Nguyên tắc kế toán huy động vốn và trình bày trên Báo cáo tài chính | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

Nguyên tắc kế toán huy động vốn và trình bày trên Báo cáo tài chính

Thảo luận trong 'Xóm nhà lá Chém gió' bắt đầu bởi giapnv1994, 17/12/16.

 1. giapnv1994

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 13/9/16
  Bài viết: 22
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Nguyên tắc kế toán huy động vốn và trình bày trên Báo cáo tài chính

  1. Nguyên tắc kế toán

  - Lãi tiền gửi đảm bảo tính theo thời hạn thực tế của khách hàng và lãi suất thỏa thuận Chi phí lãi phải được hạch toán tuân thủ theo nguyên tắc cơ sở dồn tích và nguyên tắc phù hợp trong kế toán.

  - Khi hạch toán trên tài khoản tiền gửi phải đảm bảo tính cân đối của tài khoản giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có. Để đảm bảo nguyên tắc này mọi giao dịch phải được cập nhật và cân đối ngay từ nhân viên giao dịch kế toán (giao dịch viên ngân hàng).

  - Nhân viên mở tài khoản mới cho khách hàng không kiêm nhiệm việc ghi chép vào s| tài khoản chi trả tiền, nhận tiền, báo cáo qua Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. .

  - Hạch toán phát hành giấy tờ có giá phải phù hợp với chuẩn mực kế toán số 16 “chi phí đi vay”. Ngân hàng phát hành phải theo dõi chiết khấu và phụ trội cho từng loại giấy tờ có giá phát hành và tình hình phân bổ từng khoản chiết khấu, phụ trội khi xác định chi phí đi vay tính vào chi phí kinh doanh hay vốn hóa.

  2. Trình bày trên Báo cáo tài chính

  - Phải phân tích các khoản mục tài sản và nợ phải trả theo các nhóm có kỳ hạn phù hợp dựa trên thời gian còn lại, tính từ ngày khóa sổ lập BCTC đến ngày đáo hạn theo điều khoản hợp đồng.

  - Cần phân biệt hay trình bày riêng rẽ tiền gửi của các ngân hàng và của các tổ chức tà chính khác tương tự với tiền gửi khách hàng; phân biệt tiền gửi của khách hàng với GTCG mà ngân hàng phát hành.

  - Không được bù trừ bất kỳ khoản mục tài sản và nợ phải trả với các khoản mục tài sản và nợ phải trả khác trong Bảng cân đối kế toán.

  - Trên Bảng cân đối kế toán trong phần Nợ phải trả thì chỉ tiêu phát hành GTCG phải' được phản ánh trên cơ sở thuần (xác định bằng giá trị GTCG theo mệnh giá trừ chiết khấu GTCG hay cộng phụ trội GTCG) , báo cáo qua Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. .
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  -

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)