_653700.bin"...OK
  Unpacking "system_686468.bin"...OK
  Unpacking "system_719236.bin"...OK
  Unpacking "system_752004.bin"...OK
  Unpacking "system_784772.bin"...OK
  Unpacking "system_817540.bin"...OK
  Unpacking "system_850308.bin"...OK
  Unpacking "system_883076.bin"...OK
  Unpacking "system_915727.bin"...OK
  Unpacking "system_916237.bin"...OK
  Unpacking "system_948612.bin"...OK
  Unpacking "system_981263.bin"...OK
  Unpacking "system_981773.bin"...OK
  Unpacking "system_1014148.bin"...OK
  Unpacking "system_1046916.bin"...OK
  Unpacking "system_1079684.bin"...OK
  Unpacking "system_1112452.bin"...OK
  Unpacking "system_1145220.bin"...OK
  Unpacking "system_1177988.bin"...OK
  Unpacking "system_1210756.bin"...OK
  Unpacking "system_1243524.bin"...OK
  Unpacking "system_1276292.bin"...OK
  Unpacking "system_1309060.bin"...OK
  Unpacking "system_1341318.bin"...OK
  Unpacking "system_1341828.bin"...OK
  Unpacking "system_1374596.bin"...OK
  Unpacking "system_1406854.bin"...OK
  Unpacking "system_1439622.bin"...OK
  Unpacking "system_1472390.bin"...OK
  Unpacking "system_1505158.bin"...OK
  Unpacking "system_1537926.bin"...OK
  Unpacking "system_1570694.bin"...OK
  Unpacking "system_1603462.bin"...OK
  Unpacking "system_1636230.bin"...OK
  Unpacking "system_1668998.bin"...OK
  Unpacking "system_1669508.bin"...OK
  Unpacking "BackupGPT_15525883.bin"...OK
  Unpacking "PrimaryGPT_0.bin"...OK
  Unpacking "xbl_6.bin"...OK
  Unpacking "BackupGPT_8187.bin"...OK
  Unpacking "PrimaryGPT_0.bin"...OK
  Unpacking "xbl2_6.bin"...OK
  Unpacking "BackupGPT_2043.bin"...OK
  Unpacking "PrimaryGPT_0.bin"...OK
  Unpacking "BackupGPT_2043.bin"...OK
  Unpacking "PrimaryGPT_0.bin"...OK
  Unpacking "boot_6.bin"...OK
  Unpacking "recovery_10246.bin"...OK
  Unpacking "recoverybak_20614.bin"...OK
  Unpacking "tz_30982.bin"...OK
  Unpacking "tzbak_31494.bin"...OK
  Unpacking "raw_resources_32006.bin"...OK
  Unpacking "raw_resourcesbak_33030.bin"...OK
  Unpacking "rpm_34054.bin"...OK
  Unpacking "rpmbak_34182.bin"...OK
  Unpacking "hyp_34310.bin"...OK
  Unpacking "hypbak_34438.bin"...OK
  Unpacking "pmic_34566.bin"...OK
  Unpacking "pmicbak_34694.bin"...OK
  Unpacking "devcfg_34822.bin"...OK
  Unpacking "devcfgbak_34854.bin"...OK
  Unpacking "modem_34886.bin"...OK
  Unpacking "sec_63046.bin"...OK
  Unpacking "keymaster_63174.bin"...OK
  Unpacking "keymasterbak_63302.bin"...OK
  Unpacking "cmnlib_63430.bin"...OK
  Unpacking "cmnlibbak_63558.bin"...OK
  Unpacking "cmnlib64_63686.bin"...OK
  Unpacking "cmnlib64bak_63814.bin"...OK
  Unpacking "apdp_63942.bin"...OK
  Unpacking "msadp_64070.bin"...OK
  Unpacking "abl_64326.bin"...OK
  Unpacking "ablbak_64582.bin"...OK
  Unpacking "logfs_65095.bin"...OK
  Unpacking "storsec_67143.bin"...OK
  Unpacking "storsecbak_67175.bin"...OK
  Unpacking "BackupGPT_71675.bin"...OK
  Unpacking "PrimaryGPT_0.bin"...OK
  Unpacking "BackupGPT_2043.bin"...OK
  Unpacking "PrimaryGPT_0.bin"...OK
  Unpacking "BackupGPT_2043.bin"...OK
  Unpacking done. Processing files...
  Creating destination file...OK
  Deleting temporary files...
  Deleting directory "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\"...
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\0_BackupGPT"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\0_factory"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\0_laf"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\0_lafbak"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\0_partsv2.bin"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\0_persist"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\0_PrimaryGPT"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\0_rct"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\0_SIGN"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\0_system"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\1_BackupGPT"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\1_PrimaryGPT"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\1_xbl"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\2_BackupGPT"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\2_PrimaryGPT"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\2_xbl2"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\3_BackupGPT"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\3_PrimaryGPT"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_abl"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_ablbak"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_apdp"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_BackupGPT"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_boot"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_cmnlib"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_cmnlib64"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_cmnlib64bak"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_cmnlibbak"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_devcfg"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_devcfgbak"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_hyp"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_hypbak"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_keymaster"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_keymasterbak"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_logfs"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_modem"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_msadp"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_pmic"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_pmicbak"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_PrimaryGPT"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_raw_resources"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_raw_resourcesbak"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_recovery"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_recoverybak"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_rpm"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_rpmbak"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_sec"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_storsec"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_storsecbak"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_tz"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\4_tzbak"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\5_BackupGPT"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\5_PrimaryGPT"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\6_BackupGPT"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\6_PrimaryGPT"...OK
  Deleting file "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\H93220r_00.dz"...OK
  Directory "C:\Users\phong\AppData\Local\Temp\H93220r_00_0108\" succesfully deleted!
  Firmware convert done!
  --------------------------------------------------------------------------------
  Checking data...OK
  Platform: LG Qualcomm
  Selected port: COM442
  Selected model: H932
  Reading info...
  Model ID: LG-H932
  IMEI: 352363-06-385xxxx
  Android version: 8.0.0
  Battery level: 100%
  Mode: Normal
  Firmware compiled date: Oct 05 2018
  Firmware compiled time: 00:00:00
  Firmware released date: Jan 8 2019
  Firmware released time: 16:39:28
  SW Version: MPSS.AT.2.5.c1.2-00046-8998_GEN_PACK-1.170365.1.171938.1
  IMEI: 352363-06-385xxxx
  Bluetooth address: 00:3D:E8:85:2A:E4
  Wi-Fi MAC address: 00:3D:E8:E9:7A:15
  SPC: 000000
  Writing phone firmware without real necessity is at your own risk.

  Downgrade may lead to phone damage!

  Please, make sure the phone's battery is fully charged.
  Disconnect all other devices from the computer (including phones, modems, etc.) and close all other running programs.
  To avoid errors in the flashing process, use a clean PC (without any installed drivers for other Qualcomm-based devices).
  You should not run any other programs or attach new devices to your computer during the flashing!
  Opening "H93220r_00_0108.oct"...OK
  Selecting firmware partitions...OK
  Selected default partitions!
  Switching to Download mode...OK
  Initializing flash...OK
  Setting options...OK
  Do you want to format User Data?
  Reading partitions...OK
  Formating USERDATA...OK
  Formating ENCRYPT...OK
  Sending signature...OK
  Writing PrimaryGPT...OK
  Writing laf...OK
  Writing lafbak...OK
  Writing factory...OK
  Writing persist...OK
  Writing system...OK
  Writing BackupGPT...OK
  Writing PrimaryGPT...OK
  Writing xbl...OK
  Writing BackupGPT...OK
  Writing PrimaryGPT...OK
  Writing xbl2...OK
  Writing BackupGPT...OK
  Writing PrimaryGPT...OK
  Writing BackupGPT...OK
  Writing PrimaryGPT...OK
  Writing boot...OK
  Writing recovery...OK
  Writing recoverybak...OK
  Writing tz...OK
  Writing tzbak...OK
  Writing raw_resources...OK
  Writing raw_resourcesbak...OK
  Writing rpm...OK
  Writing rpmbak...OK
  Writing hyp...OK
  Writing hypbak...OK
  Writing pmic...OK
  Writing pmicbak...OK
  Writing devcfg...OK
  Writing devcfgbak...OK
  Writing modem...OK
  Writing sec...OK
  Writing keymaster...OK
  Writing keymasterbak...OK
  Writing cmnlib...OK
  Writing cmnlibbak...OK
  Writing cmnlib64...OK
  Writing cmnlib64bak...OK
  Writing apdp...OK
  Writing msadp...OK
  Writing abl...OK
  Writing ablbak...OK
  Writing logfs...OK
  Writing storsec...OK
  Writing storsecbak...OK
  Writing BackupGPT...OK
  Writing PrimaryGPT...OK
  Writing BackupGPT...OK
  Writing PrimaryGPT...OK
  Writing BackupGPT...OK
  Finalizing...OK
  Writing firmware done
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
   
 2. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 8,716
  Cảm ơn: 429
  Điểm: 81
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Switching to Download mode...OK
  Initializing flash...OK
  Setting options...OK
  Do you want to format User Data?
  Reading partitions...OK
  Formating USERDATA...OK
  Formating ENCRYPT...OK
  Sending signature...OK
  Writing PrimaryGPT...OK
  Writing laf...OK
  Writing lafbak...OK
  Writing factory...OK
  Writing persist...OK
  Writing system...OK
  Writing BackupGPT...OK
  Writing PrimaryGPT...OK
  Writing xbl...OK
  Writing BackupGPT...OK
  Writing PrimaryGPT...OK
  Writing xbl2...OK
  Writing BackupGPT...OK
  Writing PrimaryGPT...OK
  Writing BackupGPT...OK
  Writing PrimaryGPT...OK
  Writing boot...OK
  Writing recovery...OK
  Writing recoverybak...OK
  Writing tz...OK
  Writing tzbak...OK
  Writing raw_resources...OK
  Writing raw_resourcesbak...OK
  Writing rpm...OK
  Writing rpmbak...OK
  Writing hyp...OK
  Writing hypbak...OK
  Writing pmic...OK
  Writing pmicbak...OK
  Writing devcfg...OK
  Writing devcfgbak...OK
  Writing modem...OK
  Writing sec...OK
  Writing keymaster...OK
  Writing keymasterbak...OK
  Writing cmnlib...OK
  Writing cmnlibbak...OK
  Writing cmnlib64...OK
  Writing cmnlib64bak...OK
  Writing apdp...OK
  Writing msadp...OK
  Writing abl...OK
  Writing ablbak...OK
  Writing logfs...OK
  Writing storsec...OK
  Writing storsecbak...OK
  Writing BackupGPT...OK
  Writing PrimaryGPT...OK
  Writing BackupGPT...OK
  Writing PrimaryGPT...OK
  Writing BackupGPT...OK
  Finalizing...OK
  Writing firmware done!
  Performed by 3.0.9 Software version
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)